Čo nám o svätom Jozefovi hovoria cirkevní otcovia

Hoci nijaký cirkevný otec nevenoval osobitné dielo postave Jozefa, predsa len zanechali mnohé zaujímavé poznámky.

Cirkevnými otcami nazývame spisovateľov kresťanského staroveku a raného stredoveku, ktorí sú v tradičných kresťanských cirkvách uznávaní ako prednostní svedkovia cirkevnej Tradície.

Pre cirkevných otcov, ako zhrnul Elio Peretto, je svätý Jozef ženíchom Panny Márie, domnelým Ježišovým otcom a určite Palestínčanom.

Hypotézy o Jozefovi

Nesúlad medzi genealógiami v evanjeliách podľa Lukáša (3,23-38) a Matúša (1,2-16) prial vzniku najrôznejších hypotéz, napriek tomu je jasný zámer evanjelistov nechať Ježiša vstúpiť do ľudských dejín ako potomka Abraháma a Dávida.

O Jozefovej matke nemáme nijaké správy. O Jozefom otcovi podáva informácie Matúš, ktorý spomína ako posledný článok Jakuba (1,16), a Lukáš, ktorý však uvádza Heliho (3,23).

Podľa slov Elia Peretta „nesúlad medzi Matúšom a Lukášom upozorňuje, že mená sa nemajú brať doslovne“.

Od čias Júliusa Afrického († 240), ktorý považoval Jakuba a Heliho za bratov z matkinej strany, až po najnovšie vysvetlenia, ktoré považujú tieto dve genealógie za spomienky na Jozefovu rodinu (Matúš) a Máriinu rodinu (Lukáš), tento problém zostáva otvorený.

Podľa Hegesippa bol Kleopas (Jn 19,25) Jozefovým bratom. O stupni príbuzenstva s Máriou evanjeliá mlčia.

Nepriamo Markom (6,3) a priamo Matúšom (13,55) sme informovaní, že Jozef bol tekton (= tesár alebo stolár); široký význam tohto pojmu nedovoľuje presne určiť Jozefovu profesiu.

Ani z Lukáša, ani z Matúša sa nedá vyvodiť sociálne postavenie Márie vo chvíli Zvestovania Pána. Jozef je nazvaný „človek spravodlivý“, čiže dokonalý Izraelita, vzorný Žid, poslušný Božej vôli.

Evanjeliá o detstve (čítané bez predsudkov) dosvedčujú, že manželstvo medzi Máriou a Jozefom je platným manželstvom (i keď panenským), v ktorom Jozef plní úlohu Ježišovho domnelého otca.

Pre nedostatok historických správ sa apokryfy oddávajú rekonštrukcii vymyslených údajov. Doktrinálne príspevky apokryfov nemenia to, čo sa spomína v Novom zákone.

Správy, ktoré prináša Jakubovo protoevanjelium, by teoreticky mohli súvisieť s reálnymi faktami a sledujú dva jasne stanovené ciele: vyzdvihnúť Máriino panenské materstvo a zredukovať úlohu Jozefa na zástupcu Márie a Ježiša pred zákonom.

Apokryfy, ktoré obsahujú črty týkajúce sa postavy Jozefa, sa delia na dve kategórie: na jednej strane Filipovo evanjelium a Pilátove skutky zozbierali presvedčenia roztrúsené v neskorom židovstve a Jozefa považujú za Ježišovho prirodzeného otca; na druhej strane Príbeh Jozefa Tesára a Jakubovo protoevanjelium obhajujú Máriino panenské materstvo a prezentujú manželstvo medzi Máriou a Jozef v širokom zmysle.

Jozef, pretože je to cnostný človek, zomrie ako veľmi starý (Príbeh Jozefa Tesára 15,1). O mieste Jozefovej smrti a pochovania nemáme nijaké správy.

Ďalšie informácie poskytla apokryfná literatúra, pri ktorej, ako konštatuje Elio Peretto, je „ťažké odlíšiť skutočnú historickú spomienku od kresťanského midráša a závery sú často neuspokojivé. Aby sme však pochopili niektoré stránky diel cirkevných otcov a umelecké vyjadrenia, nemôžeme ignorovať apokryfné spisy“.

Cirkevní otcovia o svätom Jozefovi

Myslenie cirkevných otcov nasleduje evanjeliové údaje, no čiastočne je ovplyvnené rozprávaniami apokryfov.

Hoci nijaký cirkevný otec nevenoval osobitné dielo postave Jozefa, predsa len zanechali zaujímavé poznámky.

V prvých storočiach bolo naliehavo potrebné vysvetliť manželstvo Jozefa s Máriou a vetu „Pánovi bratia“.

Podľa niektorých ide o Jozefových synov z prechádzajúceho manželstva (Jakubovo protoevanjelium), podľa iných o Pánových bratancov (Hieronym, Peter Chryzológ).

Ešte pred tým, ako Augustín s odvolaním sa na rímsky zákon povie, že medzi Máriou a Jozefom bolo skutočné manželstvo, pretože jeho základom je konsenzus, Hilár, Hieronym a ďalší ho označujú za nominálne, iní ho považujú za legálne a zasa ďalší len za domnelé. Všetci sa však zhodujú v tvrdení, že Jozef žil s Máriou zdržanlivé manželstvo. Veľmi jasne sa vyjadril Maxim Turínsky: „Jozef nebol manželom, ale ženíchom Márie“ (Sermo 53).

Pri príležitosti komentárov alebo odkazov na evanjeliá o detstve cirkevní otcovia približujú postavu Jozefa k postave Jakuba, apoštolov, ktorí priniesli Krista pohanom, pastierov cirkvi. Ako pozemský remeselník Jozef pripomína remeselníka Slova, nebeského Otca (Peter Chryzológ).

V sýrskej patristike Afraat poznamenáva, že Jozef neodovzdal Ježišovi biologické otcovstvo, ale otcovstvo, ktoré pochádza od Adama a bolo skrášlené Božím požehnaním. Jakub zo Sarugu vykladá Jozefovu úlohu domnelého otca ako osobného služobníka Boha a ochrancu Máriinho panenstva.

Efrém zjavuje, že Jozef nepochyboval o Máriinej nevinnosti pre jej neotrasiteľnú vyrovnanosť, predchádzajúcu čistotu a pohostinnosť u Alžbety.

O svätom Jozefovi v stredoveku

Po Augustínovi na Západe a Bazilovi na Východe záujem o postavu Jozefa rastie. V stredoveku sa bude vyzdvihovať Jozefova oddanosť Márii a Ježišovi.

Walafrid Strabo považuje Svätú rodinu za soteriologickú jednotku: „Pastieri našli Máriu, Jozefa a dieťa: prostredníctvom týchto troch bol zachránený svet“ (In Lucam 2,16).

Bernard z Clairvaux prevezme myšlienku Petra Chryzológa, ktorý načrtol paralelizmus medzi starozákonným (Gn 39,40-41) a novozákonným Jozefom a v manželstve Jozefa s Máriou videl symbol manželstva Kristovho ľudstva s Cirkvou.    

Zdroj: NDPAC 2007

Pôvodne publikované v denníku Postoj o. Ján Krupa.


Odber nových článkov


Bazil Veľký položil základy mníšskeho života aj trojičnej teológie (1. január)Svätý a spravodlivý Jozef Snúbenec nám môže byť blízky aj ako muž pochybností

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings