Svätý veľkomučeník Demeter (26. októbra)

„Veľké sú úspechy viery!“ Toto zvolanie počujeme každý rok niekoľkokrát, keď si pripomíname hrdinské činy duchovných velikánov, akými boli traja židovské mladíci, ktorí prežili ohnivú pec v Babylone (Daniel 3), alebo veľkomučeník Teodor Tiron (Regrút), ktorý trpel na začiatku 4. storočia v Malej Ázii. Jeho menovec Teodor Stratilat (Generál) je opísaný ako odvážne bojujúci „so zbraňami viery“ (tropár) a „Božím slovom ako kopijou“ (kondák).

Tieto a podobné odkazy narážajú na obrazy, ktoré použil svätý Pavol v Liste Efezanom. Hoci potvrdzuje, že sme spasení skrze vieru v Kristovo dielo, nie skrze naše vlastné dielo, povzbudzuje nás: „Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla“ (Ef 6, 11). Svätý Pavol ďalej rozvíja tento obraz a hovorí nám: „Stojte teda: bedrá si prepášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti a obujte si pohotovosť pre evanjelium pokoja! Pri všetkom si vezmite štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy zloducha! A zoberte si aj prilbu spásy a meč Ducha, ktorým je Božie slovo!“ (Ef 6, 14 – 17).

Tento bojový motív sa opakuje v príbehoch mučeníkov a vyznávačov, ktorí neochvejne vyznávali svoju vieru pred tými, ktorí boli proti nej. Obzvlášť názorne sa to ukazuje v príbehu veľkomučeníka Demetera Solúnskeho, ktorého si pripomíname 26. októbra, a jeho spoločníka, mučeníka Nestora, ktorého si pripomíname 27. októbra.

Podľa najstarších existujúcich prameňov sa svätý Demeter narodil v roku 270 v senátorskej rodine v Solúne. Náš najstarší zdroj, sýrsky preklad časoslova zo štvrtého storočia, opisuje Demetera ako prebodnutého kopijou v roku 306.

Podľa skorého opisu jeho smrti Loupos, sluha svätého Demetera, po náležitej postaraní sa o telo vzal šatku, ktorú svätec nosil na krku, a nazbieral do nej zeminu nasiaknutú jeho krvou. Keď vzal aj kráľovský prsteň, ktorý mal svätec na svojej ruke, a namočil ho do jeho svätej krvi, Loupos bol schopný prostredníctvom neho vykonať mnoho zázrakov uzdravenia.

Na mieste svätcovho umučenia zriadili modlitebňu a postavili pamätník. Pod ním boli ukryté svätcove relikvie, aby ich nikto nezobral a mesto neprišlo o svojho ochrancu. Keď v desiatom a jedenástom storočí začali vylučovať voňavé myro, hrob odkryli a svätca začali nazývať Demeter Myrobelita (Myrotočivý).

Demeter Modlitbový bojovník

Svätý Demeter bol pôvodne zobrazovaný s krížom alebo s kopijou, ktorou bol umučený, no teraz sa často zobrazuje na koni, odetý v „Božej zbroji“, ako bráni mesto Solún pred útočníkmi alebo ako zabíja gladiátora, ktorého zabil Nestor, čo symbolizuje silu Demetrových modlitieb za Nestora, keď nastúpil do boja.

O sile Demetrovej viery hovorí tradičný príbeh o jeho zástupnej porážke gladiátora Lyaea, ktorý je zaznamenaný vo verzii svätcovho života z 9. storočia, ktorú napísal Anastáz Knihovník. Demeter, mladý, ale aktívny kresťan, si znepriatelil niektorých popredných pohanov v meste, pretože obrátil ku Kristovi niekoľko mladých ľudí. Počas osláv na počesť východorímskeho cisára Maximiána ho odsúdili za jeho vieru a uväznili v kúpeľoch neďaleko paláca a arény, kde sa mali konať hry a obety na počesť cisára.

V rámci osláv Maximián ponúkol bohatú odmenu každému Solúnčanovi, ktorý by bojoval jeden na jedného s jeho hlavným gladiátorom Lyaeom. Ďalší mladý kresťan Nestor navštívil Demetera vo väzení a požiadal ho o jeho duchovnú podporu pri prijatí výzvy bojovať s Lyaeom.

Cisár sa najprv zdráhal postaviť gladiátora proti mladíkovi. „Zo súcitu s tvojou mladosťou ťa odmením práve za tvoju odvahu,“ povedal vraj cisár Nestorovi. „Vezmi si môj dar a uchovaj si život, ale nevrhaj sa proti Lyaeovi, ktorý porazil mnoho silnejších od teba.“

Nestor sa spoliehal na Demeterove modlitby, bojoval a porazil Lyaea. Keď cisár počul, ako Nestor vzýva Krista, rozzúril sa. Cisár namiesto toho, aby Nestora odmenil, dal zabiť Nestora aj Demetria.

Demeter bol v priebehu rokov často vzývaný ako obranca Solúna. Od šiesteho storočia na toto mesto často útočili susedné slovanské kmene. Kresťania v meste pripisovali Demeterovým  modlitbám to, že mesto prežilo pred útočníkmi aj prírodnými katastrofami, a Demeter je dodnes považovaný za patróna Solúna.

Bazilika svätého Demetera

Prvou svätyňou na počesť svätca bola malá modlitebňa, postavená krátko po oslobodení kresťanov v roku 313 na ruinách rímskych kúpeľov, kde bol Demeter väznený. V piatom storočí eparcha Leontios postavil na tom istom mieste veľkú trojloďovú baziliku, ktorá v siedmom storočí padla za obeť požiaru. Krátko nato postavili päťloďovú baziliku. V roku 1493 bola premenená na mešitu, v roku 1912 bola prinavrátená pre kresťanské bohoslužby, ale v roku 1917 ju opäť zničil veľký požiar. V roku 1949 bola znovu posvätená a zasvätená. 

Počas rekonštrukcie baziliky v 20. storočí našli robotníci pod oltárom pozostatky pôvodného oratória a rímskych kúpeľov, kde bol Demeter zabitý. Objavili tam aj hlinenú nádobu s pôdou a ľudskou krvou, ako aj mramorovú misku, ktorá sa používala na zber myra z jeho hrobu. Požiar prežili aj niektoré fresky zo siedmeho a ôsmeho storočia, ktoré sa teraz nachádzajú v krypte chrámu – múzeu.

Svet v tebe našiel veľkého bojovníka v čase nebezpečenstva, keď si vyšiel ako víťaz pri prekonávaní barbarov. Tak ako si vyvrátil chvastania Lyaea dodávaním odvahy Nestorovi v aréne, svätý veľkomučeník Demeter, podobne pros za nás Krista Boha, aby nám udelil svoju veľkú milosť.

Tropár, 26. októbra

Pokropený vlastnou krvou, Demeter, bol si obetovaný životodarnému Kristovi, ktorý za teba vylial svoju vlastnú drahocennú krv. Dal ti účasť na svojej sláve a urobil ťa dedičom svojho kráľovstva, lebo si zvíťazil v boji so Zlým a zmaril si všetky jeho hrozné pokušenia.

Stichira na večierni, 26. októbra

Raduj sa v Pánovi, mesto Solún! Jasaj a tancuj od radosti ty, ktoré si bolo domovom slávneho atléta Demetera, toho svedka pravdy, ktorého máš ako poklad vo svojom strede. Raduj sa z jeho zázrakov, z pohľadu na jeho uzdravenia! Pozeraj sa na toho, ktorý odráža útoky pohanov, a vďačne hovor Spasiteľovi: „Pane, sláva tebe!“

Stichos na utierni, 26. októbra

Uctime si Demetera, ktorý kopijou zdedil spasiteľnú milosť Kristovho boku, prebodnutého kopijou, z ktorého Spasiteľ nechal vytiecť vodu života a nesmrteľnosti pre nás. Tento mučeník, korunovaný najmúdrejším učením, svojou krvou prebehol dokonalý beh jeho umučenia a po celom svete žiari zázrakmi. Je napodobňovateľom Majstra, priateľom chudobných, obrancom Solúna pred všetkými nebezpečenstvami. Slávením jeho výročnej pamiatky oslavujeme Krista, nášho Boha, ktorý skrze neho pôsobí uzdravenie pre všetkých.

Zdroj: https://melkite.org/faith/sunday-scriptures/st-demetrius-the-great-martyr-october-26 Z angličtiny preložil o. Ján Krupa


Odber nových článkov


Posolstvo novembrových sviatkovZáhada svätého Demetera: ide o jedného či o dvoch svätcov?

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings