Katechéza pre deti: Náš nový život s Bohom (55)

Ježiš mal veľa priateľov. Chodil s nimi. Rozprával sa s nimi. Jedol s nimi. Ježiš sa delil o svoj život so svojimi priateľmi. V Biblii je veľa príbehov, ktoré nám rozprávajú o Ježišovi a jeho priateľoch.

Jedného dňa Ježiš našiel nového priateľa. Volal sa Zachej. Bol to mýtnik. Ľudia museli platiť poplatky vrchnosti. Mysleli si, že mýtnici si nechávajú časť ich peňazí. Mysleli si, že Zachej si necháva časť ich peňazí. Preto sa nechceli s ním priateliť.

Tu je príbeh o tom, ako sa Ježiš stal priateľom Zacheja:

Ježiš vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. A tu muž, menom Zachej, ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý, zatúžil vidieť Ježiša, kto to je, ale nemohol pre zástup, lebo bol malej postavy. Bežal teda napred a vyšiel na planý figovník, aby ho uvidel, lebo práve tade mal ísť. Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel sa hore a povedal mu: „Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome!“ On chytro zišiel a prijal ho s radosťou.

Keď to videli, všetci šomrali: „Vošiel k hriešnemu človekovi!“ Ale Zachej vstal a povedal Pánovi: „Pane, polovicu svojho majetku dám chudobným a ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne.“

Ježiš mu povedal: „Dnes prišla spása do tohoto domu. Veď aj on je Abrahámovým synom. Lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo.“ (Lukášovo evanjelium 19, 1 – 10)

Ježiš pozýva každého človeka k novému životu s Bohom. V živote s Bohom máme milovať tak, ako miluje Boh. Máme milovať každého.

Tajomstvom krstu sme začali náš nový život s Bohom. Zjednotili sme sa s Bohom. Boh chce, aby sme naďalej rástli v láske k nemu a k sebe navzájom.

Ježiš nás učí, ako milovať. Ukazuje nám, ako byť priateľmi s každým. Hovorí nám, ako sa priblížiť k Bohu. Ježiš nám pomáha dodržiavať Božie prikázania.

Jedného dňa sa jeden človek spýtal Ježiša: „Ktoré prikázanie je prvé zo všetkých?“

Ježiš odpovedal: „Prvé je toto: ‚Počuj, Izrael, Pán, náš Boh, je jediný Pán. Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!‘

Druhé je toto: ‚Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!‘ Iného, väčšieho prikázania, ako sú tieto, niet.“ (Markovo evanjelium 12, 23 – 31)

Ježiš nás učil, ako žiť náš nový život s Bohom.

Slová na zapamätanie:

Zachej – Ježišov priateľ

Prikázania – pravidlá, ktoré sme dostali, aby nám ukazovali, ako máme rásť v láske k Bohu a blížnemu.

Zdroj: God calls us together. God with us publications 2002. Spracoval o. Ján Krupa.

Zdroj obrázka: https://www.etsy.com/au/listing/1400314004/jesus-christ-and-zacchaeus-orthodox-icon


Odber nových článkov


Katechéza pre deti: Ježiš je náš Spasiteľ (56)Katechéza pre deti: Pascha (54)

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings