Ochrana Bohorodičky (1. október)

V roku 1917 Univerzitná knižnica Johna Rylandsa v anglickom Manchestri získala fragment papyrusu z tretieho storočia, ktorý má veľký historický význam. Obsahuje najstaršiu známu kópiu hymnu na Bohorodičku. Verš, ktorý sa dodnes používa v liturgiách všetkých historických cirkví, znie takto: „Pod tvoju ochranu sa utiekame, Bohorodička. Nepohŕdaj našimi prosbami v čase súženia, ale zachráň nás pred nebezpečenstvami, jediná čistá, jediná požehnaná.“

Tento hymnus dokazuje, že už od roku 200 kresťania vzhliadali k Svätej Panne ako k svojej ochrankyni. Náš liturgický rok zahŕňa sviatky, ktoré oslavujú utiekanie sa mesta Konštantínopol k Bohorodičke, aby ho ochránila. Dnešný sviatok je najikonickejšou z týchto spomienok.

Blachernská Panagia

V polovici 5. storočia cisári zamýšľali posilniť postavenie Konštantínopolu ako hlavného mesta kresťanstva tým, že v ňom zhromaždia množstvo relikvií z blízkeho i ďalekého okolia. Jeruzalemský patriarcha poslal do hlavného mesta posvätný plášť i rúcho Bohorodičky. Na počesť Svätej Panny postavili v Blachernách na brehu Bosporu veľký chrám s priľahlou svätyňou Hagia Soros (Sväté mauzóleum), v ktorej uložili jej plášť i rúcho, ako aj relikvie ďalších svätých.

Chrám v Blachernách sa stal známym vďaka mnohým uzdraveniam a iným zázrakom, ktoré sa spájajú s hlavnou ikonou Bohorodičky – blachernskou Panagiou. Často sa konali procesie s touto ikonou po meste a prosilo sa o ochranu Panny Márie. Takáto procesia sa konala v roku 626, keď mesto obliehali Avari zo severného Kaukazu. Ich loďstvo bolo potopené a Avari, vnímajúci to ako Boží zásah, utiekli. Konštantínopolskí kresťania to považovali za znamenie ochrany Panny Márie. Kondák akatistu, ktorý poznáme ako „My, tvoji služobníci“ (pôvodne „Ja, tvoje mesto“), bol zložený na oslavu tohto víťazstva.

V posledných rokoch prvého tisícročia utrpel Konštantínopol sériu útokov nepriateľských mocností. Keď v roku 677 obliehali Konštantínopol Peržania a v roku 717 moslimskí Arabi, ľudia sa utiekali k Panne Márii o ochranu. Oba nájazdy boli odrazené a Panna Mária bola oslavovaná za svoju ochranu.

Pravoverní kresťania hľadali ochranu Panny Márie nad cirkvou v období ikonoklazmu. Každý piatok sa pred blachernskou Panagiou slávilo celonočné bdenie. Keď boli nakoniec z chrámu odstránené všetky posvätné obrazy, ikona zmizla. Vraj ju objavili počas renovačných prác v roku 1038, ukrytú za stenou.

Slovanská invázia v roku 860

V roku 830 začali vikingsko-slovanské národy Kyjevskej Rusi migrovať na juh. Keď Rusi začali napádať osady pri Čiernom mori, bolo jasné, že ich jednotky prídu až k bránam Konštantínopola.

V roku 860 flotila vyše 200 ruských lodí vplávala do konštantínopolského prístavu, v ktorom pred mestom demonštrovala svoju silu. Dňa 18. júna sa obyvatelia spolu s cisárom a patriarchom, svätým Fótiom Veľkým, zhromaždili na celonočnom bdení v chráme Bohorodičky v Blachernách, neďaleko pobrežia. Svätý Fótios ju prosil, aby ochránila mesto, a v procesii vzal jej rúcho do prístavu, ponoril ho do mora a potom ho niesol ulicami mesta do chrámu Hagia Sofia. Od 25. júna sa Rusi začali sťahovať z prístavu a uzavreli s ríšou zmluvu, ktorá viedla až k pokresťančeniu Rusi v nasledujúcom storočí. Svätý Fótios pripísal oslobodenie mesta „nikdy nezlyhávajúcej ochrankyni kresťanov“. Dňa 2. júla rúcho slávnostne vrátili do chrámu v Blachernách, čo je udalosť, ktorá sa v našej cirkvi pripomína dodnes, vždy 2. júla.

Videnie svätého Andreja, blázna pre Krista

Spomienka na tieto udalosti, ako aj prítomnosť rúcha Panny Márie spôsobili, že chrám v Blachernách sa stal najobľúbenejšou svätyňou Bohorodičky v ríšskom hlavnom meste. Ešte slávnejším sa stal po udalostiach, ktoré sa odohrali 1. októbra 911.

Bola nedeľa a v chráme v Blachernách sa slúžilo celonočné bdenie. Medzi prítomnými bol aj svätý Andrej, blázon pre Krista, Slovan, ktorého zajali počas vojenského vpádu a predali za otroka. Jeho pán sa postaral o to, aby sa Andrej naučil čítať, a mladý muž sa pripútal k cirkvi a jej bohoslužbám. Inšpirovalo ho to k osvojeniu askézy predstieraného šialenstva a stal sa „bláznom pre Krista“. Cez deň predstieral šialenstvo, ale celú noc sa modlil.

V Synaxári sa hovorí, že počas bdenia, niekedy po tretej hodine ráno, svätý Andrej „pozdvihol oči k nebu a uvidel našu presvätú Vládkyňu Bohorodičku, ako prichádza vo vzduchu, žiari nebeským svetlom a je obklopená zhromaždením svätých. Svätý Ján Krstiteľ a svätý apoštol Ján Teológ sprevádzali nebeskú kráľovnú. Presvätá Panna sa na kolenách a so slzami v očiach dlho modlila za kresťanov. Potom prišla bližšie k ambónu a pokračovala vo svojej modlitbe.

„Po skončení modlitby vzala svoj závoj a rozprestrela ho nad ľuďmi, ktorí sa modlili sa v chráme, aby ich ochránila pred viditeľnými i neviditeľnými nepriateľmi. Presvätá Bohorodička žiarila nebeskou slávou a ochranný závoj v jej rukách žiaril viac ako slnečné lúče.“

Svätý Andrej s chvením hľadel na zázračný úkaz a spýtal sa svojho žiaka, blaženého Epifána, ktorý stál vedľa neho: „Vidíš, bratu, svätú Bohorodičku, ako sa modlí za celý svet?“ „Vidím,“ odpovedal svätý otec Epifán, „a som v úžase.“

Dlho pozorovali ochranný závoj, ktorý bol rozprestretý nad ľuďmi a vyžaroval záblesky slávy. Pokým tam bola Presvätá Bohorodička, bolo vidieť aj ochranný závoj, ale po jej odchode sa aj ochranný závoj stal neviditeľným. Po tom, čo si ho Bohorodička vzala so sebou, zanechala po sebe milosť svojho navštívenia.“

Ikona tohto sviatku zobrazuje toto zjavenie Bohorodičky svätému Andrejovi. Niektoré ikony, najmä tie, ktoré sa vystavujú k ucteniu na tento sviatok, majú spodný stupeň alebo vložku, na ktorej je zobrazený svätý Roman Sladkopevec, ako spieva na ambóne. Na 1. októbra pripadá aj sviatok tohto svätca.

Toto videnie sa vo väčšine byzantských chrámov slávi 1. októbra. V Gréckej cirkvi však sviatok Ochrany Bohorodičky presunuli na 28. októbra, aby sa zhodoval s gréckym štátnym sviatkom, dňom „Ohi“, ktorý pripomína začiatok gréckeho odporu proti nemeckej a talianskej okupácii počas druhej svetovej vojny.

Chrám v Blachernách

Chrám Bohorodičky v roku 1070 vážne poškodil požiar, ale dvaja po sebe nasledujúci cisári ho obnovili. Nakoniec bol celý chrámový komplex spolu s okolitou štvrťou úplne zničený 29. februára 1434, keď niekoľko detí náhodne založilo požiar na streche chrámu.

Niekoľko rokov pred požiarom bola časť Bohorodičkinho rúcha poslaná do Ruska. Keď sa počas tatárskeho obliehania Moskvy v roku 1451 slávil sviatok jej rúcha (2. júla), Tatárov sa nevysvetliteľne zmocnil zmätok a chaoticky utiekli. Opäť ochrane Panny Márii sa pripisovalo oslobodenie kresťanského mesta.

Od 17. storočia sa časť jej rúcha uctievala v monastieri Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Chobi v Gruzínsku. Dodnes sa táto relikvia 2. júla nosí v procesii po tomto meste, aby si ju uctili veriaci.

Zdroj: https://melkite.org/faith/protection-of-the-theotokos-october-1 Z angličtiny preložili o. Peter Sahajda a o. Ján Krupa

Zdroj obrázka: https://store.ancientfaith.com/protection-of-the-theotokos-extra-large-icon/ a https://greekcitytimes.com/2021/10/28/feast-day-protection-theotokos-2-2/


Odber nových článkov


Modlitby k preblahoslavenej Božej Matke podľa byzantskej obradovej tradícieOchrana našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky a vždy Panny Márie

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings