Katechéza pre deti: Učíme sa odpúšťať (15)

Boh nás stvoril, aby sme milovali.

Boh nechce, aby sme ubližovali ľuďom okolo nás alebo aby nám bolo ubližované.

Keď sa s nami priateľ nepodelí, bolí nás to. Keď nás niekto udrie, bolí nás to.

Keď nám ublíži niekto, koho milujeme, sme smutní.

Musíme odpustiť tým, ktorí nás ranili. Ježiš nás učil, že láska a odpustenie patria k sebe. Musíme milovať, musíme odpúšťať.

Ak chceme byť Ježišovými nasledovníkmi, musíme si navzájom odpúšťať, aj keď je to ťažké.

Myslíte si, že by Ježišov priateľ niekedy urobil niečo také, čo by Ježiša ranilo? Vypočujte si tento príbeh:

Peter bol Ježišovým nasledovníkom. Mal rád Ježiša. Jedného dňa Ježiš povedal Petrovi niečo zvláštne: „Skôr ako kohút zakikiríka, tri razy povieš, že ma nepoznáš.“ A stalo sa to, čo Ježiš predpovedal.

Pred ukrižovaním vojaci zatkli Ježiša. Peter a ostatní učeníci to videli. Báli sa, že aj oni budú zatknutí. Vojaci odvádzali Ježiša. Peter ich sledoval z diaľky.

Petra uvidela jedna žena a spýtala sa ho: „Nevidela som ťa s Ježišom?“ Peter odpovedal: „Nie.“

Rovnakú otázku položila aj ďalšia žena. Peter druhý raz odpovedal: „Nie.“

Zástup ľudí pristúpil k Petrovi a povedal: „Ty si Ježišov priateľ.“ Peter po tretí raz odpovedal „Nie.“ A dodal: „Ja nepoznám toho človeka.“ A v tej chvíli zakikiríkal kohút.

Keď Peter započul kohúta, rozplakal sa. Nemohol uveriť, že tri razy klamal. Premýšľal, či mu Ježiš niekedy odpustí.

Po Ježišovej smrti a zmŕtvychvstaní dostal Peter odpoveď. Vzkriesený Ježiš prišiel k Petrovi a spýtal sa ho: „Miluješ ma?“ Peter povedal: „Áno, Pane, ty vieš, že ťa milujem.“

Ježiš tri razy položil Petrovi otázku Miluješ ma?“ Peter tri razy povedal: „Áno.“

Ježiš odpustil Petrovi. Ježiš mal čoskoro odísť do neba, aby bol so svojím Otcom. Požiadal Petra, aby viedol jeho nasledovníkov. Peter vedel, že mu bolo odpustené. Peter viedol Ježišových nasledovníkov.

Ježiš nás učil o láske a odpustení. Patria k sebe.

Niekedy rodičia prosia svoje deti o odpustenie. Milujeme svojich rodičov a povieme: „Odpúšťam ti.“

Niekedy brat, sestra alebo priateľ prosí o odpustenie. Milujeme svojich bratov, sestry a priateľov. Povieme: „Odpúšťam ti.“

Byzantský štýl spovede zdôrazňuje, že sa spovedáme Kristovi prostredníctvom Cirkvi. Kajúcnik stojí pred krížom alebo ikonou Krista či evanjeliárom a vedľa kňaza. Kajúcnik vyznáva svoje hriechy a následne dostáva duchovné poučenie od kňaza, ktorý má pôsobiť skôr ako lekár než ako sudca. Keď kňaz prednáša modlitbu rozhrešenia, kajúcnik má sklonenú hlavu, aby ho kňaz mohol prikryť koncom epitrachila. Je to symbolický a hmatateľný znak, že Božia milosť zastrela kajúcnika a navrátila ho do stavu priateľstva s Bohom.

Vyber vhodné slovo a doplň do vety:

Boh nás stvoril, aby sme __________.

Boh nechce, aby sme ____________ ľuďom okolo nás alebo aby nám bolo ubližované.

Musíme __________ tým, ktorí nás ranili.

Ježiš nás učil, že láska a ____________ patria k sebe.

Ak chceme byť Ježišovými _______________, musíme si navzájom odpúšťať, aj keď je to ťažké.

ubližovali / milovali / odpustiť / odpustenie / nasledovníkmi

Zdroj: God Is Love, Grade 1, God with us Publications 2001. Vybral a preložil o. Ján Krupa


Odber nových článkov


Katechéza pre deti: Božia rodina miluje Boha (16)Katechéza pre deti: Je nám odpustené (14)

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings