Príbeh o boháčovi a Lazárovi

V evanjeliovom podobenstve o boháčovi a Lazárovi sa zdá byť viac otázok ako odpovedí. Hovorí sa, že keď žobrák zomrel, „anjeli ho zaniesli do Abrahámovho lona“ (Lk 16, 22). Nie je nám povedané prečo. Tiež sa dozvedáme, že keď boháč zomrel, bol „v pekle v mukách“ (Lk 16, 23). Opäť nám nie je povedané prečo.

Zdá sa, že bohatý človek bol potrestaný za to, že ignoroval žobráka pri svojej bráne, zatiaľ čo sám „deň čo deň prepychovo hodoval“ (Lk 16, 19), ale podobenstvo to nehovorí takýmito slovami. Avšak stále Kristovo učenie, ako je opísané v evanjeliách, hovorí, že jeho nasledovníci musia hľadieť ďalej než na dosiahnutie materiálneho blahobytu ako cieľa života. Kristovi nasledovníci sa musia zamerať na Božie kráľovstvo.

Poklady v nebi

V tomto podobenstve, ako aj na iných miestach, nás Pán Ježiš pozýva, aby sme si uvedomili, že hmotné bohatstvo sme dostali v tomto živote nie pre bohatstvo samotné, ale aby sme ho použili ako investíciu pre večnosť. Pán Ježiš učí, že materiálny blahobyt sám osebe, ak ho nepoužívame zbožným spôsobom, nám neprináša nič z dlhodobého hľadiska. V kázni na vrchu počujeme Pána povedať: „Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich moľ a hrdza ničia a kde sa zlodeji dobýjajú a kradnú. V nebi si zhromažďujte poklady; tam ich neničí ani moľ, ani hrdza a tam sa zlodeji nedobýjajú a nekradnú“ (Mt 6, 19. 20). Pozemské poklady tu nie sú vykreslené ako zlé samy o sebe; skôr nás v Božích očiach súdi to, na čo ich používame.

Ako povedal Ježiš bohatému mladíkovi, ktorý k nemu prišiel, dávanie chudobným mení pozemské statky na nebeský poklad (pozri Mk 10, 21). To, čo nám tu na zemi prináša chvíľkovú spokojnosť, sa rozdávaním môže premeniť na zdroj večného uspokojenia.

Pri večeri v dome jedného farizeja dal Pán nasledujúce poučenie: „Keď dávaš obed alebo večeru, nevolaj svojich priateľov ani svojich bratov, ani príbuzných, ani bohatých susedov, aby nepozvali aj oni teba a mal by si odplatu. Ale keď chystáš hostinu, pozvi chudobných, mrzákov, chromých a slepých. A budeš blahoslavený, lebo oni sa ti nemajú čím odplatiť. No odplatu dostaneš pri vzkriesení spravodlivých“ (Lk 14, 12 – 14). Odmenou pre tých, ktorí praktizujú tento druh štedrosti, bude odmenenie v budúcom veku.

Neskôr nám svätý Lukáš vo svojom evanjeliu predstaví príbeh muža, ktorý sa naučil, ako využiť svoje bohatstvo: mýtnik Zachej. Keď Zachej sľúbi, že polovicu svojho majetku rozdá chudobným a štvornásobne vráti každému, koho mohol oklamať, Pán mu odpovie: „Dnes prišla spása do tohoto domu“ (Lk 19, 9). Zachej si vážil zbožnosť viac než hmotný majetok. V dôsledku toho dosiahol Božie kráľovstvo.

Obľúbenou témou mnohých cirkevných otcov bolo, ako zbožne používať majetok. Svätý Ambróz Milánsky pri komentovaní blahoslavenstiev poznamenáva, že Ježiš „neodsudzuje tých, ktorí majú bohatstvo, ale tých, ktorí ho nevedia používať“ (Výklad Lukášovho evanjelia 5, 69). Svätý Ján Zlatoústy pri kázaní v katedrále v Antiochii vyzýval svojich poslucháčov, aby boli štedrí k žobrákom pri dverách chrámu a neponáhľali sa okolo nich, akoby to boli „stĺpy, a nie ľudské telá… sochy bez života, a nie dýchajúce ľudské bytosti“ (Homílie na Lukáša 5, 3).

Počas kňazského pôsobenia svätého Jána Zlatoústeho v Antiochii tamojšia cirkev prevádzkovala početné služby núdznym (vdovám, pannám, chorým, postihnutým, uväzneným a pocestným) a denne poskytovala jedlo a oblečenie každému, kto to potreboval. Napriek tomu svätec trval na tom, že členovia cirkvi sa nemôžu skrývať za tieto organizované služby, aby ospravedlnili svoj osobný nedostatok súcitu s ľuďmi v núdzi. „Môže vám [cudzia pohostinnosť] priniesť úžitok?“ karhal ich. „Ak sa modlí druhý človek, vyplýva z toho, že ty nie si povinný sa modliť?“ Inými slovami, nemôžete očakávať odmenu za to, že núdznych odkážete na niekoho iného!

Ľudia sa často vyhýbajú pomáhaniu núdznym tým, že poukazujú na svoje vlastné potreby. Zabúdajú na vdovu, ktorú Pán pozoroval pri chrámovej pokladnici: „Ježiš si sadol oproti chrámovej pokladnici a pozeral sa, ako ľud hádže peniaze do pokladnice. Viacerí boháči hádzali mnoho. Prišla aj istá chudobná vdova a vhodila dve drobné mince, čo je kvadrans. Zavolal svojich učeníkov a povedal im: ‚Veru, hovorím vám: Táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci, čo hádzali do pokladnice. Lebo všetci dávali zo svojho nadbytku, ale ona pri svojej chudobe dala všetko, čo mala, celé svoje živobytie‘“ (Mk 12, 41 – 44). Ježiš by bol neschválil jej konanie, keby to nebola skutočná investícia do večnosti.

To je v Písmach

V podobenstve sa boháč a Abrahám dostávajú do dialógu, ktorý je vlastne vyvrcholením príbehu. Boháč povedal: „‚Prosím ťa, Otče, pošli ho do domu môjho otca. Mám totiž piatich bratov; nech ich zaprisahá, aby sa nedostali aj oni na toto miesto múk.‘ Abrahám mu odpovedal: ‚Majú Mojžiša a Prorokov, nech ich počúvajú.‘ Ale on vravel: ‚Nie, otec Abrahám. Ak príde k nim niekto z mŕtvych, budú robiť pokánie.‘ Odpovedal mu: ‚Ak nepočúvajú Mojžiša a Prorokov, neuveria, ani keby niekto z mŕtvych vstal‘“ (Lk 16, 27 – 31).

Boháč chce veľkolepým zásahom presvedčiť svojich bratov, aby nasledovali cestu súcitu. Abrahám však odmieta: „Cesta súcitu nie je žiadnym tajomstvom, je prakticky na každej stránke Zákona a Prorokov“ – toho, čo nazývame Starý zákon. Boháč vie, že jeho bratia bežne ignorujú svedectvo Písiem, ale práve toto svedectvo im poskytol Boh.

Máme viac než len Mojžiša a prorokov – máme svedectvo Krista v evanjeliách a svätých v živote Cirkvi. Podobenstvo naznačuje, že ak tieto svedectvá nestačia na to, aby nás presvedčili nasledovať cestu milosrdenstva, potom aj my sa budeme podieľať na osude boháča.

O Lazárovi a boháčovi

„Boháč v purpurovej nádhere nie je obviňovaný z chamtivosti, z odcudzenia majetku niekoho druhého, z páchania cudzoložstva alebo, fakticky, z nejakého nesprávneho konania. Jediné zlo, z ktorého je vinný, je pýcha.“

„Najbiednejší z ľudí, vidíš úd svojho vlastného tela ležať pred svojou bránou, a nemáš súcit? Ak pre teba Božie zákony nič neznamenajú, zľutuj sa aspoň nad svojou vlastnou situáciou a buď v strachu, lebo možno sa staneš ako on. Daj svojmu vlastnému údu to, čím plytváš, nehovorím ti, aby si zahodili svoje bohatstvo. To, čo vyhadzuješ – omrvinky zo svojho stola –, ponúkni ako almužnu.“

„Lazár ležal pri bráne, aby upozornil na krutosť, ktorá bola venovaná jeho telu, a aby boháč nemohol povedať: ‚Nevšimol som si ho. Bol v kúte. Nemohol som ho vidieť. Nikto mi ho neoznámil.‘ Lazár ležal pri bráne. Videl si ho zakaždým, keď si vychádzal von a keď si vchádzal dnu. Keď ťa navštevovali zástupy tvojich sluhov a klientov, ležal tam plný vredov.“

Svätý Hieroným Stridonský

Zdroj: https://melkite.org/faith/tale-of-the-rich-man-and-lazarus Z angličtiny preložil o. Ján Krupa.

Zdroj obrázka: https://www.ruzhnikov.com/sold/the-parable-of-lazarus-and-the-rich-man/


Odber nových článkov


Svätý a slávny veľkomučeník Demeter Myromvonný (26. október)Svätý Jakub (23. október)

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings