Kristovo narodenie v byzantskom obrade

Zdá sa, že 25. decembra sa narodenie Ježiša Krista slávilo prvýkrát v roku 336 v Ríme. Dlhé obdobie sa to považovalo za reakciu rímskej cirkevnej obce na 25. decembra slávený pohanský sviatok „narodenia nepremoženého Slnka“ (dies natalis Solis invicti), ktorý zaviedol cisár Aurelián v roku 274 kvôli ideologickému upevneniu svojej ríše.

Dnes sú obidva sviatky vnímané v kontexte v tej dobe populárneho uctievania Slnka. V tomto prostredí mohla potom rímska cirkev rozšíriť sviatok Kristovho narodenia. V každom prípade, tento sviatok – na rozdiel od pohanského sviatku narodenia – oslavoval Krista ako „slnko spravodlivosti“ (Mal 3, 20) a ako „svetlo sveta“ (Jn 8, 12).

Rozšírenie nového sviatku na kresťanskom Východe, kde sa Kristovo narodenie slávilo najskôr spolu s jeho Bohozjavením 6. januára, dosvedčujú už svätí biskupi Bazil Veľký († 379), Gregor Teológ († okolo 390), Gregor z Nyssy († 394) a Ján Zlatoústy († 407).


Odber nových článkov


Rýchlej propagácii nového sviatku priala skutočnosť, že v súvislosti s práve prebiehajúcim potláčaním arianizmu stála v popredí osoba bohočloveka Ježiša Krista. Sviatok Kristovho narodenia mohol prepožičať primerané liturgické vyjadrenie Nicejskému vyznaniu viery z roku 325.

Kristovo narodenie v byzantskom obrade

Narodenie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista patrí medzi dvanásť veľkých sviatkov v byzantskom obrade. Slávi sa 25. decembra, ale má aj predsviatok (od 20. decembra) a posviatok (do 31. decembra).

Gréckokatolíci i pravoslávni slávia Kristovo narodenie 25. decembra, avšak pravoslávni podľa juliánskeho kalendára, ktorý zaostáva za gregoriánskym kalendárom 13 dní, takže pravoslávni kresťania zasadnú k štedrovečernému stolu až 6. januára.

V rámci posviatku Kristovho narodenia gréckokatolíci a pravoslávni slávia 26. decembra Zhromaždenie k presvätej Bohorodičke, 27. decembra Svätého apoštola, prvomučeníka a archidiakona Štefana a 29. decembra Sväté deti, ktoré dal Herodes povraždiť v judejskom Betleheme, aby zabil Krista.

Od 25. do 31. decembra sa gréckokatolícki a pravoslávni veriaci zdravia osobitným pozdravom, ktorý sa používa skoro výhradne v cirkevnej slovančine: Christós raždájestja! Odpoveď: Slavíte jehó! Po slovensky: Kristus sa rodí! Odpoveď: Oslavujte ho!

Obsahom sviatku je oslava vtelenia a telesného narodenia Ježiša Krista. Boží Syn prijal ľudskú prirodzenosť a stal sa človekom, aby skrze jeho sebaponíženie a neskôr smrť a vzkriesenie mohol človek mať účasť na Božom živote a byť zbožštený (theosis).

Kristovo narodenie sa oslavuje v kontexte celého plánu spásy, takže v bohoslužobných textoch sa popri vtelení/narodení spomína aj Kristova vykupiteľská smrť a jeho vzkriesenie.

Filipovka

Na slávenie Roždestva Christovho sa veriaci byzantského obradu pripravujú 40-dňovým pôstom nazývaným Filipovka.

Od roku 1969, keď vatikánska Kongregácia pre východné cirkvi vydala dekrét, ktorým upravuje pôstnu disciplínu platnú pre gréckokatolíkov žijúcich na území bývalej Československej socialistickej republiky, gréckokatolíci nie sú povinní počas Filipovky dodržiavať ani pôst, ani zdržanlivosť, okrem zvyčajných piatkov a 24. decembra.

Počas Filipovky pravoslávni kresťania nejedia mäso, vajcia, mliečne výrobky a okrem sobôt a nedieľ ani rybu. V pondelky, stredy a piatky navyše nekonzumujú rastlinný olej.

Deň pred Kristovým narodením

Počas dňa pred Kristovým narodením, teda 24. decembra, je predpísaný pre gréckokatolíkov i pravoslávnych prísny pôst až do večera.

Ráno sa slávia kráľovské hodinky – cárske časy. Na nich sa čítajú žalmy a úryvky zo Starého i Nového zákona, ktoré predpovedajú alebo ohlasujú Kristovo narodenie.

Vrchol kráľovských hodiniek predstavuje deviata hodinka s osobitným hymnom, ktorý vykresľuje vtelenie/narodenie Božieho Syna ako začiatok jeho sebaponíženia, ktoré dosiahne vrchol na kríži a v hrobe:

Dnes sa rodí z Panny ten, ktorý drží rukou celý svet. Podstatou nedotknuteľného Boha ovíjajú plachtami ako obyčajného človeka. Ten, ktorý na počiatku upevnil slovom nebesá, leží v jasliach. Ten, ktorý ľudu na púšti zosielal mannu ako dážď, sýti sa mliekom z pŕs. Mudrcov pozýva Ženích Cirkvi, ich dary prijíma syn panny. Klaniame sa tvojmu narodeniu, Kriste, ukáž nám aj svoje Bohozjavenie.

Popoludní sa slávi veľká večiereň s liturgiou svätého Bazila Veľkého s ôsmimi starozákonnými čítaniami, ktoré sa vzťahujú na sviatok Kristovho narodenia. Po nich nasleduje čítanie z Listu Hebrejom (1,1-2) a klasické vianočné evanjelium podľa Lukáša (2,1-20).

Na konci božskej liturgie kňaz slávnostne príde do stredu chrámu k veľkej horiacej svieci, ktorá symbolizuje novonarodené Božie dieťa, a spolu s veriacimi zaspieva tropár a kondák sviatku Kristovho narodenia:

Tvoje narodenie, Kriste, Bože náš, prinieslo svetu svetlo múdrosti, lebo v ňom tí, čo slúžili hviezdam, boli hviezdou poučení, že sa majú klaňať tebe, Slnku spravodlivosti, a poznať teba z výšin východu. Pane, sláva tebe.

Dnes Panna rodí večného Boha. Zem ako dar Neprístupnému ponúkla jaskyňu. Anjeli s pastiermi ho oslavujú. Mudrci s hviezdou k nemu putujú, lebo večný Boh z lásky k nám sa narodil ako Dieťa.

Večer sa slávi veľké povečerie s lítiou (požehnaním chleba, pšenice, vína a oleja). Niekde sa spolu s povečerím slávi hneď aj utiereň.

Na niektorých miestach u gréckokatolíkov sa rozšíril zvyk slúžiť „polnočnú liturgiu“ (často na úkor veľkého povečeria a utierne). Toto neodôvodnené napodobňovanie latinskej praxe v ostatných rokoch ustupuje.

Eucharistická liturgia sviatku Kristovho narodenia, pri ktorej kňaz používa liturgický formulár svätého Jána Zlatoústeho, sa má sláviť 25. decembra predpoludním.

Pôvodne publikované v denníku Postoj o. Ján Krupa

Zdroj obrázka: https://www.catholicdigest.com/amp/faith/advent/mystery-in-the-ancient-nativity-icon-tradition/

Ty si sa celkom neodvrátil od svojho stvorenia (1. január)Ikona Narodenia Krista

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings