Predstavujeme cirkevných otcov: Klement Rímsky

o. Ján Krupa

Život: Klement je tretím nástupcom apoštola Petra v Ríme podľa zoznamu rímskych biskupov, ktorý uvádza Irenej (Adv. Haer., III, 3, 3). Euzébius (HE, III, 15, 34) fixuje začiatok Klementovho pontifikátu v dvanástom roku cisára Domiciána (92) a koniec v treťom roku cisára Trajána (101). Niektoré zdroje tvrdia, že Klementa vysvätil za biskupa samotný apoštol Peter, ale kvôli pokojnému spolunažívaniu sa Klement vzdal tejto funkcie v prospech Lina a prevzal ju až po Anakletovi. Snahy napísať Klementov životný príbeh boli dosiaľ márne. Origenes ho stotožnil s Klementom, ktorý sa spomína v novozákonnom Liste Filipanom 4, 3. Pseudo-Klementínske spisy z Klementa urobili jedného z Fláviovcov. Cassius ho stotožnil s konzulom Títusom Fláviom Klementom, popraveným medzi rokmi 95 – 96 pre jeho kresťanskú vieru. Nepochybne nemáme dôkazy v prospech niektorej z týchto téz a dokonca ani o Klementovej mučeníckej smrti, ktorá sa napriek tomu pripomína v rímskej (23. november) aj byzantskej liturgii (25. november).

Dielo: Jediným zachovaným Klementovým spisom je List Korintskej cirkvi (95 – 96), prvý kresťanský spis – popri novozákonných spisoch –, ktorého autora, okolnosti a dobu poznáme. Klement, informovaný o existujúcich problémoch korintského spoločenstva, koncipoval tento list ako výzvu na svornosť medzi členmi tejto cirkvi. Klementovi bol pripísaný aj druhý list (ktorého autora nepoznáme) so svedectvom v prospech druhého pokánia, ďalej dva listy Pannám – napísané v skutočnosti v 3. storočí – a Pseudo-Klementínske spisy, ktoré sú v zlomkoch zachovaným rozprávaním takisto z 3. storočia.

Teológia: Klementov list má určitú váhu, pretože obsahuje nielen impozantné svedectvo o pobyte Petra v Ríme a Pavla v Španielsku, ale je aj prvým vyhlásením o apoštolskej postupnosti (XLIV, 1 – 3), hoci netvrdí primát rímskej stolice. Kresťanská hierarchia sa člení na biskupov a diakonov – ktorí sú pri niektorých príležitostiach nazývaní spoločným menom presbyteri (XLIV, 5 a LVII, 1) –, ich poslaním je obetovať dary alebo prinášať obety.

Zdroj: C. V. MANZANARES: Dizionario sintetico di patristica 1991

Apoštolská postupnosť, apoštolská sukcesia, lat. successio apostolica — v kresťanstve znamená odvodenie úradu duchovného od apoštolov Ježiša Krista prostredníctvom neprerušenej línie biskupských svätení, ktoré siahajú od konkrétneho biskupa (s právomocou svätiť iných biskupov, kňazov aj diakonov) spätne do minulosti až po apoštolov. Tento princíp akceptujú katolícka cirkev, pravoslávne cirkvi, orientálne ortodoxné cirkvi, Asýrska cirkev Východu, Starobylá cirkev Východu, starokatolícke a nezávislé katolícke cirkvi, anglikánske a viaceré luteránske cirkvi (napr. Švédska cirkev), ako aj niektoré ďalšie protestantské denominácie. Rôzne kresťanské cirkvi však tento princíp chápu v jeho jednotlivých aspektoch nie celkom identickým spôsobom a nie všetky cirkvi, ktoré sa k nemu hlásia, si vzájomne uznávajú zachovanie apoštolskej postupnosti (napr. katolícka cirkev ho neuznáva u anglikánov).

Zdroj: Encyclopaedia Beliana

Zdroj obrázka: https://www.lumen.sk/aktualita/predstavujeme-cirkevnych-otcov-1-klement-rimsky-.html


Odber nových článkov


Predstavujeme cirkevných otcov: Ignác Antiochijský

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings