Posolstvo novembrových sviatkov

Veriaci čerpajú z príkladu svätých a verní zosnulí z modlitieb veriacich.

V rímskokatolíckom liturgickom kalendári má 1. novembra pevné miesto Slávnosť všetkých svätých. Keďže ide o prikázaný sviatok, rímskokatolícki veriaci sa majú zúčastniť na svätej omši a nekonať ťažké práce. Splniť si náboženskú povinnosť im uľahčuje to, že na Slovensku je Slávnosť všetkých svätých dňom pracovného pokoja.  

„Liturgia nás pozýva, aby sme sa zúčastnili na nebeskej radosti svätých, pozýva nás, aby sme ochutnali túto radosť. Svätí nie sú malou skupinou vyvolených, ale nespočetným zástupom, ku ktorému vzhliadnuť nás dnes liturgia vyzýva. V tomto dave sa nachádzajú nielen oficiálne uznaní svätí, ale pokrstení všetkých čias a národov, ktorí sa pokúšali s láskou a vernosťou plniť Božiu vôľu… Zmyslom dnešnej slávnosti je skrze pohľad na žiarivý príklad svätých vzbudiť v nás veľkú túžbu stať sa svätými“, vysvetlil Benedikt XVI. v homílii na Slávnosť všetkých svätých, ktorú predniesol v roku 2006 v Bazilike svätého Petra vo Vatikáne: „Životopisy svätých opisujú mužov a ženy, ktorí boli poddajní voči Božím plánom a niekedy vzali na seba neopísateľné skúšky a utrpenia, prenasledovanie a mučeníctvo… Príklad svätých je pre nás povzbudením, aby sme sa vydali rovnakou cestou, aby sme okúsili radosť toho, ktorý dôveruje Bohu, lebo jediná pravá príčina smútku a nešťastia pre človeka spočíva v tom, že žije ďaleko od Boha.“


Odber nových článkov


Výrazom úsilia ponúknuť veriacim priliehavé príklady nasledovania Ježiša Krista chcú byť početné procesy blahorečenia a svätorečenia v Katolíckej cirkvi. V tomto duchu bolo napríklad počas pontifikátu Jána Pavla II. (1978 – 2005) svätorečených 482 a blahorečených 1 338 osôb zo všetkých stavov. Blahorečenie je predstupňom k svätorečeniu. Keďže Rímske martyrológium vo svojom najnovšom vydaní z roku 2004 obsahuje len 6 658 osôb, Slávnosť všetkých svätých je venovaná hlavne nekanonizovaným svätým.

Gréckokatolícky liturgický kalendár pozná Nedeľu všetkých svätých, ktorá sa slávi hneď po Nedeli zostúpenia Svätého Ducha (Päťdesiatnici), a preto má pohyblivý dátum.

Spomienka na všetkých verných zosnulých

V rímskokatolíckom liturgickom kalendári na Slávnosť všetkých svätých nadväzuje 2. novembra Spomienka na všetkých verných zosnulých. V tomto sviatku sa spája cirkevná náuka o posmrtnom živote, očistci a spoločenstve svätých. Katolíci veria, že ich zosnulí časnou smrťou prešli do večného života, dúfajú, že z Božieho milosrdenstva boli uchránení od večného zatratenia, avšak pre svoje nedostatky sú v stave očisťovania a oni im svojimi modlitbami a záslužnými skutkami môžu pomôcť. Pre prirodzené spoločenstvo, ktoré ich spájalo v časnom živote, a pre spoločenstvo svätých, ktoré prekračuje hranice smrti, aspoň raz v roku chcú pamätať na svojich zosnulých. Svojou spomienkou im chcú prejaviť patričnú úctu a modlitbou zas svoju lásku a duchovné milosrdenstvo.

Spomienke na všetkých verných zosnulých zodpovedá v gréckokatolíckom liturgickom kalendári päť zádušných sobôt, pričom prvá sa slávi týždeň pred začiatkom Veľkého pôstu, nasledujúce tri pripadajú na jeho druhú, tretiu a štvrtú sobotu a napokon piata zádušná liturgia na sobotu pred Nedeľou Zostúpenia Svätého Ducha (Päťdesiatnicou).

Početná prevaha rímskokatolíkov aj na obradovo zmiešaných územiach východného Slovenska, obradovo zmiešané manželstvá a silná mediálna propagácia „dušičkového obdobia“ sa rozhodujúcou mierou podpísali pod fakt, že väčšina gréckokatolíkov si dnes na svojich zosnulých spomína podľa gréckokatolíckeho i rímskokatolíckeho liturgického kalendára.

Pôvodne publikované v denníku Postoj o. Ján Krupa

Zdroj obrázka: http://www.greckokatolici.sk/index.php/fotoalbumy/82-fotografie-2018/744-panychida-na-cintorine-dusicky-2018

Svätý Demeter a dar myra (26. október)Svätý veľkomučeník Demeter (26. októbra)

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings