Mikuláš Divotvorca

„Supersvätec“ (K. Onasch), v ktorom „Cirkev vidí… zosobnenie pastiera, svojho obrancu a príhovorcu“ (L. Ouspensky).

Prijímaný príbeh svätého Mikuláša Divotvorcu je splynutím Mikuláša Mýrskeho zo 4. storočia a historického Mikuláša Sionského zo 6. storočia († 564).

Kult Mikuláša Sionského bol dobre etablovaný na konci 6. storočia, čomu pomohol jeho Život, napísaný čoskoro po jeho smrti učeníkom. Tomuto igumenovi monastiera Svätý Sion a neskoršiemu biskupovi Pinary patria obľúbené zázraky narodenia, rúbanie cyprusu, zázraky na mori a mnohé uzdravenia.

Spomenutý Život je príkladom „prízemnej zbožnosti“ (I. Ševčenko) a je vymodelovaný podľa Nového zákona a žalmov. Jeho historickú vierohodnosť čiastočne potvrdzujú jeho detaily, ktoré zaiste odrážajú znalosť podrobných monastierskych záznamov z prvej ruky. Uveďme napríklad množstvo volov, ktoré Mikuláš nariadil zabiť, aby nakŕmil obyvateľstvo po čiernom more v rokoch 541 – 2.

Spomenutý Život sa zmieňuje aj o skoršom svätom Mikulášovi, ktorý mal pobrežnú svätyňu v Mýre alebo v jej blízkosti. Malý kult tohto skoršieho svätca v 6. storočí bol od 10. storočia pohltený kultom Mikuláša Sionského – rozdiel medzi týmito dvoma svätcami sa stieral rozsiahlymi výpožičkami byzantských hagiografov z neskoršieho Života v prospech svätého Mikuláša Mýrskeho.

Najstaršou známou správou o Mikulášovi Mýrskom je pravdepodobne Vita per Michaelem z 10. storočia, aj keď izolované príbehy sa objavujú skoršie. Eustratios Konštantínopolský (koniec 6. storočia) uvádza príbeh falošne obvinených generálov, ale terminológia knihy O dani naznačuje ako dobu spísania 9. alebo 10. storočie.

Ikony tohto svätca často obsahujú dva medailóny Krista a Bohorodičky, ktoré narážajú na prítomnosť svätého Mikuláša na Nicejskom koncile v roku 325. Hovorí sa, že nahnevaný Mikuláš dal facku Áriovi, čo malo za následok, že Mikuláša suspendovali  z biskupskej služby a odňali mu jej atribúty – evanjeliár a omofor. Na ikonách Kristus a Bohorodička vracajú tieto predmety Mikulášovi, odrážajú ich vzhľad v snoch cisárovým radcom, ktorí obhajujú Mikulášovo prinavrátenie do služby. Táto udalosť, a tiež jeho zjavenia sa Konštantínovi I. († 337) vo videní v prospech troch generálov a sen, v ktorom Mikuláš dostane chryssobul oslobodzujúci mesto Mýra od daní, situujú jeho činnosť na začiatok 4. storočia. Avšak neexistujú nijaké historické dôkazy o takomto biskupovi alebo nejaký oficiálny písomný záznam o jeho prítomnosti na koncile.

Odhliadnuc od otázok historickosti, v dobe ikonografického zobrazenia títo dvaja svätci splynuli do Mikuláša Divotvorcu, ktorého zázraky počas jeho života a po ňom vytvorili mimoriadny cyklus ikon. H. Maguire pripisuje obrovskú Mikulášovu popularitu – od 12. storočia hneď po Bohorodičke – tomu, že bol „do istej miery všestranným človekom“. Mnohé, často všedné zázraky, zobrazované v úsporných ikonografických detailoch, dovoľujú širokú škálu príhovorných modlitieb zo strany patróna námorníkov, učencov a študentov, obchodníkov, vydatých žien, bankárov, zlodejov a pästiarov.

Pôvodne publikované v The encyclopedia of eastern orthodox christianity. Autorka: Maria Gwyn McDowellová. Z angličtiny preložil o. Ján Krupa

Zdroj obrázku:

Pozrite aj články na Postoj.sk https://www.postoj.sk/autor/jan-krupa


Odber nových článkov


Nepoškvrnené počatie blahoslavenej Panny MárieSvätec v tieni svätého Mikuláša

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings