Bohatý mladík

Všetky tri synoptické evanjeliá – Matúš, Marek i Lukáš – zaznamenávajú Kristovo stretnutie s bohatým mladíkom, ktorý hľadal jeho radu. Mladík sa snaží zistiť, čo má robiť, aby mal večný život. Kristus mu povie, aby zachovával prikázania. Keď naňho naliehajú, aby bol konkrétnejší, Pán začne vymenúvať Desatoro prikázaní. Potom zacituje veľké prikázanie z knihy Levitikus: „Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého.“

Mladík povie, že od svojej mladosti zachovával všetky tieto prikázania, a nalieha na Pána, aby mu povedal, čo ešte by mal robiť. Pán Ježiš sa ho potom pokúsi previesť zo štádia poslušnosti Božím prikázaniam do štádia vzťahu lásky s Bohom.

Kristus povie mladíkovi, čo sa musí stať, „ak chceš byť dokonalý“ (v. 21): musí rozdať svoj majetok chudobným a nasledovať Ježiša, ktorý chodí z miesta na miesto a ohlasuje Božie kráľovstvo. Pán ponúkol tomuto pýtajúcemu sa šancu, aby sa pripojil k spoločnosti jeho učeníkov, aby ukázal, že dáva prednosť životu s Kristom pred užívaním si svojho majetku. Mladý muž odmietol.

Čo to znamená byť dokonalý?

Už v Kázaní na vrchu Pán naznačil tento cieľ „dokonalosti“. Byť „dokonalý“ sa zdá byť nemožnou úlohou, ak si myslíme, že to znamená absolútnu dokonalosť bez akejkoľvek chyby alebo škvrny. Avšak v gréčtine Nového zákona (a našej liturgie) byť „dokonalý“ alebo „úplný“ možno najlepšie preložiť ako „byť všetkým, čím sme predurčení byť“: žiť v Pánovom svetle, kráčať po jeho ceste. Ježiš naliehal na svojich poslucháčov, aby išli nad rámec prikázaní a dosiahli zbožnejší spôsob života.

Pán potom dal do protikladu ohľad na Boha a pripútanosť k majetku. Tie budú vždy súperiť o oddanosť človeka; ako Kristus povie svojim poslucháčom: „Kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce“ (Mt 6, 21).

Cesta k dokonalosti, ako Kristus učí, sa začína voľbou medzi nasledovaním Jeho a venovaním sa užívaniu vecí tohto sveta. Ako jasne povedal: „Nik nemôže slúžiť dvom pánom; pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu, aj mamone“ (Mt 6, 24).

Slúžim mamone?

Väčšina z nás si nemyslí, že „slúži mamone“. Možno sa dokonca pozeráme zvrchu na očividne chamtivých ľudí alebo na ľudí, ktorých poháňajú závislosti. Áno, sú ľudia, ktorí „slúžia“ peniazom, drogám alebo sexu. Môžu byť otrokmi alkoholu alebo tabaku. Neveríme, že sme takto ovládaní.

Nemusíme byť príliš hnaní k zarábaniu nadmerného množstva peňazí, ale mali by sme vziať do úvahy, že závislosť od mamony má mnoho podôb. Mali by sme si viac uvedomiť, že koľko z bohatstva tohto sveta pociťujeme ako „potrebné“, že „sa bez neho nezaobídeme“, od našej rannej kávy až po najnovší smartfón. Tieto veci fyzicky nepotrebujeme, požaduje ich naše ja. Nie je to ďalšia forma služby mamone?

Aby sme sa zamysleli nad tým, ako môže byť naše ja naviazané na veci tohto sveta, vezmime do úvahy, aké ťažké je postiť sa dlhšiu dobu: ako veľmi pociťujeme stratu obľúbeného jedla a ako dlho sa snažíme nájsť príjemnú náhradu… a akí sme šťastní, keď sa pôstne obdobie skončilo.

A navyše „mamona“ môže zahŕňať aj nemateriálne bohatstvo tohto sveta: moc, prestíž alebo spoločenské postavenie. Ako sa cítime, keď je iný povýšený nad nás, dostane väčšiu prémiu alebo lukratívnejšiu úlohu. Slúženie mamone má mnoho podôb a všetky nejakým spôsobom zasahujú do nášho vzťahu k Bohu.

Cirkevní otcovia o sile mamony

Keď svätý Ján Zlatoústy komentoval tento evanjeliový úryvok, poznamenal, že oddanosť veciam tohto sveta vás nerobí slobodnými. „Bohatý človek je otrokom, podlieha strate a je v moci každého, kto mu chce ublížiť“ (Homília 46 na Matúša). Služba mamone je podobou otroctva.

Na inom mieste Zlatoústy povedal: „Ak vidíš niekoho, kto je lačný po mnohých veciach, mal by si ho považovať za najchudobnejšieho zo všetkých, aj keď získal peniaze všetkých. Zvyknite si posudzovať chudobu a bohatstvo podľa rozpoloženia mysle, a nie podľa veľkosti jeho majetku. Slúžiť mamone je istý druh chudoby. Ako to dnes niektorí ľudia formulujú: „Čo vlastníš, to vlastní teba.“

O jedno storočie skôr a na inom kontinente svätý Cyprián z Kartága povedal v podstate to isté: „Majetok drží bohatých v reťaziach… ktoré spútavajú ich odvahu, dusia ich vieru, brzdia ich úsudok a škrtia ich duše. Myslia si o sebe, že sú vlastníkmi, hoci sú to skôr oni, kto je vlastnený: zotročení vlastným majetkom nie sú pánmi svojich peňazí, ale ich otrokmi.“

Asketizmus a snaha o dokonalosť

Voľba medzi slúžením Bohu a mamone je jadrom kresťanského asketizmu. Táto voľba sa žije a zažíva na každodennej báze. Asketizmus praktizujú najintenzívnejšie mnísi, ale pestujú ho aj kresťania žijúci v tomto svete, ženatí či slobodní. Človek žijúci asketickým životom sa snaží udržať si odstup od pripútanosti k pominuteľným radostiam sveta, aby bol otvorenejší nasledovaniu Krista a žitiu podľa Boha.

Ľudia často považujú život s Bohom za niečo, čo patrí k budúcemu svetu

Väčšine ľudí, dokonca aj v širšej spoločnosti, je jasné, že naše pozemské náklonnosti nemajú miesto v nebi. To zdôrazňuje nedávne pokračovanie v široko syndikovaného komiksového stripu Dana Pirara, Bizarro!. Dvaja dlhoroční obyvatelia neba pozorujú dvoch mladších obyvateľov neba. „Zdá sa, že väčšina novopríchodzích nie je schopná konverzácie,“ poznamená najstarší. „Len zúfalo pozerajú na svoje ruky.“ Snažia sa písať textové správy, ale v nebi nie sú žiadne elektronické zariadenia!

Áno, v nebi nie sú cigarety, filmy ani alkohol. Byť bez nich by určite frustrovalo niekoho, kto si z týchto vecí urobil hlavný cieľ svojho života. Preto niektorí kresťanskí myslitelia poznamenali, že byť v nebi bez predmetu svojich vášní by vlastne znamenalo prebývať v pekle.

Avšak v skutočnosti nejde o rozdiely medzi týmto a budúcim vekom. Život s Bohom, premena na Boží obraz, sa začína teraz, krstom. Tento život sa má prežívať čoraz hlbšie, keď dozrievame v kresťanskom živote tu, ako aj v živote budúceho veku. Kresťan sa snaží vyhýbať všetkému, čo by mohlo zaujať našu myseľ a v najlepšom prípade nás odvádzať od tohto vzťahu k Bohu. Nasledovanie Krista má byť skutočným zdrojom našej radosti tu na zemi, ako aj v budúcom svete. Služba Kristovi v bohoslužbe a služba Kristovi v núdznym by mali byť našou radosťou, a nie povinnosťou, ktorú treba čo najrýchlejšie zvládnuť. Kresťanský život, aby sme parafrázovali svätú Katarínu Sienskú, má byť „nebom celú cestu do neba“.

Zdroj: https://melkite.org/faith/rich-young-man Z angličtiny preložil o. Ján Krupa

Zdroj obrázka: https://orthodoxartsjournal.org/a-new-icon-composition-christ-and-the-rich-young-ruler/


Odber nových článkov


Malomocná prirodzenosť človeka (nedeľné evanjelium)Vstup Bohorodičky (21. november)

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings