Alexander Schmemann: Svätá Pascha

Sviatok vzkriesenia

To je východiskový bod pre naše chápanie posvätenia času. Podľa pravoslávnej skúsenosti, ktorá siaha až k samotným apoštolom, sa v centre nášho liturgického života, v samotnom strede toho času, ktorý meriame ako rok, nachádza sviatok Kristovho zmŕtvychvstania. Čo je vzkriesenie? Zmŕtvychvstanie je objavenie sa života, ktorý nebude mať koniec, v tomto svete, ktorý je úplne ovládaný časom, a teda aj smrťou.

Ten, ktorý vstal z mŕtvych, už nezomiera. V tomto našom svete, nie niekde inde, nie v nejakom „inom“ svete, sa jedného rána objavil niekto, kto je mimo smrti, a predsa v našom čase. Tento zmysel Kristovho zmŕtvychvstania, táto veľká radosť, je centrálnou témou kresťanstva a v plnosti sa zachovala aj v liturgii Pravoslávnej cirkvi. Veľa pravdy vyjadrujú tí, ktorí hovoria, že centrálnou témou pravoslávia, centrom celej jeho skúsenosti, referenčným rámcom pre všetko ostatné v pravosláví, je Kristovo zmŕtvychvstanie.

My pravoslávni žijúci na Západe sme v nebezpečenstve, že stratíme tohto kresťanského ducha vzkriesenia. Oveľa viac sa zaoberáme smrťou než vzkriesením a v cirkevnom živote niekedy prevláda skôr pohrebný typ zbožnosti než ten založený na vzkriesení. Nikto však nemôže pochopiť skutočnú štruktúru liturgického cyklu roka, ak nepochopí toto centrum, ten deň, ktorý dáva zmysel všetkým dňom, a teda aj celému času: každoročnú pamiatku Kristovho zmŕtvychvstania na Paschu.

Pascha je vždy koniec a vždy začiatok. Vždy žijeme po Pasche a vždy smerujeme k Pasche. Celý duch a zmysel liturgického života je obsiahnutý v Pasche spolu s následným päťdesiatdňovým obdobím, ktoré vrcholí sviatkom Päťdesiatnice, zostúpením Svätého Ducha na apoštolov. Toto jedinečné slávenie Paschy sa každý týždeň odráža v kresťanskej nedeli, v dni, ktorý napríklad Rusi stále nazývajú Voskresenie, „Vzkriesenie“. Hoci sa to môže zdať zvláštne, je dôležité uvedomiť si, že každá nedeľa je malou Paschou. Hovorím „malá Pascha“, ale v skutočnosti je to „veľká Pascha“.

Každý týždeň Cirkev prichádza k tej istej centrálnej skúsenosti: „Videli sme Kristovo vzkriesenie.“ Každú sobotu večer, keď kňaz nesie evanjeliár z oltára do stredu chrámu, po prečítaní evanjelia o zmŕtvychvstaní sa ohlasuje tá istá základná skutočnosť našej kresťanskej viery: KRISTUS VSTAL Z MŔTVYCH! Svätý Pavol hovorí: „Ak Kristus nebol vzkriesený, potom je márne naše hlásanie a márna je aj vaša viera“ (1 Kor 15, 14). Nie je nič iné, čomu by sme mali veriť. To je srdce našej viery. A len vďaka odkazu na Paschu ako koniec všetkého čisto prirodzeného času a začiatok nového času môžeme pochopiť celý liturgický rok.

Päťdesiatnica a Pascha

Päťdesiatnica je naplnením Paschy. Ak si otvoríte kalendár, zistíte, že všetky naše nedele sa nazývajú nedele po Päťdesiatnici a samotná Päťdesiatnica je v päťdesiaty deň po Pasche. Päťdesiatnica je naplnením Paschy. Kristus vystúpil na nebesia a zoslal svojho Svätého Ducha. Keď zoslal svojho Svätého Ducha na svet, bola ustanovená nová spoločnosť, telo ľudí, ktorého nadobudlo nový zmysel. Tento nový zmysel pochádza priamo z Kristovho zmŕtvychvstania. Už nie sme ľudia v nezmyselnom čase, ktorý vedie k nezmyselnému koncu.

Dostali sme nielen nový zmysel života, ale aj samotná smrť nadobudla nový zmysel. V tropári Paschy hovoríme: „smrťou smrť premohol/pošliapal“. Nehovoríme, že smrť premohol/pošliapal zmŕtvychvstaním, ale smrťou. A hoci kresťan stále čelí smrti a v tomto smere je podobný každému inému človeku, smrť má pre neho nový zmysel. Znamená vstup do Pánovej Paschy, do jeho vlastného prechodu zo starého do nového života. Toto je kľúč k liturgickému roku Cirkvi. Kresťanstvo je predovšetkým ohlasovaním Kristovho zmŕtvychvstania v tomto svete. Pravoslávna spiritualita je svojím vnútorným obsahom paschálna a skutočným obsahom kresťanského života je radosť.

Hovoríme o sviatkoch a sviatok je vyjadrením kresťanstva ako radosti. Keď učíte deti, odovzdávate im nielen určité vedomosti, ale aj ducha, ktorý sa za týmito vedomosťami skrýva. Viete, že jediná vec, ktorú dieťa ľahko prijíma, je radosť. My sme však naše kresťanstvo urobili takým dospelým, vážnym, smutným a slávnostným, že sme ho prakticky zbavili tejto radosti. Kristus však povedal: „Kto neprijme Božie kráľovstvo ako dieťa, nevojde doň“ (Mk 10, 15 a Lk 18, 17). Stať sa ako dieťa podľa Kristových slov znamená byť schopný tej radosti, ktorej dospelý človek už nie je schopný, vstúpiť do spoločenstva s vecami, s prírodou, s druhými ľuďmi, bez podozrievania, strachu a frustrácie.

Často používame pojem milosť, ale čo je to milosť? Charis v gréčtine znamená nielen milosť, ale aj radosť. Ak tento bod tak zdôrazňujem, je to z dôvodu mojej istoty, že naším prvým posolstvom musí byť toto posolstvo paschálnej radosti. Keď v paschálnu noc stojíme pri dverách chrámu a kňaz hovorí „Kristus vstal z mŕtvych“, noc sa slovami Gregora z Nyssy stáva „ľahšou ako deň“. Tu je sila, skutočný koreň kresťanskej skúsenosti. A len v rámci tejto radosti môžeme pochopiť všetko ostatné.

Nezabúdajme, že Pascha je skutočným začiatkom nášho liturgického roka. Rok sa „oficiálne“ začína 1. septembra, ale ja tu hovorím o jeho duchovnom princípe a základe, pretože Pascha skutočne otvára naše chápanie času. Svet bol temný, a Niekto priniesol svetlo a teplo. Svet bol smutný, pretože sa stal cintorínom, a niekto povedal: „Smrť už nie je.“ To je to, čo Kristus urobil v tomto svete. Svet bol studený, hriešny a krutý, a Kristus prišiel a povedal: „Radujte sa!“ Takto sa Kristus obrátil na svojich učeníkov. „Radujte sa! Pokoj vám!“ Paschálna radosť je teda začiatkom kresťanskej skúsenosti.

Protopresbyter Alexander Schmemann (1921 – 1983) bol jedným z najvplyvnejších pravoslávnych teológov 20. storočia. Tento text bol prevzatý z brožúry, ktorú pôvodne vydal Pravoslávny bohoslovecký seminár svätého Vladimíra, kde otec Alexander pôsobil ako dekan 21 rokov.

Z angličtiny preložil o. Ján Krupa.


Odber nových článkov


Byzantské paschálne tradície: požehnanie veľkonočných jedálDavid Petras: Pascha – smrť a život

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings