Nedeľa 3. týždňa po Päťdesiatnici / Komu slúžim?

Evanjeliový úryvok dnešnej nedele nám ponúka vysvetlenie pôvodného ohlasovania Kráľovstva. Kontextom, v ktorom sa nachádzame, je „Reč na vrchu“. Jej začiatok sa nachádza v 5. kapitole. V nej sa rozpráva, že Pán, keď videl veľký zástup, ktorý ho nasledoval, vystúpil na vrch a začal poučovať učeníkov.

Tento dlhý monológ je sám o sebe obsahovo veľmi bohatý.

Dnešná perikopa sa začína jedinečnými tvrdeniami: v prvom tvrdení Pán fyzickou alegóriou upozorňuje, aby sme uchovávali „svetlo“ oka; v druhom tvrdení Pán navrhuje voľbu: buď Boh, alebo mamona. Čo sa týka prvého tvrdenia, treba poznamenať, že oko vyjadruje svetlo, ktoré prebýva v srdci, a ak je srdce pohltené, oko to jednoducho ukazuje tým, že spočíva na skreslených skutočnostiach, ktoré vidí tak, ako mu to našepkáva srdce. Oko je skutočnosťou, z ktorej vychádza svetlo alebo temnota, ktorá obýva každého človeka.

Ježiš sa vyjadruje veľmi jasne: „Nik nemôže slúžiť dvom pánom; pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu, aj mamone.“ Každý sa bude musieť rozhodnúť sám. Bude si musieť položiť otázku: „Koho mám vo svojom živote na prvom mieste. Boha alebo peniaze?“

Od tejto voľby bude závisieť pochopenie nasledujúcich rád o Božej prozreteľnosti. Nejde o voľbu uskutočňovanú len hlavou, ale o veľmi konkrétnu životnú voľbu, ktorá súvisí aj s postojmi. Z toho vychádza ustarostenosť o každodenný život, ale Ježiš nám navrhuje, aby sme sa pozerali na „slobodné“ stvorenie ako na príklad pre náš život.

Svetské starosti sú pominuteľné a živia našu túžbu po vzhľade, ktorá sama osebe zostáva neplodná. Z tohto dôvodu nám Pán dáva pochopiť, že telo má oveľa väčšiu hodnotu než odev. A všetky tieto veci sa starajú pohania, tí, ktorí nepoznajú Boha! Treba sa sústrediť na Kráľovstvo: Ježiš uvádza dve kritériá: „Hľadajte najprv Božie kráľovstvo“ a „Nebuďte ustarostení o zajtrajšok“.

Hľadať predovšetkým Kráľovstvo a jeho spravodlivosť znamená snažiť sa plniť Božiu vôľu a nechať Boha vládnuť v našom živote. Hľadanie Boha sa konkrétne premieta do hľadania bratského a spravodlivého spolunažívania. Kde je táto starosť o kráľovstvo, tam sa rodí komunitný život, v ktorom všetci žijú ako bratia a sestry a nikomu nič nechýba. Pokúsili sme sa identifikovať hlavný motív dnešnej perikopy: očami treba dbať na to, aby sme neupadli do pokušenia materiálneho bohatstva, pominuteľného zaujatia jedlom a preháňania estetického vzhľadu.

Aktualizácia úryvku

Ježišove slová z dnešného evanjelia sa zdajú byť také samozrejmé, že sa cítime trochu hlúpo, keď žijeme inak, a predsa je najbežnejšie a najobľúbenejšie medzi nami sloveso „robiť si starosti“. Kto sa vopred stará, ten je človekom, ktorý žije vždy o krok pred životom, a preto nemá čas tešiť sa zo života. Kto sa vopred zaoberá, ten žije s obavami z toho, čo bude, a nie s vďačnosťou za to, čo sa deje, a už nedokáže vnímať krásu sveta okolo seba.

Kto prepadá ustarostenosti, vidí len problémy, ktoré treba riešiť, a nie veci, za ktoré treba ďakovať, nemá čas na úsmev, pretože „život je vážna vec“; život je taký vážny, že sú dni, keď sa človek pýta, či sa naozaj oplatí takto žiť. Všetci by sme sa mali trochu naučiť „starať sa“ a nie „trápiť sa“.

Všetci by sme sa mali trochu vrátiť do reality a prítomnosti, brať ohľad na ľudí vedľa nás a uvedomiť si, že väčšinu toho, na čom nám v živote záleží, dostávame v tichosti, ako diskrétne gestá „Niekoho“, kto sa o nás stará rovnako, ako sa stará o to, aby kvet zaodel krásou a vtákovi umožnil lietať a spievať na oblohe. Hlavným problémom je náš nedostatok viery/presvedčenia, že je to naozaj tak, a z toho sa rodí neužitočná ustarostenosť.

Zdroj: http://www.eparchialungro.it/wp-content/uploads/sites/2/2022/05/26-giugno-2022.pdf

Z taliančiny preložil o. Ján Krupa

Zdroj obrázka: https://mannaghaziabad.com/post/60/third-sunday-after-pentecost


Odber nových článkov


Úcta svätého Jána Krstiteľa podľa byzantskej tradícieKatolícka náuka o Božom tele priťahuje aj provokuje

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings