Katechéza pre deti: Boží ľud je cirkev (59)

Ako príslušníci Cirkvi sme Ježišovými nasledovníkmi. Nám nasledovníkom je dané osobitné meno. Nazývame sa kresťania. V názve kresťan sa nachádza slovo Kristus. Kresťan verí v Ježiša Krista a bol pokrstený.

Ježišovi nasledovníci, prví kresťania, vytvorili Cirkev. Cirkev je Boží ľud, ktorý nasleduje Ježiša Krista ako svojho Pána. Títo nasledovníci sa spojili a vytvorili Kristovo telo, čo je iný názov pre Cirkev. Aj keď je každý člen Cirkvi iný, Svätý Duch nám pomáha rásť spoločne ako jedno telo.

Občas je ťažké dosiahnuť, aby všetci súhlasili a spolupracovali. To sa stalo za čias svätého Pavla. Keď sa svätý Pavol dopočul, že sa ľudia na seba hnevajú, napísal im list. V ňom prirovnal príslušníkov Cirkvi k rôznym častiam nášho tela. Chcel, aby ľudia vedeli, že sa navzájom potrebujú.

Prečítajme si slová svätého Pavla v liste Korinťanom:

Telo nie je jeden úd, ale mnoho údov. A keby noha povedala: „Nie som ruka, nepatrím k telu,“ tým ešte neprestáva patriť k telu. A keby povedalo ucho: „Nie som oko, nepatrím k telu,“ tým ešte neprestáva patriť k telu. Keby bolo celé telo okom, kde by bol sluch? A keby bolo celé sluchom, kde by bol čuch? Ale Boh rozložil údy, každý jeden z nich, v tele, ako chcel. Keby boli všetky jedným údom, kde by bolo telo? No takto je mnoho údov, ale iba jedno telo. (Prvý list Korinťanom 12, 14 – 20)

List svätého Pavla je dôležitý aj dnes. Pripomína nám, že každý z nás má zvláštny talent a každý z nás je pre Cirkev dôležitý. Musíme prosiť Svätého Ducha, aby nám pomohol spolupracovať ako jeden celok. Zamyslime sa nad všetkými ľuďmi v našom chráme a nad tým, ako spolupracujeme.

Kňaz a diakon slúžia božskú liturgiu a vedú nás pri bohoslužbe.

Kantor vedie spev.

Rehoľné sestry a katechéti nás učia o Bohu.

Cerkovníci čistia a starajú sa o chrám.

Služobníci pri oltári pomáhajú kňazovi a diakonovi.

Príslušníci cirkvi sa zúčastňujú na liturgických bohoslužbách a aktivitách.

Ľudia, ktorí spolupracujú so Svätým Duchom, tvoria Cirkev.

V Cirkvi je dôležitý talent každého človeka.

Slová na zapamätanie:

Kresťania: nasledovníci Ježiša Krista, ktorí v neho veria a boli pokrstení.

Cirkev: Cirkev je Boží ľud, ktorý nasleduje Ježiša ako svojho Pána.

Zdroj: God calls us together. God with us publications 2002. Spracoval o. Ján Krupa.

Zdroj obrázka: https://grkatba.sk/galeria/ (Odpustová slávnosť Trenčín 2023)


Odber nových článkov


Katechéza pre deti: Naša cirkev má predstavených (60)Katechéza pre deti: Naša Cirkev nasleduje Ježiša (58)

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings