Svätý Lukáš Evanjelista (18. október)

Po sviatku Povýšenia svätého Kríža (14. september) začíname cyklus svätého Lukáša. Výbery z jeho evanjelia sa majú čítať každý deň pri svätej liturgii. Približne o mesiac neskôr, 18. októbra, slávime pamiatku samotného svätého Lukáša.

Okrem niekoľkých informácií zo Svätého písma vieme o svätom Lukášovi len málo, hoci je autorom podstatnej časti Nového zákona. Okrem evanjelia svätý Lukáš zostavil Skutky apoštolov ako druhú časť príbehu o Kristovi a ranej Cirkvi (porov. Sk 1, 1). Niektorí komentátori sa domnievajú, že svätý Lukáš sa podieľal aj na napísaní Listu Hebrejom.

Lukáš bol spoločníkom svätého Pavla pravdepodobne od jeho pobytu v Troade na pobreží Malej Ázie. Práve tu začína svätý Lukáš hovoriť o Pavlovi a jeho spoločníkoch ako o „my“ (Sk 16, 10). Lukáš sa spomína ako Pavlov spoločník v dvoch listoch, Kolosanom a Filemonovi, ktoré boli napísané ku koncu Pavlovho života. Keď sa svätý Pavol obrátil na cisára, svätý Lukáš ho sprevádzal z Cézarey do Ríma (porov. Sk 28, 16). Ku koncu Pavlovho života sa zdá, že Lukáš bol jeho jediným spoločníkom (porov. 2 Tim 4, 11).

Lukáš a Antiochia

Starovekí autori hovoria o Antiochii ako o Lukášovom rodisku (Euzébiove Cirkevné dejiny III a Otázky evanjelia IV), zatiaľ čo svätý Pavol hovorí, že Lukáš bol lekárom (Kol 4, 14). Zdá sa, že Lukáš nebol Žid. V tej istej pasáži sa ako Židia spomínajú iní, ale nie Lukáš. „Pozdravuje vás môj spoluväzeň Aristarchus aj Barnabášov bratanec Marek – už ste o ňom dostali pokyny; prijmite ho, ak príde k vám, i Jezus, ktorý sa volá Justus. Oni sú z obriezky jediní spolupracovníci na Božom kráľovstve, ktorí mi boli na potechu“ (Kol 4, 10 – 11).

Ako rodák z Antiochie bol Lukáš pravdepodobne Grék, ale mohol byť jedným z mnohých gréckych prozelytov na judaizmus v meste, ktoré malo aj významnú židovskú populáciu. V prvom storočí nášho letopočtu boli prozelyti judaizmu spravidla pohania (Gréci a Rimania), ktorí uverili v jedného Boha, uctievali ho v synagóge a dodržiavali židovskú morálku. Neakceptovali obriezku ani nedodržiavali obradné zákony. Mnohí z nich prijali Ježiša ako Krista.

Videl svätý Lukáš Ježiša Krista?

Jedna z tradícií, prvýkrát spomenutá v Epifániovom Panarióne, hovorí, že svätý Lukáš bol jedným zo Sedemdesiatich, čiže z druhého kruhu učeníkov, ktorých povolal Kristus. V komentároch sa často spomína ako nemenovaný Kleofášov spoločník, ktorý sa stretol so zmŕtvychvstalým Kristom na ceste do Emauz. Táto myšlienka sa dokonca nachádza v našom Menologione, čiže liturgickej knihe obsahujúcej bohoslužbu na jeho sviatok.

Iní však tvrdia, že neexistujú dôkazy o tom, že Lukáš, vzdelaný Grék z Antiochie, bol počas Kristovej služby v Galilei alebo v Judsku, hoci to nemožno vylúčiť. V prvých veršoch evanjelia Lukáš opisuje, že všetko dôkladne preskúmal, a preto toto rozprávanie napísal pre Teofila. To mnohým naznačuje, že Lukáš nezaznamenával dojmy z prvej ruky, ale zostavoval spomienky iných.

Možno liturgické označenie Lukáša ako apoštola a jedného zo Sedemdesiatich pripomína nazývanie svätého Pavla ako jedného z Dvanástich. „Dvanásti“ a „Sedemdesiati“ sa v ranej Cirkvi chápali skôr ako označenie úradu než ako historické odkazy.

Lukáš ako ikonopisec

V šiestom storočí Teodor, lektor v Hagii Sofii v Konštantínopole, zostavil dejiny z rôznych zdrojov. Opisuje v nich obraz Bohorodičky, ktorý našla cisárovná Eudoxia v Jeruzaleme a poslala ho do Konštantínopola. To mohlo viesť k presvedčeniu, ktoré bolo prvýkrát zaznamenané v 9. storočí, že svätý Lukáš namaľoval prvú ikonu Bohorodičky. Pripisovala sa mu ikona Hodigitria (tá, ktorá ukazuje cestu), ktorá bola v hlavnom meste cenená až do jej straty počas osmanskej invázie.

Dlho bola za ikonu svätého Lukáša považovaná byzantská ikona Bohorodičky uctievaná v Ríme, ale ukázalo sa, že nie je staršieho pôvodu ako z piateho storočia. Nazýva sa „Salus Populi Romani“ (spása rímskeho ľudu), je uložená v Bazilike Panny Márie Väčšej a často ju navštevovali pápeži Benedikt XVI. a František.

Smrť svätého Lukáša

Po mučeníckej smrti svätého Pavla vieme o svätom Lukášovi len málo. Hovorí sa, že sa vrátil do Malej Ázie a kázal v tamojších cirkvách, v Grécku a na Balkáne. Podľa pomerne ranej tradície zomrel v Boetii, kraji v strednom Grécku, a bol pochovaný v Tébach, jeho hlavnom meste. Po založení Konštantínopola, keď do hlavného mesta priniesli mnohé známe relikvie, bolo telo svätého Lukáša prevezené do Konštantínopolu počas vlády cisára Konštancia, syna Konštantína Veľkého.

Niekedy pred rokom 1187 – okolnosti nie sú známe – bolo Lukášovo telo prenesené do Padovy v Taliansku a uložené v padovskom Kostole svätej Justíny, kde sa nachádza dodnes. V roku 1992 pravoslávny metropolita Téb požiadal o časť relikvií rímskokatolíckeho biskupa Padovy. Na domnelom tele a lebke svätého Lukáša, ktorá je uložená v Katedrále svätého Víta v Prahe, sa vykonalo datovanie uhlíkovou metódou (Carbon-14) a ďalšie testy. Ukázalo sa, že lebka a telo patria jedinému človeku zo Sýrie, ktorý zomrel niekedy po roku 72. Padovský biskup poslal do Téb rebro najbližšie srdcu, ktoré bolo potom znovu pochované v pôvodnom hrobe svätého Lukáša.

V decembri 1997 začala hrobka vylučovať myro a odvtedy je vnútro hrobky voňavé.

Chvála na svätého Lukáša

Ako ťa mám nazvať, božsky inšpirovaný apoštol Lukáš? Rieka, ktorá k nám prúdi z raja? Archa zmluvy, ktorú ustanovil Kristus? Hviezda, ktorá vyžaruje najvyššie Svetlo? Žiarenie ožarujúce Božiu Cirkev? Stôl s chlebom života a božský kalich? Prihováraj sa za spásu našich duší.

Ako ťa mám nazvať, slávny apoštol Lukáš? Pozorný lekár, ktorý lieči duše a telá pokladmi nebeských milostí? Spolupracovník a spoločník na Pavlových cestách? Pisateľ Skutkov apoštolov, svätý Lukáš? Existuje mnoho mien pre tvoje mnohé vlastnosti. Prihováraj sa za spásu našich duší.

Ako ťa mám nazvať, božský kazateľ Lukáš? Učeník, ktorý nám zvestoval blahozvesť o Kristovi? Lekár, vďaka ktorému sa naše duše uzdravujú zo svojich vášní? Žiarivé svetlo, ktoré vyžaruje najvyššie Svetlo? Pevný základ viery, ktorý kvôli nám napísal správu o všesvätom evanjeliu? Prihováraj za spásu našich duší.

Svätý apoštol Krista, ktorého božské učenie rozprávaš, základný kameň Cirkvi: skutočne si svojím kázaním odvrátil od priepasti záhuby srdcia zatemnené nevedomosťou. Zachránil si ich pred násilím rozbúrených vĺn, ty, ktorý si bol spoločníkom i napodobňovateľom Pavla, nádoby vyvolenia. Obdivuhodný Lukáš, prosíme ťa, klenot Antiochijcov: prihováraj sa u Spasiteľa, nášho Boha, za veriacich, ktorí slávia tvoju svätú pamiatku. (Stichiry na večierni)

Zdroj: https://melkite.org/faith/sunday-scriptures/st-luke-the-evangelist-october-18 Z angličtiny preložil o. Ján Krupa.

Zdroj obrázka: https://orthodoxmonasteryicons.com/products/luke-the-apostle-and-evangelist-icon


Odber nových článkov


Svätý apoštol Jakub, podľa tela Pánov brat (23. október)Svätý apoštol a evanjelista Lukáš (18. október)

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings