Ako slávime Bohozjavenie (6. január)

Začiatok života Ježiša Krista od jeho narodenia panenskej matke je vyrozprávaný v evanjeliách svätého Matúša a svätého Lukáša. Príbeh začiatku života Ježiša Krista s jeho verejným zjavením pri krste v rieke Jordán je vyrozprávaný v evanjeliách svätého Matúša, svätého Marka a svätého Lukáša. Svätý Ján nerozpráva príbeh Ježišovho krstu, ale toto evanjelium rozpráva príbeh svedectva svätého Jána Krstiteľa, ktorý videl Ducha zostúpiť na Ježiša (Jn 1, 32 – 34), a Ján ukazuje Ježiša ľuďom ako „Božieho Baránka, ktorý sníma hriech sveta“ (Jn 1, 29).

Východná a západná cirkev slávia príchod Ježiša do života sveta veľmi odlišným spôsobom. Západ sa zameriava na narodenie nášho Pána. V deň Narodenia vidíme, ako nekonečný Boh prijíma obmedzenú ľudskú prirodzenosť ako malé a bezmocné dieťa, ktoré drží v náručí jeho matka. Na Zjavenie Pána sa zvestuje Spasiteľ celému svetu, keď mudrci, ktorí nepatria k vyvolenému národu, vidia vesmírne znamenie hviezdy a sú vedení k novonarodenému Kráľovi. Podľa východnej cirkvi vidíme dvojaké narodenie. Sviatok Narodenia pripomína Boha, ktorý sa kvôli nám stal človekom a nám, ktorí sme sa tiež narodili z ľudskej matky, dáva nádej na zbožštenie. Sviatok Bohozjavenia, zjavenia Boha v Trojici, oslavuje Kristov krst, a teda aj náš vlastný krst, ktorý je duchovným znovuzrodením v Otcovi, Synovi a Svätom Duchu.

Podobne ako Vianoce, aj sviatok Bohozjavenia sa slávi počas víkendu pred a počas víkend po vlastnom dni tohto sviatku. Evanjelium nedele pred 6. januárom pripomína kázanie svätého Jána Krstiteľa. Ten poukazuje na Ježiša ako na Mesiáša, ktorý má prísť, pričom hovorí: „Ja som vás krstil vodou, on vás bude krstiť Svätým Duchom“ (Mk 1, 8). To nám hovorí o krste, ktorý sme prijali. Je to skutočne vstup do Božieho života. Aby sme však mohli naplno žiť v Bohu, musíme robiť pokánie na odpustenie hriechov. Náš krst bol odvrátením sa od hriechu, aby sme mohli s Kristom vstať z mŕtvych. Toto rozhodnutie musíme vo svojom živote robiť znova a znova. Sobota a nedeľa pred Bohozjavením pripomínajú a slávia pamiatku nášho rozhodnutia odvrátiť sa od tmy a obrátiť sa ku Kristovi, pravému svetlu. Z tohto dôvodu svätý Gregor Teológ nazval Bohozjavenie „sviatkom svetla“.


Odber nových článkov


Samotný deň Bohozjavenia pripomína náš krst do života Svätej Trojice. Vo východnej cirkvi je Kristov krst prejavom alebo zjavením Boha v Trojici. Keď bol Kristus pokrstený v rieke Jordán, z neba zaznel hlas Otca, ktorého ľudský zrak nevidel: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie“ (Mt 3, 17).

Duch zostúpil na Krista v podobe holubice, ako vysvetľuje Origenes: „Všade, kde je zmierenie s Bohom, je holubica, ako v prípade Noemovej archy, a svetu oznamuje Božie milosrdenstvo a zároveň dáva najavo, že to, čo je duchovné, má byť tiché a bez zloby, jednoduché a bez úskoku“ (Fragment 56).

Duch je zároveň očisťujúcim ohňom, ako to ohlásil Krstiteľ a ako to bolo vidieť v udalosti Päťdesiatnice, a zároveň jemným zmierovateľom, pretože holubica symbolizuje Boží pokoj. Pri našom krste preto kňaz hovorí: „Boží služobník sa krstí v mene Otca i Syna i Svätého Ducha.“ Je to, akoby sme vstupovali do vôd Jordánu spolu s Kristom.

A zakaždým, keď pristupujeme k svätému prijímaniu, prijímame telo Pána pokrsteného v Jordáne, Otec nás prijíma za svoje dieťa a Duch, ktorý urobil z chleba a vína Kristovo telo a krv, zostupuje na nás, zbožšťuje nás a posväcuje, dáva nám začiatok večného života a odpúšťa nám všetky hriechy.

Počas víkendu po Bohozjavení sa rozpráva príbeh o Ježišovom pokušení na púšti. Keďže Ježiš vstúpil do nášho života a vzal na seba bremeno našich hriechov, konfrontuje sa aj so zlom, ktoré je prítomné vo svete, úplne ho poráža a Zlému ohlasuje to, čo je pre nás dobrou správou, ale trápením pre Zlého: „Odíď, satan, lebo je napísané: ‚Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť‘“ (Mt 4, 10).

Teraz môžeme prekonať hroznú a smrteľnú neprávosť hriechu nie vlastnými silami, ale v moci Krista, ktorý zvíťazil nad pokušením. Víťazstvo je na dosah, ako nám to hovorí list svätého Pavla Timotejovi v nedeľu po Bohozjavení: „Už mám pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi v onen deň dá Pán, spravodlivý sudca; a nielen mne, ale všetkým, čo milujú jeho príchod (v gréčtine jeho „zjavenie“, pôvodný názov sviatku)” (2 Tim 4, 8).

Evanjelium nedele po Bohozjavení nám hovorí, čo pre nás znamenajú všetky sviatky Vianoc aj Bohozjavenia: videli sme Boha, „Boh je s nami“. Preto evanjelium ohlasuje: „Ľud bývajúci v temnotách uvidel veľké svetlo. Svetlo zažiarilo tým, čo sede v temnom kraji smrti“ (Mt 4, 16).

Článok Davida Petrasa bol pôvodne publikované v The Byzantine catholic world. Z angličtiny preložil o. Ján Krupa

Zdroj obrázka: https://casopisslovo.sk/2016/02/05/bohozjavenie-a-velke-svatenie-vody-v-jakubanoch-a-v-presove/

Sväté Bohozjavenie nášho Pána Ježiša KristaObrezanie nášho Pána Ježiša Krista – Svätý Bazil Veľký (1. január)

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings