Polovica Päťdesiatnice: Ty vyučuješ v chráme slovo pravdy!

Na sviatok Paschy diskutoval dvanásťročný Ježiš v chráme s učiteľmi a privádzal ich do úžasu svojím porozumením Svätému písmu. Aj svojich rodičov, ktorí si robili o neho starosti, priviedol do úžasu odpoveďou: „Či ste nevedeli, že sa mám zaoberať tým, čo patrí môjmu Otcovi?“ (Lk 2,41nn) Zavčasu sa v Ježišovom živote stáva viditeľným, že z neho hovorí Božia múdrosť (Mk 1,22; Lk 4,32). Dospievajúci Ježiš pociťuje svoje povolanie a chápe ho ako Božiu vôľu. V chráme, „v dome svojho Otca“, káže neskôr znova a znova. Celý jeho život je službou Božiemu slovu.

Uprostred veľkonočného obdobia, v stredu štvrtého týždňa po Pasche, východná cirkev slávi sviatok s názvom „Polovica Päťdesiatnice“ (sviatok sa slávi na počesť dvoch veľkých sviatkov – Paschy a Pätdesiatnice). Evanjelium tohto dňa opisuje, ako uprostred týždňa židovského sviatku Sukot (Stánkov) vyučuje Ježiš v chráme a znova autoritou, s ktorou káže, privádza svojich poslucháčov do úžasu. Pritom im vysvetľuje, že neohlasuje svoje vlastné myšlienky, ale Božiu vôľu, ktorú plniť vyzýva bez škrtov (Jn 7,14-30).

Ikona ukazuje dvanásťročného Ježiša v chráme (Lk 2,41-50). Je znázornený ako učiteľ uprostred šiestich zákonníkov. Tváre a postoj učiteľov zákona prezrádzajú úžas a údiv nad mladým mužom, ktorý s neobyčajnou autoritou vykladá Božie slovo.

Božie slovo je jednoznačne centrom ikony. Ježiš drží Sväté písmo vo svojej ľavej ruke. Týmto je jasné, že Ježiš, ktorý sa už ako dospievajúci cíti zaviazaný Božej vôli, a Ježiš, ktorý neskôr znova a znova hovorí o Božej vôli ako smernici pre život, je jeden a ten istý. Mária a Jozef vstúpia do miestnosti, v ktorej Ježiš diskutuje s učiteľmi, a s údivom pozorujú dianie. Musia sa – podobne ako učitelia – najskôr naučiť, kto je Ježiš: Syn Boží, z ktorého hovorí Božia múdrosť a sila a ktorý je preto prameňom života ľudí.

Veľkonočné udalosti preukázali, že Ježiš je skutočne prameňom života ľudí. Deň „Polovica Päťdesiatnice“ reflektuje na bohoslužbách veľkonočné dianie a jeho následok pre ľudstvo. Ježiš je Syn Boží, ktorý nielenže káže o vôli svojho Otca, ale ju aj úplne žije. Jeho pokrmom je plniť túto vôľu (Jn 4,34). Trpel a nechal sa ukrižovať, aby svojou smrťou vykúpil ľudí. Jeho slová – a s nimi aj jeho príklad – sú skutočne „vodou života“, ktorú ponúka všetkým túžiacim po živote.

Farizeji a zákonníci sa napriek tomu uzavreli pred Ježišom. Síce žasnú nad jeho slovami a autoritou, no napriek tomu ich odmietajú, a preto nenachádzajú cestu k pravému životu. Tým, ktorí veria alebo by chceli veriť – na obraze ich môžeme vidieť zastúpených Máriou a Jozefom –, sľubuje život v plnosti, život so zmyslom a cieľom. Ako sa to formuluje na utierni sviatku, Ježiš im sľubuje, že budú čerpať z hĺbky prúdov jeho učenia a budú s ním oslávení, uhasia oheň omylu a už nikdy nebudú smädní, nebudú blúdiť v tme, ale dosiahnu svetlo nesmrteľného života, lebo on je „prúd Božej slávy a príliv zmilovania, svetu darúva odpustenie, odplavuje chyby a očisťuje od chorôb. Zachraňuje tých, ktorí oslavujú jeho zmŕtvychvstanie, a ochraňuje tých, ktorí s láskou uctievajú jeho vstup do slávy, a udeľuje našim dušiam pokoj a veľké milosrdenstvo“ (Utiereň zo štvrtka 4. týždňa po Pasche).

Počas týždňov veľkonočného obdobia by malo byť stále jasnejšie, kto je Ježiš pre nás. Uprostred týchto dní nás Ježiš stavia pred otázku, či ho – v protiklade k ľuďom z Jeruzalema – uznávame ako Božieho posla a chceme s ním žiť v úzkom spojení. Silu k tomu dostaneme skrze Svätého Ducha, ktorý zostúpi na záver sviatku Paschy, na Päťdesiatnicu. Nielenže dodá istotu o Ježišovom tajomstve, ale aj odvahu vydávať svedectvo o ňom a jeho učení (Jn 14,26; 15,26).

Aj keď je nám to všetko – prinajmenšom podľa litery – známe, robíme veľmi dobre, keď sa znova a znova nanovo usilujeme o život v Duchu Ježiša Krista a tým stále hlbšie vrastáme do jeho plnosti: „Pretože sme osvietení zmŕtvychvstaním Krista, Spasiteľa, a dospeli sme do stredu Pánovho sviatku, naozaj dodržiavajme Božie príkazy, aby sme sa stali hodnými aj jeho nanebovstúpenia a mali účasť na zostúpení Svätého Ducha“ (utiereň).

Zdroj: https://svetkrestanstva.postoj.sk/23676/ty-vyucujes-v-chrame-slovo-pravdy Z nemčiny preložil o. Ján Krupa.


Odber nových článkov


Šiesta nedeľa po Pasche: O slepomŠtvrtá nedeľa po Pasche: O porazenom

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings