Kristus povolá posadnutého diablom

V evanjeliách sa spomína niekoľko prípadov, keď Pán Ježiš povolal ľudí, aby sa stali jeho nasledovníkmi. Občas vyzval ľudí, aby opustili svoje domovy a živobytie a nasledovali ho. Povolal Petra a Andreja, Jakuba a Jána, keď boli zaneprázdnení rybolovom, a „oni hneď zanechali loď i svojho otca a išli za ním“ (Mt 4, 22). Podobne aj Matúš odišiel zo svojej mýtnice a nasledoval Ježiša (porov. Mt 9, 9); ostatní učeníci, ktorých povolania nie sú zaznamenané v evanjeliách, urobili to isté.

Niekedy Pán povolal, ale bol odmietnutý. Cena za nasledovanie Ježiša bola vyššia, než niektorí ľudia dokázali uniesť. Bohatému mladíkovi, ktorý chcel byť dokonalý, Ježiš povedal: „‚Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!‘ Keď mladík počul toto slovo, odišiel smutný, lebo mal veľký majetok“ (Mt 19, 21 – 22).

V iných prípadoch sám Pán vzniesol námietky skôr, ako budúci nasledovník mohol vďaka neúspechu a znechuteniu zistiť, že nasledovať Krista znamená znášať ťažkosti. Tak „k nemu pristúpil istý zákonník a povedal mu: ‚Učiteľ, pôjdem za tebou všade, kam pôjdeš.‘ Ježiš mu odvetil: ‚Líšky majú svoje skrýše a nebeské vtáky hniezda, ale Syn človeka nemá kde hlavu skloniť‘ (Mt 8, 19 – 20). Pán chcel, aby tento učiteľ zákona vedel, že nasledovanie Krista mu nezabezpečí pohodlný životný štýl, ktorý možno očakával.

Avšak váhavcovi dal opačnú radu. „Iný, jeden z jeho učeníkov, mu povedal: ‚Pane, dovoľ mi najprv odísť a pochovať si otca.‘ Ale Ježiš mu povedal: ‚Poď za mnou a nechaj, nech si mŕtvi pochovávajú mŕtvych‘“ (Mt 8, 21 – 22). Pán určite chcel nasledovníkov, ale mal iný prístup, založený na pripravenosti človeka, ktorý stál pred ním.

Tento úryvok naznačuje prekážky, ktorým budú čeliť ľudia v každom veku, keď budú uvažovať o radikálnom nasledovaní Pána: strach z neznámeho, starosť o seba, zaujatosť a pripútanosť k iným veciam, to všetko nám môže brániť v nasledovaní Krista.

Povolanie Gadarčana

Aj Gadarčan, ktorého Ježiš uzdravil (porov. Lk 8,27 – 39), chcel nasledovať Ježiša. Sväté písmo hovorí, že Pána „prosil, aby smel zostať s ním“, ale Pán mal s ním iný plán. Poslal ho preč so slovami: „‚Vráť sa domov a rozprávaj, aké veľké veci ti urobil Boh!‘ On išiel a po celom meste rozhlasoval, aké veľké veci mu urobil Ježiš“ (Lk 8, 38 – 39).

Gadarčania dali jasne najavo, že chcú, aby Ježiš odišiel. Ježiš sa im nechce vnucovať. Zároveň im chcel zanechať trvalú pripomienku svojej prítomnosti: ich vlastného krajana, ktorého vyslobodil. Tento muž bol kedysi pre obyvateľov mesta bremenom, teraz má byť požehnaním.

Apoštolom bolo povedané, aby prechádzali svetom a hlásali evanjelium, tento muž mal ísť domov a robiť to isté vo svojej dedine. Bolo jeho povolanie Kristom menším povolaním než Kristovo povolanie apoštolov? Bolo odlišné, zaiste, ale napriek tomu to bolo povolanie.

Niektorí ľudia v Cirkvi majú sklon myslieť si, že „povolanie“ sa vzťahuje výlučne na povolanie kňaza alebo rehoľníka. Pán skutočne povoláva niektorých ľudí v každom veku, aby slúžili Cirkvi ako kňazi, diakoni, kantori atď. Iných pozýva, aby mu slúžili ako mnísi alebo mníšky, alebo ako členovia nejakého kresťanského spoločenstva. Ale to nie sú jediní ľudia, ktorých Pán povoláva, aby mu slúžili.

Naše základné povolanie

Každý človek, ktorý je pokrstený v Krista, má povolanie. Podstata tohto povolania je azda najlepšie vyjadrená v Prvom Petrovom liste: „Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený na vlastníctvo, aby ste zvestovali slávne skutky toho, ktorý vás z tmy povolal do svojho obdivuhodného svetla“ (1 Pt 2, 9).

V tomto úryvku sú vyjadrené tri dôležité aspekty nášho univerzálneho povolania. Po prvé, sme povolaní ku kňazstvu: k tomu, čo Sväté písmo nazýva „kráľovské kňazstvo“. Kristus je skutočným kráľovským kňazom, a pretože sme boli pokrstení v neho a zapečatení v jeho Svätom Duchu, máme účasť na jeho kňazstve. Po druhé, na tomto kňazstve sa podieľame ako členovia ľudu, Božieho ľudu. Nie sme individuálnymi kňazmi, ako sú služobníci oltára, ale sme členmi kňazstva, pretože sme spoločne zjednotení s Kristom Veľkňazom.

Tento úryvok nám tiež hovorí o dôvode tohto kňazstva: „aby ste zvestovali slávne skutky“ Boha. Naším povolaním ako členov kráľovského kňazstva je podieľať sa na povolaní Cirkvi ohlasovať Božie dielo v Kristovi. Niektorí, podobne ako apoštoli a evanjelizátori, sú povolaní prinášať evanjelium až na kraj zeme. Ďalší, ako Gadarčan, ktorého Ježiš vyslobodil v evanjeliu, alebo Samaritánka, sú povolaní, aby vo svojom vlastnom kúte sveta zjavovali Božiu lásku k ľudstvu. Ešte ďalší – v skutočnosti väčšina z nás – sú povolaní, aby sa podieľali na spoločnom povolaní Cirkvi ohlasovať Krista.

Ako môžeme „ohlasovať“?

Keď uvažujeme o „ohlasovaní Božích skutkov“, vždy uvažujeme o hovorení alebo písaní. Existuje však množstvo iných spôsobov, ktorými Cirkev sprítomňuje dobrú zvesť v našom svete. Na utierni Ženícha na Veľký utorok sa nám pripomína, že schopnosti, ktoré sme dostali, sú často spôsobom, ktorým nám Pán dáva spoznať náš spôsob odpovedania na toto povolanie:

„Príďte, veriaci, horlivo pracujme pre Majstra, lebo on rozdáva bohatstvo svojim služobníkom a rozmnožujme talenty milosti, každému podľa jeho schopností. Svoju múdrosť nech si človek ozdobí dobrými skutkami. Ďalší nech skrášľuje slávenie bohoslužby. Niekto silný vo viere nech odovzdáva slovo nezasväteným a ďalší nech rozdáva svoje bohatstvo chudobným. Takto budeme zväčšovať to, čo nám bolo požičané, a ako verní správcovia milosti budeme hodní Majstrovej radosti. Kriste Bože, urob nás hodnými tejto radosti, lebo ty si priateľ človeka.“

Prostredníctvom každého z týchto spôsobov i prostredníctvom nespočetného množstva ďalších spôsobov veriaci môžu zaujať svoje miesto v kráľovskom kňazstve a pripojiť sa k poslaniu Cirkvi ohlasovať slovom alebo prácou „chválu na toho, ktorý vás povolal z temnoty do svojho nádherného svetla“.

Čo sa stalo s Gadarčanmi?

V evanjeliách sa spomína, že Pán Ježiš poslal uzdraveného muža domov, aby svedčil svojim susedom. V evanjeliách sa neuvádza, či bol úspešný. Obrátila alebo neobrátila sa táto dedina?

Vieme, že v treťom storočí nášho letopočtu bola táto dedina takmer vyľudnená. Skala s výhľadom na Galilejské jazero sa však stala pútnickým miestom kresťanov, ktorí si chceli pripomenúť uzdravenie Gadarčana. V piatom storočí tu vznikol veľký monastier, ktorý slúžil pútnikom. V šiestom storočí monastier rozšírili, ale po katastrofálnom zemetrasení v roku 749, ktoré zničilo veľkú časť oblasti, zostal opustený. Ruiny monastiera vykopalo v 70. rokoch 20. storočia izraelské ministerstvo pre starožitnosti a neskôr boli začlenené do národného parku.

Zdroj: https://melkite.org/faith/sunday-scriptures/christ-calls-a-demoniac Z angličtiny preložil o. Ján Krupa

Zdroj obrázka: https://www.sthermansoca.org/spirituality/gerasene-demoniac/


Odber nových článkov


Svätí sú našimi spolumodlitebníkmi, priateľmi a pomocníkmiSpomienka na všetkých zosnulých

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings