Piata nedeľa po Pasche: O Samaritánke

V dlhom úryvku, ktorý sa nám predkladá v túto piatu nedeľu po Pasche, nazývanú Nedeľa o Samaritánke, sa Ježiš presúva z Judey do Galiley, pričom musí prejsť cez Samáriu.

Ježiš sa zastaví v (dodnes existujúcom) meste Sychar, unavený a vyčerpaný z dlhej cesty, a práve tu pri studni dôjde k stretnutiu so Samaritánkou, ktorú požiada, aby sa mu dala napiť.

Samaritánka zostáva ohromená touto žiadosťou, evanjelista Ján vskutku zdôrazňuje, že medzi Židmi a Samaritánmi nie sú dobré vzťahy, alebo lepšie povedané, Samaritáni by chceli mať kontakty, ale Židia sa zdráhajú.


Odber nových článkov


Ježiš rozpozná ženino ohromenie a zasiahne tým, že seba predstaví ako prameň života: zo stavu vysmädnutého prejde do stavu toho, ktorý uháša smäd, od materiálneho rozhovoru sa prejde k rozhovoru duchovnému.

Aj keď sa žena pokúša udržať rozhovor v materiálnej rovine, dobre pochopila, že sa hovorí o „inej“ vode, a dokazuje to pripomenutím Jakuba a najmä žiadosťou o vodu, ktorá uhasí smäd raz a navždy.

Ježiš jej dá ďalší dôkaz o tom, kto je, keď ju požiada, aby zavolala svojho manžela, ale žena je nútená priznať, že nemá manžela, alebo lepšie povedané, že ten šiesty, teda ten súčasný, nie je jej manželom. Je pravdovravná.

Ale zo stavu pýtanej prejde do stavu pýtajúcej sa a takmer mohli by sme povedať teologičky. Skutočne si treba všimnúť, že Samaritánka pozná Sväté písmo. Rozpoznala, že Ježiš je prorok, a toto Ježiša prinúti, aby sa jej zjavil. V dnešnom evanjeliovom čítaní sme počuli Samaritánku povedať: „Viem, že príde Mesiáš…“ a Ježišovu reakciu: „To som ja, čo sa rozprávam s tebou.“

Ježišova pedagogika je veľmi rafinovaná, má plán na privedenie Samaritánky k „poznaniu“, k obráteniu, a uvidíme, že cez ňu celej Samárie (v. 42: „Už veríme nielen pre tvoje slovo, ale sami sme počuli a vieme, že toto je naozaj Spasiteľ sveta“).

Ako je možné dospieť k viere

Cesta, po ktorej poslucháča vedie evanjeliový úryvok o Samaritánke, hovorí, ako je možné dospieť k viere.

Predovšetkým Boh sa priblíži k človeku: skríži mu cestu, aj tú, ktorá sa javí byť najzvláštnejšia, napríklad tá, ktorú sa Ježiš rozhodol prejsť. Ježišovi, ktorý prechádza okolo a zastaví sa, vysmädnutý, sa neprotiví rozhovor so ženou, navyše Samaritánkou, ktorá sa nachádza v stave nesúladu so Zákonom.

Naopak, práve týchto, hriešnikov, prišiel hľadať, a nie zdravých: a preto požiada Samaritánku, aby sa mu dala napiť, takto sa Ježiš bude môcť ukázať ako Spasiteľ.

Nie však v abstraktnom zmysle, ale tým, že zasiahne do jemnej a angažovanej oblasti citov. Takto sa dáva dar viery zo strany Boha: nikdy nie teoreticky, nikdy nie odtrhnuto od zeme alebo od života.

Aby sa tak stalo, Ježiš musí priložiť prst na ranu tejto ženy nie tým, že ju bude moralizovať alebo odsudzovať, ale tým, že jej umožní slobodne si priznať svoj stav.

Medzitým sa udeje rozhovor medzi Ježišom a jeho učeníkmi: obraz zrelej pšenice odkazuje na zrelosť doby, v ktorej žijeme: prišiel čas, aby aj Samaritáni spoznali, vedeli, pretože spása prichádza pre všetkých. A tak mnohí Samaritáni v neho uveria najprv vďaka ženiným slovám a potom vďaka tomu, že sami dostanú túto zvesť.

Aktualizácia úryvku

Dnes nás Ježiš učí, že napriek našim vinám on nás neodsudzuje, je pripravený vzoprieť sa akémukoľvek spoločenskému a morálnemu predsudku, len aby si nás osvojil.

Určite sa každému z nás stane, že zmýšľa ako Samaritánka a verí, že niektoré naše viny nemôžu byť odpustené. To nie je pravda! Pán je nesmierne milosrdný a pred ním každý náš hriech nájde rozhrešenie.

Pán je Boh milosrdenstva, nesmiernej dobroty. Je správne pochybovať o sebe, je správne o tom premýšľať, ale po tom, čo sme podstúpili pokánie a pristúpili sme k sviatosti zmierenia,  hriech už neexistuje. Ešte treba zahojiť ranu a liekom je Pán, ktorý si nás osvojuje, dáva nám vodu pre večnosť a my nemôžeme trúchliť nad minulosťou, ale len hľadieť do budúcnosti.

Zdroj: http://www.eparchialungro.it/2022/05/09/foglietto-domenicale-15-maggio-2022/ Z taliančiny preložil o. Ján Krupa

Piata nedeľa po Pasche – o SamaritánkePolovica Päťdesiatnice

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings