Prečo uctievame anjelov (8. november)

Gréckokatolíci dnes oslavujú dobrých anjelov. Urobte si jasno, ako je to s uctievaním anjelov, čo vieme a čo nevieme.

Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným mocnostiam je najvýznamnejším byzantským sviatkom na počesť anjelov. V byzantskom obrade sú anjeli uctievaní na úrovni svätých. Na ich úctu je určený každý pondelok. Špeciálne sviatky majú svätí archanjeli Michal a Gabriel. Najvýznamnejšou liturgickou slávnosťou na počesť anjelov je „Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným mocnostiam“. Koná sa vždy 8. novembra.


Odber nových článkov


Byzantský Východ recipoval učenie o deviatich anjelských chóroch svätého Pseudo-Dionýza Areopagitu († asi 500), ktoré na latinskom Západe prevzal svätý Tomáš Akvinský (†1274): anjeli, archanjeli, tróny, panstvá, kniežatstvá, mocnosti, sily, cherubíni a serafíni.

V bohoslužobných textoch dnešného sviatku sa odzrkadľuje fakt, že v Byzancii bol najrozšírenejší kult archanjela Michala. Nechýbalo uctievanie archanjela Gabriela. Avšak kult archanjela Rafaela sa tu vôbec nepresadil. V hymnoch dnešnej večierne sa nespomína Rafaelovo meno výslovne. Špeciálny sviatok na počesť archanjela Rafaela by sme márne hľadali v byzantskom liturgickom kalendári. A to aj napriek tomu, že boli k dispozícii jasné biblické svedectvá nielen o Michalovi (Daniel 10,21; 12,1; Júdov list 9; Zjavenie 12,7) a Gabrielovi (Daniel 8,15-16; 9,21-22; Lukáš 1,11-13, 19, 26-38), ale aj o Rafaelovi (Tobiáš 3,25; 8,3; 9,6; 11,4.7; 12,15).

Kult archanjela Michala

Kult archanjela Michala bol rozšírený hlavne na západe Malej Ázie. Svätý Michal bol uctievaný ako zázračný uzdravovateľ, ktorého aktivita bola úzko spätá s posvätnými prameňmi: chrám zasvätený Michalovi a svätým anjelom v meste Germia.

Ešte známejší bol Michalov chrám v meste Kolosy, v byzantskom období nazývanom Chonai, kde archanjel Michal vykonal zázrak. Ako hovorí Symeon Metaphrastes, zázrak sa stal krátko po smrti svätých apoštolov Jána a Filipa. V blízkosti liečivého prameňa sladkej vody, v modlitebni zasvätenej svätému Michalovi, žil pustovník Archippos. Diabol a miestni neveriaci sa tajne pripravovali prehradiť rieku, ktorej dve ramená tiekli po oboch stranách prameňa, aby zaplavili prameň a modlitebňu poloslanou vodou. Michal sa zjavil práve včas, aby zatrasením zemou rozštiepil skalu, a tak odklonil rieku a ochránil pustovníka, prameň a kult.

V byzantskom liturgickom kalendári, ktorý používajú aj gréckokatolíci, je „Spomienke na zázrak, ktorý vykonal veľvojvodca Michal v Kolosách, čiže v Chónach“ vyhradený 6. september. V Byzancii bola svätyňa v Chonai hlavným cieľom pútí k archanjelovi Michalovi až do jej zničenia seldžuckými Turkami.

V Konštantínopole a na jeho okolí existovalo vyše dvadsať svätýň archanjela Michala, pričom Byzantínci postavili niektoré z nich už v 6. storočí na podnet cisára Justiniána Veľkého (527 – 565).

Počnúc 9. storočím bol archanjel Michal uctievaný ako veľvojvodca (archistrategos, taxiarchos) nebeského vojska, ktorý prichádza so svojimi oddielmi na pomoc byzantskému vojsku. Zvlášť si ho uctievali cisári, keď začali zastávať pozíciu vojenských vojvodcov. Klasickou vizuálnou podobou tohto Michalovho aspektu bolo jeho zjavenie vo vojenskom odeve pred Jozuem pri dobývaní Jericha. Toto víťazstvo pripisuje Michalovmu zásahu latinské Apparitio S. Michaelis in monte Gargano, ktoré bolo preložené do gréčtiny v 10. storočí.

Na kresťanskom Západe sa kult svätého Michala začal šíriť zo svätyne, ktorá bola postavená na základe zjavenia archanjela Michala 5. mája 492 v Garganskom pohorí (Monte S. Angelo). Až do roku 1960 sa v latinskom obrade slávil 8. mája sviatok Apparitio S. Michaelis archangeli. Podľa nového poriadku z roku 1969 je 29. september spoločným sviatkom archanjelov Michala, Gabriela a Rafaela.    

Kult archanjela Gabriela

V Byzancii sa archanjel Gabriel uctieval spolu s archanjelom Michalom alebo osamote  v spojitosti so zvestovaním narodenia Ježiša Krista. Povedomie byzantských veriacich, ktoré sa podpísalo pod odlišnú mieru rozšírenia kultu archanjela Michala a uctievania archanjela Gabriela, jasne odzrkadľujú hymny večernej bohoslužby (večierne):

„Medzi velikánmi archanjelských zborov najviac si vyznamenal Michala. On horlivo plní tvoje príkazy, ó, Slovo Božie, a s pokornou vrúcnosťou ťa ospevuje trojsvätou piesňou. 

Predveká Múdrosť ako druhé veľké svetlo [po Michalovi] stvorila teba, Gabriel. Ty si ožiaril celý vesmír účasťou na Božích tajomstvách. Odkryl si nám od vekov skryté veľké Božie pravdy. A mal si účasť na vtelení toho, ktorý nemá telo, ale stal sa človekom, aby nás spasil.“

V byzantskom liturgickom kalendári bezprostredne po sviatku „Zvestovania našej presvätej Vládkyni, Bohorodičke Márii, vždy Panne“ nasleduje 26. marca sviatok „Zhromaždenia k archanjelovi Gabrielovi“. V byzantskom obrade je zvykom, že po hlavnom sviatku sa na ďalší deň oslavujú tí, ktorí sú nejakým spôsobom spätí s práve oslavovanou spásnou udalosťou.

Gabrielova funkcia posla je znázorňovaná pútnickou palicou. Zvykne sa však stvárňovať aj ako oblečený v cisárskom rúchu s glóbusom a žezlom v ruke. A spolu s archanjelom Michalom sprevádza Ježiša Krista alebo Bohorodičku. V Konštantínopole existovalo najmenej päť chrámov alebo kaplniek zasvätených archanjelovi Gabrielovi.

Prečo práve 8. novembra? Nevieme

„Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným mocnostiam“ je zaiste starobylým byzantským sviatkom, ale sotva obstojí tvrdenie, rozšírené medzi pravoslávnymi kresťanmi, že ho zaviedol už Laodicejský koncil (363 – 364). Konciloví otcovia v tridsiatom piatom kánone len korigovali preháňanie v existujúcom kresťanskom kulte anjelov: absolútna úcta patrí výlučne Bohu.

Ťažko obstojí aj tvrdenie, že Byzantínci sa pri voľbe mesiaca inšpirovali vierou v existenciu deviatich chórov anjelov a v tej dobe bol v ich kalendári deviatym mesiacom práve november. V byzantskej tradícii sa liturgický rok začínal odjakživa septembrom. Je pravda, že „november“ v doslovnom preklade znamená „deviaty mesiac“, ale deviatym mesiacom bol iba v starom rímskom kalendári, ktorý sa používal len do roku 153 pred Kristom.

Pri voľbe dňa sa Byzantínci mali inšpirovať biblicky dosvedčeným súvisom medzi „zhromaždením všetkých anjelov“ a „posledným súdom“: „Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy“ (Matúš 25,31). Cirkevní otcovia údajne zvykli označovať súd na konci sveta ako „ôsmy deň“ (po siedmich dňoch stvorenia).

Publikované v denníku Postoj o. Ján Krupa

Zdroj obrázka: https://www.byzantinemuseum.gr/en/permanentexhibition/byzantine_world/the_final_flowering/?bxm=1353

Zhromaždenie k beztelesným mocnostiam (8. november)Náš prepodobný otec a vyznávač Teodor Studitský (11. november)

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings