Zachejovo obrátenie: Stretnutie dvoch hľadaní

Arcibiskup Cyrille Salim Bustros

Homília na Evanjelium podľa Lukáša 19, 1 – 10:„Syn človek prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo“

Touto nedeľou začíname našu cestu k Veľkému pôstu ako príprave na veľký sviatok Paschy. Veľkopôstne obdobie je časom pokánia a obrátenia. Naša cesta sa začína príbehom o obrátení mýtnika Zacheja, ktorý je zároveň príbehom nášho obrátenia. Každé stretnutie medzi Ježišom a človekom, o ktorom čítame v evanjeliu, je modelom stretnutia medzi Ježišom a každým z nás.

Zachej bol mýtnikom v službách Rimanov, ktorí okupovali Izrael. V tom čase králi prenajímali celé štvrte každému, kto bol schopný priniesť hotové peniaze, a výber daní z tovaru, ktorý ľudia prinášali do mesta alebo mestečka na predaj, ponechávali na jeho uváženie. Keďže týchto výbercov daní nikto nekontroloval, snažili sa zarobiť čo najviac peňazí a ukladali ľuďom neúnosné dane. Zachej bol nepokojným človekom. Ako vyberača daní ho nenávideli Židia, pretože kolaboroval s okupantmi Izraela; a ako Žida ho nenávideli aj Rimania, pretože patril k národu, ktorým opovrhovali.

Zachej bol bohatý, ale nebol šťastný. V hĺbke svojho srdca túžil po spáse. Snažil sa uvidieť Ježiša, nech to stojí čokoľvek. Aby svoju túžbu naplnil, vymyslel si spôsob, ako uvidieť Ježiša: vyliezol na strom a vystavil sa tak posmechu davu. Snažil sa uvidieť Ježiša, ale v tom istom čase sa Ježiš snažil uvidieť jeho. Mal túžbu uvidieť Ježiša a v tom istom čase Ježiš mal túžbu uvidieť jeho. Niekedy si myslíme, že Boh je od nás príliš ďaleko a nezaujíma sa o nás. Avšak Ježiš povedal: „Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo.“

V tomto príbehu máme dve túžby: túžbu človeka uvidieť Boha a túžbu Boha uvidieť človeka; dve hľadania: ľudské hľadanie Boha a Božie hľadanie človeka; a dva pohľady: pohľad človeka na Boha a pohľad Boha na človeka. Človek nie je osamotený. Je stvorený na Boží obraz. Hoci je od Boha oddelený svojím hriechom, Boží obraz v ňom ho ustavične ženie k Bohu, aby našiel naplnenie svojho bytia v zjednotení s Bohom.

Boh je vždy pripravený odpovedať na ľudské hľadanie. Ježiš povedal: „Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!“ (Mt 7, 7). Stačí jednoduchý krok smerom k Bohu a zistíme, že Boh na nás čaká. Zachej chcel uvidieť Ježiša. Urobil malý krok: vyliezol na strom. Ježiš ho uvidel a dal mu viac, ako Zachej očakával. Nielenže mohol vidieť Ježiša, ale mohol ho aj prijať vo svojom dome. „Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome.“ Nielenže ma môžeš vidieť, ale aj môžeme spolu stráviť príjemný čas. Nenechaj sa oklamať: ak sa naozaj chceš stretnúť s Ježišom, už nezostaneš taký ako predtým; stretnutie s Ježišom ťa zmení. Presne to sa stalo Zachejovi. Pánovi povedal: „Pane, polovicu svojho majetku dám chudobným a ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne.“ Pre Zacheja sa začal nový život! Už žiadna krádež, žiaden podvod, žiadne sebectvo, ale život obrátenia k spravodlivosti, k láske, k štedrosti. Radikálna zmena vďaka stretnutiu s Pánom!

Keď Ježiš počul, čo Zachej povedal, odpovedal mu: „Dnes prišla spása do tohoto domu.“ Čo znamená spása? „Ježiš im povedal: ‚Veru, veru, hovorím vám: Každý, kto pácha hriech, je otrok. A otrok neostáva v dome navždy; navždy ostáva syn. Až keď vás Syn vyslobodí, budete naozaj slobodní‘“( Jn 8, 34 – 36). Spása spočíva najskôr v oslobodení od hriechu, a následne v tom, že žijeme ako deti v Božej domácnosti. To sú dva aspekty spásy: záchrana od hriechu a od všetkého, čo hriech predstavuje: sebectvo, nenávisť, chamtivosť, pýcha; a záchrana k životu v slobode a priateľstve s Bohom a so všetkým, čo život s Bohom predstavuje, zhrnuté v ovocí Svätého Ducha: láska, pokoj, radosť, trpezlivosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, sebaovládanie.

Máme silnú túžbu uvidieť Ježiša a zostať s ním. On má viac než my silnú túžbu prísť k nám a zostať s nami. Čítame o tom v knihe Zjavenie: „Hľa, stojím pri dverách a klopem. Kto počúvne môj hlas a otvorí dvere, k tomu vojdem a budem s ním večerať a on so mnou“ (3, 20). Toto je symbolom priateľského života s Ježišom: radi jeme so svojimi priateľmi; Ježiš je rád s nami; a jesť s Ježišom znamená mať rovnaké hodnoty lásky, dobra a pravdy a tešiť sa z rovnakého života. Toto je obrátenie: zmeniť našu hriešnu cestu na Ježišovu svätú cestu.

Evanjelium nám hovorí, že Zachej „prijal ho [Ježiša] s radosťou“. Stretnutie s Ježišom je pre nás vždy zdrojom šťastia. Otvorme svoje srdce Ježišovi, buďme šťastní, že ho môžeme privítať v dome svojho srdca: privítať jeho sväté slovo a privítať jeho sväté telo a jeho vzácnu krv vo svätom tajomstve Eucharistie. A dovoľme mu, aby nás zmenil, aby v nás obnovil čistý Boží obraz; dovoľme mu, aby nás zbožštil. Túžbu ľudského srdca môže uspokojiť len nekonečno. S Ježišom, ktorý je vtelením nekonečného Božieho Slova, môžeme dosiahnuť naplnenie tejto túžby; s Ježišom môžeme dosiahnuť pokoj a šťastie.

Arcibiskup Cyrille Salim Bustros

Zdroj: https://melkite.org/archbishop-cyril/the-conversion-of-zacchaeus Preložil o. Ján Krupa

Zdroj obrázka: https://www.stjohnaz.org/events/2-10-19-zacchaeus-sunday/zacchaeus-icon-1024×1011/


Odber nových článkov


Pozrite sa na mňa – postím sa!Nedeľa po Narodení Pána

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings