Nedeľa 13. týždňa po Päťdesiatnici: Podobenstvo o vinici

Dnešné podobenstvo je vložené do jeruzalemského prostredia. Po vstupe do svätého mesta Jeruzalem za hlasného súhlasu ľudu a po vyhnaní kupcov z chrámu sa Ježiš vráti do chrámu, aby podobenstvami ohlasoval príchod nebeského kráľovstva.

Dnes počúvame druhé z týchto podobenstiev, v skutočnosti alegóriu adresovanú kňazom a starším ľudu, ktorí sa prišli postaviť Ježišovi, pričom sa ho pýtajú na jeho autoritu, na pôvod jeho poslania.

Pán vyzýva poslucháčov na počúvanie, ktoré preniká intelekt a ducha. Vinica nie je symbolom spomenutým náhodne, predovšetkým preto, lebo poukazuje na Cirkev ako Pánovu vinicu, a ďalej pre jej prirodzené vlastnosti: Postačí vziať do úvahy, že vinica je stabilné zariadenie, okupuje pôdu po celé generácie, nie je ako lúka alebo pole, ktoré každoročne možno použiť pre iné plodiny. Práve toto trvalé puto, toto skutočné spojenectvo medzi vinicou a vinohradníkom, vytvára hlbokú a vášnivú lásku na strane toho, kto pracuje pre „svoju“ vinicu.

Alegorické obrazy pripomínajúce puto medzi vinicou a vinohradníkom boli Ježišovi dobre známe, takže len čo Ježiš začne podobenstvo slovami, že „istý vinohradník vysadil vinicu“, prítomní okamžite pochopia, o čo ide: je to príbeh o Bohu a Izraeli – jeho vinici.

No tento majiteľ vinice, ktorý ju vysadil a vybavil všetkým potrebným, aby prinášala plody, ju zveruje roľníkom, aby ju obrábali počas jeho neprítomnosti: vinica naďalej zostáva jeho majetkom, ale je zverená iným ľuďom po celý čas, keď sa Pán vzďaľuje a je ďaleko od vinice.

Nadíde však hodina vinobrania a pán pošle niekoľko svojich sluhov k vinohradníkom, aby vyzdvihli úrodu, z ktorej sa vyrobí víno. Pretože úroda zostáva jeho, tak ako je vinica jeho! Ale medzitým vzniklo v tých vinohradníkoch pokušenie, že oni sú pánmi vinice, lebo majiteľovi trvalo dlho, pokým sa vrátil. A tak títo vinohradníci reagujú násilným odmietnutím, keď prídu sluhovia, ktorých poslal pán. Niektorých zbijú, iných zabijú a ukameňujú, aby zmizli.

Pán je však trpezlivý, naďalej čaká na plody vinice a posiela ďalších služobníkov, a to vo väčšom počte než v prvej misii. Aj s nimi sa však zaobchádza rovnako, dostáva sa im odmietnutia a zavrhnutia. A tak Pán podnikne posledný pokus. Keďže ešte má nádej, rozhodne sa poslať svojho syna, ktorý má väčšiu autoritu než sluhovia. Pán má hlbokú nádej, že keď vinohradníci uvidia jeho milovaného syna, pocítia, že majú dočinenia so samotným pánom, a preto mu s úctou odovzdajú plody jeho vinice.

Naivita tohto hospodára? Nie, na jeho strane je ochota zostať v zmluve s vinohradníkmi, ktorým zveril vinicu. Čo sa stane namiesto toho? Keď títo „zazreli syna“, pomysleli si: „To je dedič. Poďte, zabime ho a jeho dedičstvo bude naše!“ Najskôr syna vyhostili z jeho vinice – vzali ho a vyhodili von, potom ho zabili. Najskôr ho „vyvliekli“ – z vinice, z mesta, potom ho odstránili.

Ježiš rozpráva túto alegóriu v predvečer svojho umučenia, rozpráva ju práve pre tých, ktorí ju uvedú do praxe proti nemu, keď ho vyvrhnú z mesta a ukrižujú. Evanjelista Matúš nám tak ukazuje, že Ježiš si je vedomý, že je Synom, ktorého Otec poslal do vinice Izraela. Ježiš vie, čo ho čaká, a nechce sa z toho vyzuť.

Dnešné podobenstvo sa netýka len izraelského ľudu, ale je pripomienkou najmä pre dnešok, keď je vždy veľmi veľké pokušenie privlastniť si „Pánovu vinicu“.

Aktualizácia úryvku

Svätý Pavol nás učí, že v Cirkvi existuje mnoho chariziem, ktoré každý človek musí dať do služby, pamätajúc, že od Boha dostávame a Bohu vraciame. Nemá zmysel popierať, že často sa snažíme privlastniť si vinicu, ktorá nám nepatrí.

Kňazi, ktorí sú hospodármi farností, laici, ktorí preberajú rôzne úlohy, od katechétov až po spevákov. Avšak zabúdame, že nepracujeme na svojej vinici, ale na Pánovej vinici a jej ovocie nie je našou zásluhou, ale zásluhou Pána, ktorý nám dal charizmu, silu a všetko ostatné. Plody patria Bohu, rovnako ako Bohu patrí vinica. Ak bude na toto pamätať, dosiahneme svoj cieľ a nezažijeme trpkosť sklamania.

Preložil o. Ján Krupa

Zdroj obrázka: https://www.winespectator.com/articles/tornado-and-hail-hit-famed-chateauneuf-du-pape-vineyard-la-crau


Odber nových článkov


Uloženie pásu presvätej Bohorodičky (31. august)Nedeľa 12. týždňa po Päťdesiatnici: Čo dobré mám robiť, aby som mal večný život?

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings