Predstavujeme cirkevných otcov: Ignác Antiochijský (2)

Ignác Antiochijský († cca 110). V rokoch 110 – 111 antiochijského biskupa Ignáca zatkli a viedli do Ríma, kde sa očakávalo, že podstúpi mučeníctvo. Po prejdení Malej Ázie, v ktorej urobil zastávku vo frýgijskej Filadelfii, došiel do Smyrny, ktorej biskupom v tej dobe bol Polykarp, a tam pobudol trochu času. Prijal návštevu biskupov miest Efez, Tralles a Magnesia a každej cirkvi po nich poslal jeden list. Napísal aj Rimanom, aby oznámil svoj blízky príchod. Zo Smyrny sa odobral na sever do Troady. Tam napísal cirkvi vo Filadelfii, cirkvi v Smyrne a Polykarpovi osobne. Týchto sedem listov sa zachovalo.

Vie sa, že následne Ignáca viedli z Troady do Filíp v Macedónsku, keďže niekoľkí kresťania tohto mesta napísali Polykarpovi a zmienili sa o Ignácovom prechode. Nevie sa, či Ignác naozaj došiel do Ríma a bol tam usmrtený pre vieru. Polykarp vo svojej odpovedi Filipanom predpokladá, že Ignác zomrel ako mučeník (9, 2), no nie je si tým istý (13, 2). Rovnaká domnienka kolovala v dobe Euzébia, ktorý poznamenal, že ide len o „hovorí sa“ (Cirkevné dejiny III, 36, 3).

Odovzdávanie listov

Listom Polykarpovi požiadali Filipania o kópiu listov Ignáca Antiochijského. Polykarp pripojil k svojej odpovedi všetky listy, ktoré poznal (13, 1). Pre veľký záujem sa tento súbor listov veľmi rozšíril; poznal ho Irenej (Proti herézam V, 28, 4), Origenes (Homília na Lukáša 6, 4) a Euzébius (Cirkevné dejiny III, 36), ktorý vymenoval všetky časti, ktoré ho tvorili, citujúc výňatky z nich: bolo to sedem vyššie uvedených listov Ignáca Antiochijského a Polykarpov list. Vzhľadom na úlohu, ktorú zohrávala Euzébiova knižnica v palestínskej Cézarei pri odovzdávaní kresťanských textov, neprekvapuje, že sa dostali až k nám.

Neskôr boli preložené do sýrčiny v skrátenej forme; potom, na konci 4. storočia, Julián arián, autor Cast. Apost., vydal interpolovanú grécku edíciu siedmich listov Ignáca Antiochijského, ku ktorým pridal ďalšie tri listy. Pravidelne sa prednášajú podozrenia proti pravosti aj strednej redakcie, pretože sa javí anachronizmom monarchická štruktúra cirkví v takej archaickej dobe. Ale dejiny hierarchickej organizácie v kresťanských komunitách sa líšia podľa geografických oblastí a listy zdôrazňujú práve novosť biskupskej monarchie.

Datovanie

Euzébiova Kronika spomína tak mučeníctvo Ignáca Antiochijského, ako aj Plíniov List Trajánovi k desiatemu roku jeho vlády (rok 107), ale z Cirkevných dejín III, 33, 36 vidno, že Euzébius nemal veľmi presné chronologické informácie ani o Ignácovi Antiochijskom, ani o Plíniovi. Euzébiovi išlo výlučne o to, aby približne situoval tieto dve udalosti: Plíniov list zaradil do obdobia Trajánovej vlády a vyslovil hypotézu, že Ignáca Antiochijského zatkli počas prenasledovania, o ktorom hovorí Plíniov list. Preto sa nemôžeme spoliehať na tento dátum.

Boj proti sabatistom a doketistom

Vo svojom liste filadelfským veriacim Ignác Antiochijský hovorí o schizme v tej cirkvi. Niektorí členovia komunity sa oddelili od biskupa, pretože sa domnievali, že je potrebné zachovávať sabat. Bezpochyby sa pokúšali propagovať svoje idey v blízkych cirkvách, keďže Ignác hovorí o tejto situácii aj vo svojom liste magnesijským veriacim. Ignác bojoval taktiež proti kresťanom, ktorí popierali, že Ježiš Kristus sa naozaj narodil, zomrel a vstal z mŕtvych.

Jedna pasáž (Magnesijčanom 8,12) vytvára spojitosť medzi týmito dvomi kontroverziami. De facto, aby dokázal, že sabat treba zrušiť v prospech nedele, Ignác nemohol využiť nijaké svedectvo Písma. Jediným argumentom bolo, že nedeľa bola dňom Ježišovho vzkriesenia; podľa Ignácovho názoru odmietať nedeľu znamenalo odmietať ozajstnosť Spasiteľovho narodenia, umučenia a vzkriesenia.

Jednota s biskupom

Proti takýmto nezhodám Ignác kázal ako prvé jednotu okolo biskupa a kléru. Zatiaľ čo skoršie dokumenty hovorili raz o jedinom kolégiu starších (presbyterov), inokedy o hierarchii s dvoma kolégiami (biskupi a diakoni), listy Ignáca Antiochijského sú prvými svedectvami o trojstupňovej hierarchii: monarchický biskup, kňazi (presbyteri), diakoni.

Ignácove listy zvlášť vyvyšujú biskupa: je zástupcom Boha (Magnesijčanom 3, 1; 6, 1; Trallčanom 3, 1) či Ježiša Krista (Trallčanom 2, 1; Efezanom 6, 1) a nič neslobodno robiť bez neho (Filipanom 2, 2; Filipanom 7, 2; 4, 1); kresťania sa nemajú sobášiť bez jeho súhlasu (Filipanom 5, 2). Je to prvá zmienka o zásahu cirkvi do manželstva kresťanov, pričom tento zásah je diktovaný predovšetkým predchádzaním zmiešaným manželstvám.

Teológia mučeníctva

Ďalšou opakujúcou sa témou v Ignácových listoch je mučeníctvo, najmä v Liste Rimanom, v ktorom ich Ignác prosí, aby nepodnikali nič na zabránenie jeho poprave: „nechajte ma byť pokrmom šeliem!“ (Rimanom 4, 1). Učeník musí napodobňovať svojho učiteľa. Ignác chce nasledovať Krista aj v umučení (6, 3); vtedy bude skutočným učeníkom (4, 2; porov. 5, 1. 3), nájde Krista (5, 3), nájde Boha (Magnesijčanom 14; Trallčanom 12, 2; 13, 3; Rimanom 1, 2). Jeho obeta bude prínosom aj pre druhých: „obetovaná pre Boha“ (Rimanom 4, 2) je výkupným za všetkých (Efezanom 21, 1; Smyrčanom 10,2) a povzbudzuje modlitby jeho korešpondentov.

Ignácova koncepcia mučeníctva je silne inšpirovaná svätým Pavlom a Štvrtou knihou Makabejskou; niektoré výrazy prezrádzajú aj vplyv helenistickej filozofie: „nič z toho, čo sa javí oku, nie je dobré“ (Rimanom 3, 2); „už nie je vo mne zanietenie milovať hmotu“ (Rimanom 7, 2).

Zdroj: P. Nautin, Ignazio di Antiochia, in NDPAC. Z taliančiny preložil o. Ján Krupa


Odber nových článkov


Encyklopédia: Homosexualita z pohľadu ranej CirkviPredstavujeme cirkevných otcov: Klement Rímsky (2.)

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings