Záhada svätého Demetera: ide o jedného či o dvoch svätcov?

V skorých podaniach sa objavujú dvaja svätci s tým istým menom: svätý diakon Demeter a svätý Demeter Solúnsky. Je však možné, že ide o jednu osobu.

V latinskom obrade 9. apríla a v gréckom obrade 26. októbra sa slávi pamiatka svätého (veľko)mučeníka Demetera.

Z lexikónov svätých sa dozvedáme, že svätý Demeter je patrónom Solúna, jeho kult siaha do 5. storočia a bol významným patrónom byzantských vojakov. Ďalej čítame, že asi v roku 304, počas vlády cisára Maximiána, podstúpil mučenícku smrť v panónskom meste Sirmium, teda jeho solúnsky pôvod nie je vôbec istý.

Tieto informácie sú kompilátom z rozličných historických a hagiografických zdrojov, ktoré sprostredkúvajú nejednotný a nedostatočný obraz o Demeterovi, predovšetkým však o vzniku jeho kultu. Historici intenzívne diskutujú najmä o otázke, kde a kedy sa začalo uctievanie svätého Demetera.

Zatiaľ čo miestny solúnsky výskum sa prikláňa ku skorému začiatku Demeterovho kultu, externý výskum, ktorý je naladený skôr kriticky, vidí spoľahlivé dôkazy o uctievaní tohto svätca v Solúne až v neskoršom období.

Výskum ranej histórie Demeterovho kultu musí zápasiť s veľkým problémom: v skorých podaniach sa objavujú dvaja svätci s týmto menom: svätý diakon Demeter, ktorý pôsobil a zomrel v meste Sirmium (dnešná Sremska Mitrovica v Srbsku) a svätý Demeter Solúnsky.

Rané martyrológiá potvrdzujú, že sirmijský Demeter je starší, uctievanie svätca s týmto menom v Sirmiu možno doložiť skoršie ako v Solúne.

Sýrsky kalendár mučeníkov, ktorý je z roku 411, však siaha po gréckom súpise spred roku 360, pre 9. apríl uvádza: ἐν Σιρμίῳ Δημήτριος – in Sirmium Demetrius. V Martyrologium Hieronymianum, ktoré bolo spísané v Ríme v rokoch 431 až 450, sa pre 9. apríl poznamenáva: in Sirmia Demetri diaconi. Panónsky Demeter bol teda diakonom.

V týchto skorých kalendároch chýbajú zmienky o Demetrovi Solúnskom, hoci sa v nich spomínajú iní svätí tohto mesta. Spoľahlivé písomné zmienky o solúnskom Demeterovi sú oveľa neskoršie. Najstaršia, objavená v solúnskom chráme Hagios Demetrios, je z obdobia vlády cisára Justiniána I. (527 – 565). Obrazy svätého Demetera v Solúne nachádzame až v 6. storočí.

Hippolyte Delehaye predniesol hypotézu, že Demeterov kult vznikol v meste Sirmium. Neskôr boli relikvie tohto svätca prenesené do Solúna, čo by vysvetľovalo aj absenciu skorého uctievania Demetera v Solúne. Zabudlo sa, že pôvodne to bol diakon, postupom času sa z Demetera stal vysoký úradník, ktorý pochádzal zo Solúna.

Pohnútkou prenesenia Demeterových relikvií do Solúna mohlo byť dobytie Sirmia Húnmi v roku 441. V tejto dobe došlo k preloženiu sídla prefektúry Illyricum zo Sirmia do Solúna. Byzantský sviatok svätého Demetera 26. októbra mohol vyzdvihovať deň prenesenia Demeterových relikvií do Solúna, zatiaľ čo 9. apríl bol dňom Demeterovho umučenia v Sirmiu.

S touto hypotézou mali problém predovšetkým grécki historici, pretože Demetera zdegradovala na svätca importovaného z Balkánu a odňala mu jeho solúnsku identitu. Preto zdôrazňovali historickosť tohto svätca, faktickosť jeho umučenia v roku 304. Zároveň v odpovedi na spomenutú hypotézu navrhovali scenár dvoch nezávislých kultov tohto mučeníka, ktoré postupne splynuli. Pôvodne mali existovať dvaja rôzni svätci, diakon Demeter Sirmijský a vysoký úradník zo senátorskej rodiny Demeter Solúnsky. Po dobytí Sirmia Hunmi v roku 441 mal tamojší Demeterov kult zaniknúť. K jeho obnoveniu, no tentoraz podľa modelu kultu Demetera Solúnskeho, malo dôjsť v justiniánskej ére (527 – 565), keď Sirmium bolo opäť súčasťou Byzantskej ríše.

Franz Alto Bauer pripúšťa, že téza gréckych historikov vysvetľuje lepšie pôvod dvoch rôznych Demeterov, diakona a vysokého úradníka, no núti nás predpokladať veľmi nepravdepodobné uctievanie dvoch rovnomenných svätcov v dvoch mestách tej istej prefektúry. Vysoko pravdepodobné je prenesenie panónskeho Demetera do Solúna, ako nedávno ukázal Peter Tóth, ktorý ako prvý hľadal porovnateľné prenesenia svätých v panónskej oblasti. A skutočne: prenesie relikvií z dôvodu barbarských vpádov nebolo ojedinelým prípadom.

Svätý Kvirín, biskup Siscie, dnešný Sisak v Chorvátsku, bol začiatkom 5. storočia prenesený do Ríma z dôvodu invázie Hunov. Svätý Hermagoras, prvý biskup Akvileje, popravený v Sirmiu, sa takisto až na začiatku 5. storočia vrátil cez Belehrad do Akvileje. Svätá Anastázia, ktorá takisto podstúpila mučeníctvo v Sirmiu, bola úspešne naturalizovaná v Ríme, pričom jej pomohla existencia staršieho titulárneho kostola s týmto menom.

Do Ríma došli aj panónski sochári Claudius, Nicostratus, Simpronianus a Castorius, známejší pod označením „štyria svätí korunovaní“. Vo večnom meste ich legendu spojili s legendou o štyroch miestnych svätých vojakoch.

Podľa názoru Franza Alta Bauera sa niečo podobné mohlo prihodiť aj svätému Demeterovi: z dôvodu vojnovej hrozby boli relikvie svätého Demetera prenesené zo Sirmia do Solúna, ktorého obyvateľstvo si Demetera postupne osvojilo a naturalizovalo rozprávaniami o solúnskom pôvode, poprave i pochovaní.

Pôvodne publikované v Konzervatívnom denníku Postoj o. Ján Krupa


Odber nových článkov


Svätý veľkomučeník Demeter (26. októbra)Svätý a slávny veľkomučeník Demeter Myromvonný (26. október)

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings