Svätý a spravodlivý Jozef Snúbenec nám môže byť blízky aj ako muž pochybností

Svätý Jozef je na byzantsko-slovanskom Východe, či už na ikonách alebo v bohoslužobných textoch, vykreslený ako normálny muž s pochybnosťami.

Rímskokatolícka cirkev 19. marca slávi pamiatku Svätého Jozefa, ženícha Panny Márie. V roku 2021 táto slávnosť mala špeciálny rozmer, keďže katolíci prežívali Rok svätého Jozefa, vyhlásený pápežom Františkom 8. decembra 2020.

Pamiatku Svätého a spravodlivého Jozefa Snúbenca slávia gréckokatolíci hneď v prvú nedeľu po 25. decembri, čiže po veľkom sviatku Kristovho narodenia.

Gréckokatolícka cirkev na Slovensku uchovala starobylý zvyk spomínať po veľkých sviatkoch na osoby, ktoré sú bezprostredne späté s oslavovanými udalosťami tajomstva spásy.

V byzantskom obrade sa už od 7. storočia ihneď po Pánovom narodení koná Zhromaždenie k presvätej Bohorodičke a od 9. storočia sa v prvú nedeľu po Kristovom narodení slávi Pamiatka svätých a spravodlivých Jozefa Snúbenca, Dávida Kráľa a Jakuba, Pánovho brata.

Pri pohľade na veľký sviatok Narodenia Bohorodičky, po ktorom sa ihneď slávi menší sviatok Máriiných rodičov, Svätých a spravodlivých Božích predkov Joachima a Anny, sa natíska myšlienka, že keby boli Byzantínci postupovali podobne aj pri veľkom sviatku Kristovho narodenia, vďaka spoločnému menšiemu sviatku presvätej Bohorodičky a svätého Jozefa by pestún Ježiša Krista zaiste zakúsil viac pozornosti a úcty na byzantsko-slovanskom Východe.

Vskutku hymnus na gréckokatolíckej večierni na pamiatku „svätého a spravodlivého Jozefa Snúbenca“ má skôr konštatujúci ako oslavný charakter:

„Svätý Jozef, manžel Panny Márie, bol svedkom splnenia proroctiev. Naozaj zázračne sa zasnúbil s Máriou na príkaz anjelov, ktorí radostne spievali: Sláva Bohu darujúcemu pokoj.“

Na božskej liturgii na pamiatku „svätého a spravodlivého Jozefa Snúbenca“ gréckokatolíci spievajú:

„Svätý Jozef, o zázraku porozprávaj praotcovi Dávidovi, lebo si videl porodiť Pannu. A keď si prijal zvesť anjela, s pastiermi si zveleboval Narodeného. Prihovor sa za nás u Boha, aby spasil naše duše.“

Svätý Jozef je na byzantsko-slovanskom Východe, či už na ikonách alebo v bohoslužobných textoch, vykreslený ako normálny muž s pochybnosťami. Aj v gréckokatolíckych bohoslužobných textoch sa viac ako Jozefovo manželstvo s Pannou Máriou a pestúnstvo Ježiša Krista vyzdvihuje Jozefova viera, ktorú osvedčil v ťažkých chvíľach svojho života.

Na kráľovských hodinkách pred Narodením Pána (24. decembra) gréckokatolícki spievajú:

„Takto hovorí Jozef k Panne: Mária, ako to, že čakáš dieťa? Nechápem to a veľmi sa divím! Najskôr ťa asi prepustím! Mária, čo to na tebe vidím? Za česť mi dávaš pohanu? Za radosť úzkosti? Namiesto toho, aby som sa tebou chválil, úplne si ma pokorila. Nevládzem už počúvať sťažnosti ľudí, lebo z Pánovho chrámu som ťa prijal Nepoškvrnenú, a teraz vidím, že čakáš dieťa.“

„Jozef, povedz nám, ako si prijal Pannu, ktorú teraz sprevádzaš do Betlehema: Ja som skúmal spisy prorokov, hovorí Jozef, a keď som prijal zvesť anjela, uveril som, že Mária porodí Boha. Jemu sa prídu pokloniť mudrci z Východu a prinesú kráľovské dary. Pane, ty si sa stal človekom kvôli nám, sláva tebe.“

Keďže Jozefova pamiatka sa slávi zároveň s pamiatkou Jakuba, Pánovho brata, vnímavému gréckokatolíkovi sa natisne otázka o Ježišových bratoch a sestrách, o ktorých je v Novom zákone reč v rozličných súvislostiach a s udivujúcou samozrejmosťou (porov. napr. Mt 12, 46; 13, 55n; Mk 3, 31-55; 6, 3; Jn 2, 12; 7, 3-5; Sk 1, 14; 1Kor 9, 5). Evanjelisti Matúš (13, 55) a Marek (6, 3) uvádzajú aj mená štyroch bratov: Jakub, Jozes (Jozef), Šimon, Júda.

Údaje Nového zákona o Ježišových bratoch a sestrách nedovoľujú urobiť nepochybný záver o presnom stupni príbuzenstva, lebo sa spomínajú len rodičia Ježiša, no nie rodičia jeho súrodencov. Preto sa zvyčajne objavujú tri rozličné názory: Mária a Jozef žili po narodení Ježiša ako manželia a mali deti; pojmy bratia a sestry treba chápať v širšom zmysle, myslia bratancov a sesternice; ide o deti vdovca Jozefa z prvého manželstva.

Gréckokatolíci neochvejne veria v trvalé panenstvo presvätej Bohorodičky, a preto odmietajú názor, že Mária a Jozef žili po narodení Ježiša ako manželia a mali deti.

Na slovenskej gréckokatolíckej večierni Pamiatky svätých a spravodlivých Jozefa Snúbenca, Dávida Kráľa a Jakuba, Pánovho brata sa spieva: „Oslavujme aj Pánovho bratranca Jakuba, lebo ako mučeník prekrásne zažiaril…“

V duchu lex orandi, lex credendi si gréckokatolíci teda majú vykladať Ježišových bratov a sestry ako bratancov a sesternice. A ak teda nejde o deti vdovca Jozefa z prvého manželstva, môžu Jozefa považovať za panica. Lenže tým sa diametrálne odlišujú od pravoslávnych. Tí sa prikláňajú k vysvetleniu východných a západných cirkevných otcov, napr. Klementa Alexandrijského († pred 221), Origena († 254), Epifána zo Salamisu († 403), Hilára z Poitiers († cca. 366), Ambróza Milánskeho († 397), ktorí hovoria o Ježišových nevlastných bratoch, o Jozefových deťoch z prvého manželstva.

Namieste je otázka, či aj pravoslávni na večierni v prvú nedeľu po Kristovom narodení ospevujú Jakuba, Pánovho brata, ako Ježišovho bratranca, keď sme deti jednej konštantínopolskej matky.

Pre gréckokatolíkov táto záležitosť ešte nie je bezpredmetná, lebo kolujúce slovenské preklady cirkevnoslovanských večierňových textov nemajú oficiálne schválenie cirkevnej vrchnosti. A tak aj svätý Jozef sa môže stať príležitosťou na zbližovanie sesterských cirkví v duchu Druhého vatikánskeho koncilu. 

Pôvodne publikované v konzervatívnom denníku Postoj o. Ján Krupa.

Zdroj obrázka: https://www.holyart.com/religious-items/sacred-icons/rumanian-hand-painted-icons/icon-of-saint-joseph-and-baby-jesus


Odber nových článkov






Čo nám o svätom Jozefovi hovoria cirkevní otcovia



Kristus sa rodí, oslavujte ho! Kristus prišiel z neba, privítajte ho!

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings