Štvrtá nedeľa po Pasche – o porazenom

Keď evanjelisti zozbierali svoje spomienky a dali ich na papier, usporiadali ich tak, aby hlásali svoju vieru v Krista. Ich viera v Krista ovplyvnila spôsob, akým rozprávali Kristov príbeh. Počas prvých desaťročí po Kristovom zmŕtvychvstaní apoštoli premýšľali o čase, ktorý strávili s Kristom, a o tom, ako Krista hlásať všetkým národom. Kresťania študovali evanjeliá ešte pred ich napísaním.

Otcovia ranej Cirkvi tiež študovali Sväté písmo a niektorí z nich napísali rozsiahle komentáre. Všetci títo autori písali ako veriaci a snažili sa osvetliť svoju vieru poznaním. V sedemnástom a osemnástom storočí sa v Európe vyvinul iný prístup. Učenci, z ktorých mnohí boli ovplyvnení racionalistickou filozofiou, odmietali ten či onen aspekt evanjelia, najmä tie, ktoré boli v rozpore s touto filozofiou. V myslení mnohých týchto autorov nebolo miesto pre zázraky, ba dokonca ani pre zmŕtvychvstanie. Až koncom dvadsiateho storočia sa tento trend v biblickej vede začal nahrádzať prístupmi, ktoré boli ústretovejšie voči Svätému písmu.


Odber nových článkov


Existovala nádrž Betsaida?

Jedným z prístupov v ére racionalistickej biblickej vedy bolo popierať faktickú povahu všetkého vo Svätom písme, čo nie je potvrdené inými dobovými dôkazmi. Ak sa osoba, miesto alebo udalosť nevyskytovala v iných spisoch, považovala sa za nehistorickú. Evanjeliový úryvok o Kristovom uzdravení porazeného pri Betsaide (Jn 5, 1 – 15) bol spochybňovaný, pretože neexistovali dôkazy, že táto nádrž „s piatimi stĺporadiami“ (Jn 5, 1) niekedy existovala. Niektorí vedci dospeli k záveru, že tento úryvok, ak nie celé Jánovo evanjelium, napísal niekto, kto nemal vedomosti o Jeruzaleme.

Všetko sa zmenilo v 19. storočí, keď nemecký archeológ Conrad Schick objavil pozostatky práve takejto nádrže. V šesťdesiatych rokoch 20. storočia bol pri ďalších vykopávkach objavený priľahlý rímsky chrám pod ruinami chrámu z križiackej éry a ešte staršej byzantskej svätyne.

Vedci sa dnes domnievajú, že bazén a priľahlý chrám založila rímska posádka na počesť Asklépia, svojho boha medicíny a zdravia. Počas rímskej okupácie Jeruzalema postavili v okolí mesta arénu, kúpele, divadlo a ďalšie stavby. Pohanská svätyňa, podobne ako tieto ďalšie znaky rímskej prítomnosti, sa nachádzala mimo mestských hradieb Jeruzalema, a teda menej pohoršovala židovské obyvateľstvo. Dnes sa ruiny rímskeho komplexu nachádzajú vo vnútri hradieb, v moslimskej štvrti Starého mesta.

Asklépios bol jedným z najpopulárnejších bohov grécko-rímskeho panteónu. V celej ríši vraj fungovalo viac ako 400 takýchto svätýň. Veď predsa každý si želá dobré zdravie a pohodu, čo bola Asklépiova „špecialita“.

Bol porazený Žid?

Ak pri nádrži Betsaida bola rímska svätyňa pohanského boha, bol porazený skôr pohan ako Žid? Evanjeliový úryvok to nenaznačuje. Poznámkou, že tam ležalo „množstvo chorých“, evanjelium naznačuje, že to boli Židia. V jednej pasáži babylonského Talmudu sa spomína, že ľudia boli skutočne uzdravení po návšteve „svätyne modly“. Chorým bolo pravdepodobne jedno, kto ich uzdraví, keď existovala šanca, že budú vyliečení.

Keďže porazenému, ktorý bol uzdravený, Židia vyčítali, že v sobotu nosí lôžko, môžeme predpokladať, že tento muž bol Žid. Úryvok sa končí takto: „Neskôr ho Ježiš našiel v chráme a povedal mu: ‚Hľa, ozdravel si, už nehreš, aby ťa nepostihlo niečo horšie!‘“ (Jn 5, 14). Keby ten muž nebol Žid, k tejto výmene názorov by nedošlo.

Niektorí komentátori naznačujú, že ak by nádrž bola pripojená k pohanskej svätyni, Ježiš by tam nešiel. Iní oponovali, že Ten, ktorý jedával s mýtnikmi a hriešnikmi, by neváhal ísť medzi svoj ľud, nech by bol kdekoľvek.

A čo anjel?

Č sa týka nasledujúceho opisu bazéna, pretrvávajú diskusia: „V nich stĺporadiach ležalo množstvo chorých, slepých, chromých a ochrnutých, ktorí čakali, až sa voda pohne. Anjel zostupoval totiž z času na čas do nádrže a rozvíril vodu. A ten, kto prvý vošiel do zvírenej vody, bol uzdravený, čo by ho bola trápila akákoľvek choroba“ (Jn 5, 3. 4).

Dôvodom tejto diskusie je to, že v mnohých najstarších a najlepších rukopisoch evanjelia jednoducho nie je koniec 3. verša („čakanie na pohyb vody“) a ani 4. verš. Najstaršie zachované rukopisy, ktoré obsahujú tento verš, sú „západné“ (zo severnej Afriky a Talianska). Prvá grécka zmienka o 4. verši je v homílii svätého Jána Zlatoústeho. Od 9. storočia ho však obsahujú takmer všetky grécke texty evanjelia. To viedlo väčšinu biblistov k tomu, že tieto verše považujú za „glosu“ alebo komentár na okraji, ktorý pridal pisár a ktorý bol nakoniec prepísaný priamo do textu.

Na druhej strane, bez týchto veršov si 7. verš žiada vysvetlenie. Píše sa v ňom: „Pane, nemám človeka, čo by ma spustil do nádrže, keď sa zvíri voda. A kým sa ta sám dostanem, iný ma predíde.“ Kto rozvíri vodu? – jediné vysvetlenie, ktoré sa uvádza, je v spornom verši (anjel). Možno táto udalosť bola taká známa, že ju evanjelista zabudol vysvetliť a vysvetlenie bolo doplnené neskôr. V súčasnosti to nevieme s istotou.

Existuje ešte jeden náznak, že 3. a 4. verš sú glosou. Čítame tam, že to anjel (niektoré verzie dokonca hovoria „Pánov anjel“) rozvíril vodu. Avšak raní kresťania považovali akúkoľvek moc v pohanských náboženstvách za satanskú. Tak potom tento „anjel“ je padlý anjel. Z tohto dôvodu svätý Justín Filozof, ktorý písal na začiatku druhého storočia, poznamenal, že „diabol predkladá Asklépia ako kriesiteľa mŕtvych a liečiteľa všetkých chorôb“ (Dialóg so Židom Tryfónom, 69). O sto rokov neskôr Tertulián postavil do protikladu anjelovu prítomnosť v krstnej vode a „nesvätého anjela zlého, [ktorý] často podniká s tým istým živlom [t. j. s vodou] s cieľom zatratiť človeka“ (De Baptismo, 5).

Význam pasáže

Ak vezmeme do úvahy vyššie uvedené body, môžeme vidieť hlboký význam v tomto úryvku. Rozmarné, lotériové používanie uzdravujúcej moci démona v Asklépiovej nádrži dáva evanjelista do kontrastu s láskyplným, osobným stretnutím porazeného s Kristom, ktorý je skutočným lekárom duší a tiel. Kristova regeneračná moc je otvorená pre všetkých, ktorí hľadajú zjednotenie s ním. Pánova otázka porazenému pri bazéne: „Chceš ozdravieť?“ je opakovaná otázkou kňaza katechumenovi pri krstiteľnici: „Zjednocuješ sa s Kristom?“ V každom prípade na vyvolanie Kristovej uzdravujúcej moci postačí túžba.

Moja duša už mnoho rokov kruto trpí, Bože všetkej dobroty: urob pre mňa to, čo si kedysi urobil pre porazeného, aby som mohol kráčať po cestách, na ktoré pozývaš tých, ktorí milujú tvoje meno.

Z kánona, 3. óda

Zdroj: https://melkite.org/faith/healing-of-the-paralytic Preložil o. Ján Krupa

Zdroj obrázka: https://www.uncutmountainsupply.com/icons/of-christ/his-miracles-and-parables/icon-of-the-christ-healing-the-paralytic-20th-c-11l21/

Polovica PäťdesiatniceTretia nedeľa po Pasche: o myronosičkách

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings