Tretia veľkopôstna nedeľa – Uctievanie svätého Kríža

Tretia nedeľa Veľkého pôstu sa v byzantských cirkvách vyznačuje uctievaním svätého kríža. Zdobíme ho kvetmi, nesieme ho v procesii a klaniame sa tvárou k zemi pred ním. Veľkopôstne obdobie nás pripravuje na oslavu Kristovej smrti a zmŕtvychvstania. V polovici Veľkého pôstu sa uctieva kríž, aby nás povzbudil k vytrvalosti v našom úsilí v tomto období.

Uctievať kríž akýmkoľvek spôsobom by sa občanovi Rímskej ríše v prvom storočí zdalo smiešne. Ukrižovanie bolo ponižujúcou potupou a mimoriadne bolestivým spôsobom popravy, ktorý bol vyhradený pre otrokov a iných neobčanov – ľudí, ktorí v očiach Rimanov nič naznamenali. A predsa svätý Pavol považoval Kristov kríž za zdroj hrdosti: „Ale ja sa nechcem chváliť ničím iným, iba krížom nášho Pána Ježiša Krista, cez ktorý je svet ukrižovaný pre mňa a ja pre svet“ (Galaťanom 6, 14).

Kríž sa stal jediným zdrojom jeho chvály, poznanie Krista jeho jediným pokladom: „A vôbec všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho Pána. Preň som všetko stratil a pokladám za odpadky, aby som získal Krista“ (Filipanom 3, 8).

Konečné znamenie

Pre apoštolov kríž predstavoval hĺbku Kristovho tajomstva. Jeho umučenie ukázalo rozsah jeho lásky k svojmu ľudu: „A pretože miloval svojich, čo boli vo svete, miloval ich do krajnosti“ (Ján 13, 1). Kríž predstavuje úplnosť Kristovho vtelenia. Kristus sa stal človekom v každom ohľade, prijal utrpenie, opustenosť a bolestnú smrť, aby bol jedno zo svojimi stvoreniami, ktoré takéto veci znášajú každý deň. Nikdy nemôžeme nášho Spasiteľa vykresľovať ako „vzdialeného Boha“ – mal účasť na celej našej ľudskej prirodzenosti a zároveň zostával jedno s Otcom.

Hĺbka jeho sebazrieknutia, aby mal účasť na našej ľudskej prirodzenosti, je vyjadrená pojmom kenóza. Svätý Pavol ho používa v tom, čo sa stalo obľúbeným zhrnutím kresťanskej viery vo vtelenie a jeho významu pre nás:

„Zmýšľajte tak ako Kristus Ježiš: On, hoci má božskú prirodzenosť, nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom, a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži. Preto ho Boh na všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno, aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí a aby každý jazyk vyznával: ‚Ježiš Kristus je Pán!‘ na slávu Boha Otca“ (Filipanom 2, 5 – 11).

V tomto úryvku svätý Pavol opisuje blahosklonnosť Božieho Slova voči nám. Jednorodený Syn a Božie Slovo „sa zriekol seba samého“ tým, že prijal našu prirodzenosť a potom prijal ponižujúcu smrť odsúdenca – kríž.

Avšak táto kenóza či sebazrieknutie vyústili do vzkriesenia a slávneho povýšenia Krista, ktorého „každý jazyk“ vyznáva ako Pána.

Svätý Pavol videl moc kríža, ktorý zjednocuje všetky národy, dokonca aj Židov a pohanov, ktorých oddeľuje bariéra uložená Zákonom. Svojou smrťou Kristus vo svojom tele zrušil nepriateľstvo, t.j. „zbavil platnosti Zákon prikázaní, spočívajúci v nariadeniach, aby v sebe z tých dvoch (židov a pohanov) vytvoril jedného nového človeka, a nastolil pokoj, aby v jednom tele skrze kríž v sebe samom zabil nepriateľstvo a zmieril oboch s Bohom“ (Efezanom 2, 15. 16).

Kríž zasiahol nielen všetky národy, ale aj celé stvorenie: „Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť a aby skrze neho zmieril všetko so sebou, keď pre jeho krv na kríži priniesol pokoj všetkému, čo je na zemi aj čo je na nebi“ (Kolosanom 1, 19. 20). Pomocou kríža Kristus prekonal všetky rozdelenia a odlúčenia vo stvorení a všetko priviedol k plnosti a jednote, ktorá bola zamýšľaná pri pôvodnom stvorení a potom sa stratila.

Odmietnuté znamenie

Nie každý mal taký pohľad na moc kríža ako svätý Pavol: „Lebo slovo kríža je bláznovstvom pre tých, čo idú do záhuby, ale pre tých, čo sú na ceste spásy, teda pre nás, je Božou mocou… Židia žiadajú znamenie a Gréci hľadajú múdrosť, my však hlásame ukrižovaného Krista, pre Židov pohoršenie, pre pohanov bláznovstvo, ale pre povolaných, tak Židov ako Grékov, Krista – Božiu moc a Božiu múdrosť“ (1 Korinťanom 1, 18. 22 – 24).

Myšlienka, že Boh sa zriekol seba samého a nechal sa ukrižovať, nie je v súlade s ľudskou logikou. Židia očakávali, že Mesiáš sa zjaví so znameniami božskej moci –   „slávnymi vecami, ktoré nikdy neboli“, ako sa píše v jednom starovekom texte vo zvitkoch od Mŕtveho mora. Medzi znameniami, ktoré Židia očakávali, bolo zhromaždenie všetkých Židov v krajine Izrael a éra svetového mieru, v ktorej nebude nenávisť, útlak, utrpenie ani choroby. Obraz trpiaceho sluhu u Izaiáša 53, 3 – 7 Židia vo všeobecnosti považovali za obraz izraelského ľudu, nie Mesiáša.

Filozoficky zmýšľajúci Gréci „hľadajú múdrosť“. Medzi Grékmi prvého storočia existovalo množstvo súperiacich filozofických škôl. Všetky tieto školy boli založené na rozume a logike: epikurejci, novoplatonici, sofisti, stoici a mnohé ďalšie. A tak keď svätý Pavol hovoril v Aténach o vzkriesení (porov. Skutky apoštolov 17, 16 – 34), niektorí sa mu posmievali, iní ho odstrkovali. Pán Ježiš nebol filozof. Je zaujímavé, že mnohí gnostici sa snažili urobiť z neho filozofa, a preto raná Cirkev odmietla mnohé ich spisy (apokryfné evanjeliá).

Napodobňovať Kríž

Židia dnes spravidla odmietajú predstavu, že Pán Ježiš je prisľúbený Mesiáš. Moslimovia učia, že Ježiš len zdanlivo zomrel na kríži a že Boh „ho vzal“. V oboch spomenutých skupinách sú príslušníci, ktorí slabo maskovaným spôsobom opovrhujú naším zobrazovaním kríža. Keď izraelský prezident v roku 2015 navštívil pápeža Františka, jeho ultraortodoxná asistentka odmietla podať ruku pápežovi (je to muž) a pozdraviť ho poklonou (mal na sebe kríž). Pápež zareagoval tak, že si zakryl kríž a on sa poklonil jej.

Niektorí ultraortodoxní Židia to označovali za triumf, zatiaľ čo niektorí tradicionalistickí rímskokatolíci sa za pápeža hanbili. Iní videli v jeho konaní napodobnenie sebazrieknutia Krista, ktorý sa pokoril. Pápež si ctil kríž nie tým, že ho vystavoval, ale tým, že ho žil.

Svätý Pavol nás pri opise Kristovej kenózy vyzýva: „Zmýšľajte tak ako Kristus Ježiš“ (Filipanom 2, 5). Pavla by nepochybne potešilo, keby nás videl, ako si dnes uctievame kríž. Ale zaiste ešte viac by ho potešilo, keby nás videl, ako napodobňujeme sebazrieknutie, ktoré priviedla Krista na tento kríž.

Program pre zvyšok veľkopôstneho obdobia

„Vytrvalo bežme v závode, ktorý máme pre sebou, s očami upretými na Ježiša, pôvodcu a zavŕšiteľa viery. On namiesto radosti, ktorá sa mu núkala, vzal na sebe kríž, pohrdol potupou a sedí po pravici Božieho trónu“ (Hebrejom 12, 1 – 2).

Zdroj: https://melkite.org/faith/veneration-of-the-cross   Preložil o. Ján Krupa

Zdroj obrázka: www.grkatba.sk


Odber nových článkov


Štvrtá veľkopôstna nedeľa – pamiatka nášho prepodobného Otca Jána, autora spisu RebríkDruhá veľkopôstna nedeľa – Nedeľa svätého Gregora Palamu

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings