Tretia nedeľa po Pasche – O myronosičkách

Na tretiu nedeľu po Pasche nám Cirkev predkladá rozjímanie o myronosičkách. Ide o ženy, ktoré po pochovaní Ježišovho tela sa vydajú k jeho hrobu, aby voňavými olejmi pomazali mŕtve telo.

Táto prax nesúvisela len s otázkou úcty voči Pánovmu telu, ale bola potrebná, pretože mŕtvoly vystavené poveternostným vplyvom po niekoľkých dňoch vydávali nepríjemný zápach.

To naznačuje, že už nebola žiadna nádej, že by sa Ježiš mohol vrátiť do života.


Odber nových článkov


Evanjeliový úryvok má však začiatok večer dňa ukrižovania: je to náš Veľký piatok pred židovskou Paschou, ktorá sa mala sláviť slávnostne a s maximálnou čistotou, a to predpokladalo okamžité pochovanie mŕtvoly.

Je zvláštne, že o telo žiada „cudzí človek“, Jozef z Arimatey. Bolo totiž zvykom, že telo si vyžiadali rodinní príslušníci, a tým dali najavo, že nemajú nenávisť voči katom a rozsudok uznávajú za spravodlivý.

Jozef týmto činom ohrozil svoj vlastný život. Pripomeňme si, že podľa tradície bol zbožným Židom, „významným členom rady“, ktorý očakával Božie kráľovstvo, ale ktorý prijal Ježišovo slovo, pričom sa držal v tajnosti zo strachu pred obvinením. Udalosti ho však viedli k tomu, aby sa odhalil. Bolo to jediné riešenie, ako sa vyhnúť masovému hrobu. A okrem toho bol bohatý a vlastnil hrobku. A bol to on, kto kúpil plátno, do ktorého zabalil Ježišovo telo.

Udalosť sledujú ženy. Ide o Máriu Magdalénu a Mária Jozesovu, ktoré pozorujú miesto, kde je uložený. Všimnime si, že tieto dve ženy sú veľmi pozorné. Je už večer, začiatok nového dňa, slávenej soboty, a židovský zákon zakazuje akúkoľvek prácu, dokonca aj obchodnú, takže ženy nemôžu kúpiť vône na pomazanie Ježišovho tela.

Všetko sa odkladá na nedeľu, keď skoro ráno zbožné ženy zobudia predavača, aby nakúpili voňavé oleje, a neisté bežia k hrobu. Neistota súvisí s tým, že po pochovaní k hrobu privalili okrúhly balvan, takže kto by im pomohol odvaliť kameň? To však nie je pádny dôvod, ktorý by ich brzdil v odhodlaní.

Je dôležité zastaviť sa nielen pri samotných udalostiach, ale aj zamyslieť sa nad tým, čo bolo v srdciach a myšlienkach týchto ľudí.

Títo ľudia uverili v Ježiša, ale podľa toho, čo pochopili, už bolo po všetkom. To, čo robili, robili s láskou, aby si uctili Ježiša, ale v ich mysliach bol teraz Ježiš mŕtvy. Už v ňom nebola žiadna nádej. Týmto posledným gestom si chceli Ježiša len uctiť.

Tri odvážne ženy, tri Márie, prichádzajú pred hrob, ktorý nachádzajú otvorený. Stále sa nevzdávajú: bez toho, aby sa nechali vystrašiť (mohli tam byť lupiči), ženy vstúpia do hrobu, kde majú zjavenie Vzkriesenia!

Spolu so zjavením dostávajú aj poverenie, aby to zjavenie zaniesli učeníkom, a teda svetu. Ženy sú prvé, ktoré sú poslané šíriť Božie slovo. Telo je preč, to, čo zostáva, sú voňavé oleje, ktoré budú slúžiť zázrakom na šírenie vône Kristovho vzkriesenia.

Aktualizácia úryvku

Prehodnotenie úlohy žien v spoločnosti nie je modernou otázkou. Kresťanstvo v sebe nesie radikálnu zmenu v živote ľudí a v ich uvažovaní. Ženy v Cirkvi majú zásadnú úlohu (žeby aj preto naše chrámy navštevovali viac ženy než muži?), od prirodzenosti sú matkami, aj vo viere, im je zverená hlavná úloha priniesť zvesť učeníkom.

Ak sa pozrieme na naše rodiny, prvú evanjelizáciu vo väčšine prípadov dostávame od matiek, dokonca aj jednoduché znamenie kríža. Aj dnes ženy žijú poslanie, ktoré im zveril Ježiš prostredníctvom anjela, sú to ony, ktoré varujú učeníkov vtedy, sú to ony, ktoré poučujú dnešných učeníkov, nás.

Okrem materstva ich charakterizuje sila a objektívnosť, keď sa stretli s prekážkou, nezastavili sa vtedy a nezastavia sa ani dnes. Nezaujíma ich, či je v ceste kameň, upierajú svoj pohľad na cieľ a dosiahnu svoj cieľ. Tvárou v tvár smrti nachádzajú Vzkrieseného, nachádzajú život, ony, ktoré sú povolané byť rodičkami života.

Príklad myronosičiek je dnes príkladom mnohých žien, ktoré napriek utrpeniu svojho srdca bojujú za to, aby svojím životom, svojou obetou priniesli na svet Božiu vôňu.

Modlime sa, aby nás Pán urobil nositeľmi svojej vône tým, že budeme nasledovať ich príklad!

Zdroj: http://www.eparchialungro.it/wp-content/uploads/sites/2/2022/05/1-Maggio-2022.pdf Z taliančiny preložil o. Ján Krupa

Publikované v denníku Postoj

Štvrtá nedeľa po Pasche: O porazenomDruhá nedeľa po Pasche – o Tomášovi

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings