Čítame cirkevných Otcov: Ignác Antiochijský (3.)

Všetkým oznamujem, že rád zomriem za Boha

Píšem všetkým cirkvám a všetkým oznamujem, že rád zomriem za Boha, ak mi to vy neprekazíte. Úpenlivo vás prosím, nepreukážte mi nevhodnú zhovievavosť. Nechajte, aby som bol pokrmom šeliem, prostredníctvom ktorých je mi dané dosiahnuť Boha. Som Božia pšenica a budem pomletý zubami šeliem, aby som sa stal Kristovým čistým chlebom. Naliehavo proste Krista za mňa, aby som sa prostredníctvom týchto šeliem stal obetou pre Pána.

Nič mi neosožia pôžitky tohto sveta, ani kráľovstvá tejto zeme. Je pre mňa lepšie zomrieť za Ježiša Krista ako rozšíriť svoje panovanie až do končín zeme. Hľadám toho, ktorý za nás zomrel, chcem toho, ktorý za nás vstal z mŕtvych. Blízko je okamih môjho narodenia.

Bratia, majte so mnou súcit. Nebráňte mi žiť, nechcite, aby som zomrel. Nenechajte napospas svetu a zvodom hmoty toho, ktorý chce byť Boží. Nechajte, aby som dosiahol čisté svetlo. Keď tam dorazím, budem naozaj človekom. Nechajte, aby som napodobnil strasti svojho Boha. Ak ho niekto má v sebe, nech pochopí to, čo ja chcem, a má som mnou súcit, mysliac na úzkosť, ktorá ma zviera.

Knieža tohto sveta ma chce vziať preč a udusiť moju túžbu po Bohu. Nech mu nikto z vás nepodá ruku. Radšej buďte na mojej strane, teda na Božej strane. Nepatrite k tým, ktorí vyznávajú Ježiša Krista, a ešte milujú svet. Nech vo vás nenájdu miesto menej dobré pocity. Aj keby som vás naliehavo prosil, keď budem medzi vami, nevypočujte ma: radšej verte tomu, čo vám teraz píšem v plnom vlastníctve svojho života. Píšem vám, že túžim zomrieť.

Každá moja pozemská túžba je ukrižovaná a vo mne už nie je nijaká túžba po hmotných skutočnostiach, ale živá voda buble v mojom vnútri a hovorí mi: „Príď k Otcovi.“ Už nemám pôžitok z jedla podliehajúceho skaze, ani z rozkoší tohto života. Chcem Boží chlieb, ktorým je telo Ježiša Krista z Dávidovho rodu; na pitie chcem jeho krv, ktorá je nezničiteľnou láskou. Už nechcem žiť život tu dole.

A moje želanie sa uskutoční, ak to vy budete chcieť. Chcite to, prosím vás, aby aj vy ste našli zhovievavosť. O tom vás prosím niekoľko slovami: verte mi. Ježiš Kristus vám dá pochopiť, že som úprimný: on je pravými ústami, skrze ktoré naozaj hovoril Otec. Proste za mňa, aby som ho dokázal dosiahnuť. Nepíšem vám podľa tela, ale podľa Božieho zmýšľania. Ak podstúpim mučeníctvo, bude to znamenať, že ste mi chceli dobre. Ak ma prepustia na slobodu, bude to znamenie, že ste ma nenávideli.

(Rimanom 4, 1 – 2; 6, 7 – 8, 3)

  V Smyrne, počas prvej zastávky eskortácie do Ríma na mučenícku smrť, antiochijský biskup Ignác († cca 111) napísal štyri zo svojich siedmich listov. Jeden z nich je adresovaný Rimanom. Obáva sa, že rímski kresťania, poháňaní láskou, sa pokúsia vybaviť zrušenie jeho odsúdenia a podarí sa im to, a tak ho pripravia o definitívne stretnutie s Bohom. V celom liste vystupuje živý, úprimný a originálny obraz veľkého kresťana v predvečer mučeníckej smrti.  

Odber nových článkov


Myšlienky cirkevných otcovČítame cirkevných otcov: Ignác Antiochijský (2)

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings