Mních, ktorý žil v jaskyni mágov (11. január)

Teodózovi životopisci chvália jeho prísnu askézu, premyslenú obranu viery, nezištnú dobročinnosť voči cudzincom a chudobným a takmer nepretržitú modlitbu.

Svätá zem je plná prekvapení. Približne jedenásť kilometrov východne od Betlehema, v blízkosti mesta Beit Sahour, sa nachádza pravoslávny Monastier prepodobného Teodóza, v arabčine známy ako Deir Dosi alebo Ibn Obeid.

Počiatky tohto cenobitského kláštora sú späté so životným príbehom prepodobného Teodóza (423 – 529), ktorého si cirkvi latinskej, byzantskej a arménskej tradície pripomínajú 11. januára.

Tomuto propagátorovi mníšstva cirkev už za života prejavila uznanie titulom „Cenobiarcha“ (gr. Koinobiarches = Vodca mníchov spoločného života) a po smrti titulom „Veľký“.

Spoznať Teodózov život a dielo umožňuje hagiografický spis jeho žiaka Teodora, neskoršieho biskupa v Petre, ďalej Cyrila zo Skythopolu a Simeona Metafrasta.

Mníšske počiatky

Teodóz sa narodil v roku 423 v zbožnej rodine v kapadóckej dedine Mogari(a)ssos, ktorá patrila do Cézarejskej metropólie, kde v rokoch 370 až 379 bol arcibiskupom Bazil Veľký, ktorý je považovaný za „otca východného mníšstva“, pričom jeho „väčšie“ a „menšie“ pravidlá mníšskeho života ovplyvnili aj rehoľné hnutie na kresťanskom Západe, ako to vidieť zo spisov svätého Benedikta z Nursie.

Teodóza už ako mladíka ustanovili za lektora v chráme. Jedného dňa sa vydal navštíviť prepodobného Simeona Stylitu staršieho v blízkosti Antiochie, odtiaľ pokračoval do Palestíny. Od roku 451 žil pod duchovným vedením starého askétu Longina pri Dávidovej veži v Jeruzaleme.

V roku 455 prešiel do monastiera Theotokos Kathisma, medzi Jeruzalemom a Betlehemom, ktorý založila zbožná vdova Ikelia. Aby nemusel byť jeho igumenom, odišiel do monastiera Metopa a odtiaľ do samoty v jaskyni mágov v Judejskej púšti severovýchodne od Betlehema, v ktorej podľa tradície mali prenocovať traja králi po tom, čo sa poklonili novonarodenému Ježišovi v Betleheme (v byzantskej tradícii sa traja králi zvyknúť označovať ako mudrci – mágovia).

Zakladateľ cenobitského monastiera

V jaskyni mágov žil Teodóz 38 rokov vo veľkej striedmosti a ustavičnej modlitbe. Keďže nechcel odmietať početných veriacich, ktorí sa chceli stať jeho učeníkmi, založil tu monastier s cenobitským štýlom života, ktorý sa vyznačoval tromi prvkami: kláštor, ktorý slúži ako materiálny rámec pre spoločenstvo; pravidlá, ktoré sú zákonom; igumen, ktorý je často predstaveným a duchovným otcom zároveň. Monastier prepodobného Teodóza sa riadil mníšskymi pravidlami svätého Bazila Veľkého.

Pretože Teodózovi mnísi boli rozličného pôvodu, v monastieri sa žalmy spievali po grécky, arménsky a bessky, vo vlastných kaplnkách, no všetci sa schádzali k sláveniu božskej liturgie po grécky v byzantskom chráme. Obdobie rozkvetu Teodózov monastier zažíval až do dobytia Peržanmi v roku 614. O jeho prvú obnovu sa postarali križiaci. Za svoj súčasný vzhľad vďačí znovuvýstavbe počas prvej polovice 20. storočia, ktorú zafinancoval Jeruzalemský grécko- pravoslávny patriarchát.

K monastieru boli pripojené budovy pre chorých, starých, psychicky chorých (gr. energumenoi) a pútnikov. Popri povinnostiach igumena Teodóz aktívne využíval svoj dar utešovať ľudí trpiacich chronickou depresiou, čo bol prípad niektorých mníchov, ktorí žili mnohé roky v samote bez duchovného vodcu a padli za korisť posadnutým myšlienkam. Teodóz ich vyhľadával, prijímal a osobne sledoval. Tento jeho dar a jeho spôsoby boli považované za zriedkavý prípad hodný záujmu.

Cenobiarcha

V roku 494 jeruzalemský patriarcha Sallustios vymenoval Teodóza za archimandritu všetkých cenobitných kláštorov (odtiaľ jeho titul „Cenobiarcha“) a jeho krajana Sávu Posväteného za archimandritu všetkých lávr na svojom jurisdikčnom území.

Chalcedónska ortodoxia

Teodóz spolu so Sávom Posväteným bojoval proti monofyzitizmu, bludnej náuke o jedinej prirodzenosti v Ježišovi Kristovi, ktorú v jeho dobe podporoval konštantínopolský cisár Anastasios I. Ten poslal Teodóza do vyhnanstva, cisárova smrť (1. júla 518) však dovolila Teodózovi so súhlasom cisára Justína I., horlivého zástancu chalcedónskej ortodoxie, vrátiť sa do svojho monastiera.

Teodózov kult

Teodóz zomrel 11. januára 529. Pochovali ho v priľahlej jaskyni mágov, kde začal svoj pustovnícky život. Jeho povesť svätosti sa veľmi rozšírila a jeho silnému príhovoru pripísali niekoľko zázrakov.

Jeho biografovia chvália jeho prísnu askézu, premyslenú obranu viery, nezištnú dobročinnosť voči cudzincom a chudobným a takmer nepretržitú modlitbu.

Na sviatok „nášho otca Teodóza, vodcu mníchov spoločného života“, slovenskí gréckokatolíci na božskej liturgii zaspievajú:

Prepodobný otec Teodóz, iste bude spasený ten, čo ťa nasleduje. Vzal si svoj kríž a kráčal za Kristom. Prísne si krotil svoje telo. A tak si aj druhých učil. Lebo telo smrťou pominie. Ale duša je nesmrteľná. Teraz sa raduješ s anjelmi. (Tropár)

Odel si svoju dušu pancierom Božej milosti a kopijou ustavičných modlitieb rozprášil si pluky pekla. Preto sa neprestaň za nás prihovárať, divotvorca, otec Teodóz. (Kondák)

Publikované v konzervatívnom denníku Postoj o. Ján Krupa

Zdroj obrázka: https://www.johnsanidopoulos.com/2011/01/saint-theodosius-great-teacher-of.html


Odber nových článkov


Obdobie pred Štyridsiatnicou z perspektívy Italo-albánskej gréckokatolíckej cirkviVyšlo veľké svetlo

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings