Sláva tvojmu vzácnemu Krížu (14. september)

V marci 2012 sa britská vláda postavila na stranu zamestnávateľov, ktorí odmietli povoliť kresťanom nosiť v práci viditeľný kríž. Nosenie kríža nie je požiadavkou kresťanstva, tvrdil hovorca, takže jeho nosenie na verejnosti nie je chránené zákonom.

V októbri 312 vláda zaujala úplne iný postoj. Rímsky dôstojník Konštantín, inšpirovaný vo sne, aby označil štíty svojich vojakov krížom, pokračoval v získavaní kontroly nad ríšou, čo pripisoval pomoci kresťanského Boha. V priebehu niekoľkých rokov sa úcta ku krížu stala univerzálnym znakom kresťanov v ríši. Svätý Ján Zlatoústy, ktorý písal koncom toho istého storočia, poznamenal: „Králi si snímajú diadémy a berú na seba kríž – symbol Spasiteľovej smrti; na purpure – kríž; v ich modlitbách – kríž; na ich zbroji – kríž; na svätom stole – kríž; po celom svete – kríž. Kríž žiari jasnejšie než slnko.“

Jeruzalem, mesto Kríža

Približne okolo roku 325 cisár Konštantín a jeho matka Helena začali odkrývať a zdobiť miesta spojené s Kristovým životom. V roku 333 bol posvätený v Betleheme chrám Pánovho narodenia a 13. septembra 335 v Jeruzaleme chrám Pánovho vzkriesenia, ktorý bol postavený tak, aby obklopoval Pánov hrob. Od roku 135 bolo zasypané miesto, ktoré si uctievali jeruzalemskí kresťania, pretože pohanský rímsky cisár Hadrián nariadil, aby v rámci jeho snahy pretvoriť Jeruzalem na rímske mesto tu bol postavený chrám bohyne Afrodity. Konštantín dal zbúrať pohanský chrám a vyrúbať stromy v okolí, aby hrob a Golgota boli viditeľnejšie. Na uzavretie týchto dvoch svätýň bolo vybudované kryté átrium, ktoré bolo následne pripojené k priľahlej bazilike a zastrešené jednou kupolovitou strechou.

Prinavrátením biblického charakteru Svätej zeme rímsky cisár Konštantín zrušil dielo svojho predchodcu Hadriána a tiež cisára Tibéria, za ktorého vlády bol ukrižovaný Kristus, a takisto cisárov predchádzajúcich dvoch storočí, ktorí sa pokúšali zničiť Kristovo telo – Cirkev.

Storočie Kríža

Počas výkopových prác pri stavbe chrámu robotníci objavili Kristov kríž a nápis, ktorý bol umiestnený nad Kristovou hlavou. Časť kríža poslali cisárovi do Konštantínopolu, ale hlavnú časť uzavreli do striebornej schránky a zverili ju do starostlivosti jeruzalemského biskupa. V dôsledku toho kresťania v celej ríši snívali o návšteve Pánovho hrobu a uctení si vzácneho a životodarného Kristovho kríža, ktorý tam bol uchovávaný. Niekoľko rokov po posvätení chrámu mohol svätý Cyril Jeruzalemský skutočne poukázať na kríž ako na hmatateľný dôkaz, že Kristus bol skutočne ukrižovaný: „Ježiš skutočne trpel za všetkých ľudí. Ak kríž bol preludom, tak potom aj naše vykúpenie je preludom. Ak Kristova smrť bola len divadlom, tak potom aj naša spása je len rozprávkou… Ak by som poprel skutočnosť Kristovho utrpenia, Golgota, v blízkosti ktorej sme teraz zhromaždení, by vyvracala takéhoto tvrdenie; vyvracalo by ma samotné drevo Kríža, ktoré bolo neskôr odtiaľto po častiach roznesené do celého sveta“ (Katechetická prednáška 13, 4).

Dňa 7. mája 351 sa uskutočnilo zjavenie kríža nad Jeruzalemom. Vtedajší biskup svätý Cyril Jeruzalemský informoval, že na nebi sa objavil veľký kríž obklopený dúhou, nachádzal sa priamo nad svätou Golgotou a siahal až po svätú Olivovú horu (takmer dve míle). Cyril potvrdil, že kríž videl nielen jeden alebo dvaja ľudia, ale jasne a zjavne celé mesto a bol viditeľný niekoľko hodín.

V rokoch 381 – 384 hispánska pútnická mníška Egeria navštívila Jeruzalem. Opísala uctievanie svätého Kríža na Veľký piatok a poznamenala, že Kríž a nápis na ňom sa vyberajú z relikviára a drží ich biskup. Potom „všetci ľudia prichádzajú jeden po druhom, všetci sa poklonia, dotknú sa Kríža a nápisu, najskôr svojím čelom a potom svojimi očami; potom pobozkajú Kríž a prejdú popri, ale nikto sa nedotkne kríža rukou“ (Denník púte 37, 3). Egeria opisuje aj každoročné slávenie výročia posviacky chrámu, ktoré trvalo týždeň. Veľká časť toho, čo Egeria napísala, sa však stratila. Jej zachovaný rukopis je neúplný.

Získanie Kríža

V tomto čase sa pripomína ešte jedna udalosť, ktorá sa týka Kríža. Rímska ríša bola často v konflikte so svojím východným susedom, sásánovskými Peržanmi. Keď bol Rím pohanský, kresťanstvo bolo v Perzii vítané, ale keď sa Rím stal kresťanskou ríšou, Peržania sa obrátili proti kresťanom ako sympatizantom Ríma. V roku 613 Peržania zaútočili. V roku 614 vyplienili Jeruzalem a zmocnili sa vzácneho Kríža ako vojnovej koristi. Cisár Herakleios sa odplatil a v roku 627 obkľúčil perzské hlavné mesto a získal späť Kríž. Dňa 21. marca 630 Herakleios priniesol Kríž späť do Jeruzalema a vrátil ho Chrámu Vzkriesenia.

Kríž dnes

Kresťania vo štvrtom storočí jasne videli silu kríža v udalostiach svojej doby ako znamenia, že Rímska ríša sa má obrátiť ku Kristovi. V nasledujúcich storočiach sa kríž stal akýmsi talizmanom, noseným alebo používaným na osobnú ochranu. Keď križiaci v roku 1204 vyplienili Konštantínopol, rozdelili cisársku časť kríža pre biskupov a kniežatá po celej Európe. V nasledujúcich vekoch Európa vnímala kríž a dokonca aj Ukrižovaného ako niečo patriace do minulosti a nepodstatné. Kríž zostal len ako šperk alebo iná ozdoba, ale čoraz menej ako znak pravého života sveta.

V Jeruzaleme sa Kristus uponížil až na smrť na kríži. Dnes vidíme kríž vyprázdnený od jeho cisárskych, politických a talizmanových asociácií – čo je azda potrebné, aby opäť mocne zažiaril pravý zmysel Kristovej obety. Žiara Ukrižovaného je v jeho odmietnutí moci, a nie v chopení sa moci.

Zo sviatkov Kríža

Božský poklad ukrytý v zemi, Kríž životodarného Pána, sa zjavuje na oblohe zbožnému cisárovi a ukazuje mu duchovné znamenie pre jeho víťazstvo nad nepriateľom. S láskou, v radosti a viere, je božsky inšpirovaný, aby sa usiloval o povýšenie predmetu svojho videnia. Starostlivo ho necháva vyzdvihnúť z lona zeme na vykúpenie sveta a spásu našich duší. (Večiereň predsviatku)

Kríž svojím povýšením akoby vyzýval celé stvorenie, aby sa klaňalo požehnanému umučeniu Krista, nášho Boha, ktorý bol na ňom zavesený, pretože Kristus týmto Krížom zničil toho, ktorý zničil nás. Zo svojej veľkej dobroty nás Kristus po tom, čo sme boli mŕtvi, priviedol späť do života, blahorečil nás a urobil z nás hodných neba, pretože on je milosrdný. Preto s veľkou radosťou vyvyšujeme jeho meno a oslavujeme jeho nekonečnú blahosklonnosť. (Večiereň sviatku)

Z výsosti sa zjavil prút tvojej božskej moci: Kríž, poslaný nám na Sion, úplne osvietený milosťou a bezhraničným svetlom. Nebeský kríž nášho ukrižovaného Boha zažiaril nad slávnou Golgotou a všetkým ohlasuje, že skrze jeho utrpenie prišla spása na svet. Skláňajúc sa pred ním neprestajne spievame a s vierou prosíme, aby daroval svetu pokoj a spasil naše duše. (večiereň 7. mája)

Zdroj: https://melkite.org/faith/sunday-scriptures/glory-to-your-precious-cross Z angličtiny preložil o. Ján Krupa

Zdroj obrázka: https://www.saintjohnchurch.org/sunday-of-the-holy-cross/


Odber nových článkov


Niekoľko poznámok k sviatku Presvätej Bohorodičky Ochrankyne (1. október)Thomas Hopko – Pozdvihnutie Kríža (14. september)

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings