Pokrov – Ochrana presvätej Bohorodičky (1. október)

Ján Krupa

Sviatok presvätej Bohorodičky Ochrankyne (Pokrov) bol zavedený na počesť zjavenia Božej Matky, ktoré sa dostalo blaženému Andrejovi v polovici 10. storočia v blachernskom chráme v Konštantínopole. V opise života svätého Andreja sa toto zjavenie podáva nasledovne:

Raz prišiel počas nočného bdenia pred nedeľou Andrej Jurodivý (blázon pre Krista) do blachernského chrámu, kde sa uchovávalo rúcho a omoforion (veľká šatka na hlavu) Božej Matky. Bol tam prítomný aj Epifán, vznešený mladík, žiak svätého Andreja (podľa názoru niektorých sa Epifán neskôr stal konštantínopolským patriarchom). O štvrtej hodine v noci videl svätec na vlastné oči vznešenú pani, ktorá vychádzala z cárskych dverí so svojím vznešeným sprievodom. Ctihodný Pánov Predchodca Ján a apoštol Ján Teológ ju podopierali svojimi rukami, mnohí svätí v bielych rúchach išli pred ňou, niektorí za ňou a spievali hymny a duchovné piesne.

Keď prišla k ambónu, obrátil sa svätý Andrej na Epifána a opýtal sa ho:

„Vidíš Vládkyňu a Kráľovnú sveta?“

„Vidím ju, môj duchovný otče“, odpovedal tento.

A zatiaľ čo sa oni dívali, Božia Matka sa dlhý čas modlila na kolenách a plakala pri tom. Keď dokončila svoju modlitbu, podišla k oltáru a prosila Boha za prítomný ľud. Následne sňala šatku, ktorú nosila na hlave, s veľmi slávnostným rázom ju dvihla a rozprestrela svojim prečistými rukami nad prítomným ľudom.

Títo ctihodní muži – Andrej a Epifán – sa dlho dívali na šatku rozprestretú nad ich hlavami a na Božiu slávu žiariacu ako blesk. Pokiaľ bolo Bohorodička prítomná, bol viditeľný aj omoforion.

Týmto sviatkom si pripomíname nielen túto udalosť, ktorá sa stala svätému Andrejovi, ale aj oslavujeme Božiu Matku za to, že jej ochrana a jej modlitby sa rozprestierajú nad celou Cirkvou. Veríme, že Presvätá Božia Matka ochraňuje našu zem. Táto ochrana je štítom pred útokom zlých duchov a pred nešťastím a pomocou pri zbožných skutkoch a v kresťanskom živote.

Na nasledovný deň po sviatku presvätej Bohorodičky Ochrankyne (Pokrovu) pripadá liturgická spomienka na svätého Andreja, blázna pre Krista (jurodivého).

Zdroj: Lorgus A., Dudko M.: Orthodoxes Glaubensbuch. Eine Einführung in das Glaubens- und Gebetsleben der Russischen Orthodoxen Kirche. Würzburg, 2002. Preklad: o. Ján Krupa.

Pôvodne publikované na: http://www.grkat.nfo.sk/Texty/pokrov-ochrana-bohorodicky.html

Pokrov – sviatok Svätej ochrany (1. október)

Sviatok Svätej ochrany (po grécky: Hagia Skepe; po cirkevnoslovansky: Pokrov) zaviedol na Rusi Andrej Bogoľubskij z Vladimíra (1157 – 74).

Sviatok 1. októbra pripomína videnie, v ktorom svätý blázon Andrej a jeho učeník Epifán videli Bohorodičku v blachernskom chráme v Konštantínopole, ako rozprestiera svoj závoj (maforion) nad zhromaždením.

V hornej časti naratívnej ikony Pokrova držia panenský závoj vo výške dvaja anjeli, obvykle Michal a Gabriel, na pozadí kupol znázorňujúcich chrám v Blachernách.

V strednej časti ikony Panna v modlitbe (orans) stojí na oblaku, po stranách má apoštolov a prorokov. Dole na ambóne stojí Roman Sladkopovec, po stranách má cirkevných a cisárskych hodnostárov.

Andrej zo Skýtie a Epifán pozerajú z dolnej časti ikony. Roman, ktorému sa občas pripisuje hymnus Akathistos, sa oslavuje tiež 1. októbra.

V gréckej praxi sa Ochranný závoj teraz oslavuje 28. októbra, spoločne s národným sviatkom oslavujúcim grécke jednoslabičné odmietnutie Mussoliniho ultimáta požadujúceho voľný priechod pre jeho vojská.

Zdroj: Ken Parry, Pokrov, in: The Blackwell Dictionary of Eastern Christianity, Oxford 1999. Z angličtiny preložil o. Ján Krupa

Ochranný závoj (po grécky: skepe, maforion; po rusky: pokrov), slávený 1. októbra, je jedným z najobľúbenejších mariánskych sviatkov v pravoslávnom kalendári v slovanských pravoslávnych krajinách.

Inšpiráciou pre tento sviatok bolo videnie z 10. storočia v blachernskom chráme Bohorodičky v Konštantínopole blaženým Andrejom, bláznom pre Krista, ako ho zaznamenal presbyter Nikefor.

Traduje sa, že Božia Matka rozprestrela svoj ochranný závoj, ktorý „vyžaroval Božiu slávu“, na všetkých prítomných v chráme.

Slávením Ochranného závoja sa uznáva Bohorodička ako univerzálna nebeská ochrankyňa všetkých kresťanov.

Zatiaľ čo sotva existujú dôkazy o liturgickom slávení tohto sviatku v Byzancii, nesmierne populárnym sa stal na Rusi; či pochádza z Konštantínopola, Kyjeva alebo zo severného Ruska, to zostáva sporným.

Do konca 19. storočia sa tento sviatok obvykle datoval do 12. storočia a bol pripísaný veľkokniežaťu Andrejovi Bogoľubskému, ktorý si vybral spomenutého svätého Andreja za svojho patróna.

Liturgicky je to paralela so sviatkom Uloženia vzácneho rúcha Bohorodičky v Blachernách, ktorý sa slávi 2. júla.

Ikona tohto sviatku zobrazuje ako ústrednú postavu Božiu Matku, ako rozprestiera ochranný závoj, blaženého Andreja, ktorý upozorňuje svojho učeníka Epifana na Bohorodičku, svätého Jána Predchodcu (ktorý v Andrejovom videní sprevádzal Máriu do blachernského chrámu) a svätého Romana Sladkopevca (ktorého spomienka sa slávi takisto 1. októbra).

Zdroj: Vera Shevzov, Protecting veil, in: The encyclopedia of eastern orthodox christianity, Oxford 2011. Z angličtiny preložil o. Ján Krupa

Zdroj obrázka: https://aleteia.org/2022/04/09/the-icon-of-pokrov-ukraines-favorite-madonna/


Odber nových článkov


Ochrana presvätej Bohorodičky (1. október)Niekoľko poznámok k sviatku Presvätej Bohorodičky Ochrankyne (1. október)

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings