Palmová nedeľa

Aký je zmysel tohto sviatku?

V dnešnom sviatku sa intenzívne prekrýva radosť zo zjavenej Pánovej slávy a hlboké rozjímanie o blížiacom sa Umučení za všetkých vykúpených a posvätených veriacich a za osud sveta. Tieto témy sú prítomné už v sobote vzkriesenia Lazára, a to do takej miery, že tieto dva tieto sviatky majú spoločný apolytikion (tropár).

Evanjelium z Jána (12, 1 – 18) nás uvádza do radostnej atmosféry Betánie, do domu vzkrieseného Lazára. Slávi sa večerou, ale kým Marta obsluhuje hostí, Mária pomaže Ježišove nohy vzácnym a voňavým olejom a osuší ich svojimi vlasmi, čo je znakom blížiaceho sa Pánovho pohrebu. Na druhý deň sa Ježiš vydá z Betánie smerom do Jeruzalema, nasledovaný jasajúcim zástupom, ktorý mu vydáva svedectvo o „zázračnom“ vzkriesení Lazára. Jeho mesiášsky vstup do Svätého mesta na skromnom oslíkovi je naplnením Zachariášovho proroctva (9, 9): „Neboj sa, dcéra sionská. Hľa, tvoj kráľ prichádza, sediaci na mláďati oslice.“


Odber nových článkov


Aj zástup Židov, ktorý prišiel do Jeruzalema pri príležitosti Paschy, mu beží v ústrety rovnako radostne, mávajúc palmovými a olivovými ratolesťami, za pokriku: „Hosanna! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, kráľ Izraela.“ Mesiášsky kráľ prichádza medzi svoj ľud, oslavovaný chválospevmi, aby zjavil Božiu prítomnosť, daroval neporušiteľnosť, nesmrteľnosť a uskutočnil spásu.

Odkedy sa slávi tento sviatok?

Slávnosť tejto nedele pochádza zo starobylej jeruzalemskej tradície (4. storočie). Aj tu pútnička Egeria podrobne opisuje každý liturgický obrad a procesiu, ktorá sa začína v bazilike Zmŕtvychvstania, vinie sa na Golgotu, do chrámu Eleona na Olivovej hore a končí sa na mieste, kde Ježiš vystúpil do neba. Biskup, kňazi, diakoni a celý ľud spievajú hymny, prednášajú príslušné čítania vrátane evanjeliového úryvku, ktorý pripomína túto udalosť. Vystupujú aj deti, tie najmenšie nesú na pleciach ich rodičia, a mávajú palmovými alebo olivovými ratolesťami. V 6. storočí sa tento sviatok slávi vo všetkých východných cirkvách a približne o storočie neskôr sa objavuje aj na Západe.

Ako ikonografia predstavuje tento sviatok?

Ikonografická schéma je starobylá a zdá sa, že sa skonsolidovala v 6. storočí. V strede výjavu stojí v popredí postava Krista, ktorý sedí na oslovi, akoby na tróne, a pravou rukou žehná. Nepozerá sa na mesto, ktoré ho víta triumfálnym sprievodom, vie, že ho čoskoro odmietne, ale jeho osoba je otočená dozadu k apoštolom, ktorí ho nasledujú. Palma, ktorá dominuje v pozadí, akoby takmer oddeľovala Krista od Jeruzalema, ale zároveň je symbolom Krista, ktorý premosťuje priepasť medzi Božou horou – božstvom a mestom – ľudstvom.

Na ľavej strane je zobrazená Olivová hora, ktorá kontrastuje s Jeruzalemom, ktorý vyniká vpravo od výjavu a je uzavretý v jeho hradbách. Osol predstavuje nielen naplnenie proroctva, ale aj materiálny prvok človeka. Kristus na ňom jazdí tak, ako duch musí jazdiť na hmote.

Čo toto tajomstvo znamená pre môj život?

Dnešný sviatok, ako o ňom rozpráva ohlasovaný úryvok evanjelia, nám ponúka niekoľko podnetov na zamyslenie: pokorná a tichá adorácia, láskyplná obetavosť Márie, ktorá pomaže Pánove nohy voňavým olejom a osuší ich svojimi vlasmi; pokorná a tichá prítomnosť Ježiša, ktorý prichádza podstúpiť Umučenie a uzdraviť človeka z jeho vášní. Kráľ Izraela neprichádza na zlatom voze, ani s koňmi a ozbrojenými bojovníkmi, neprichádza s rytmickými a násilnými vojnovými piesňami, aby potvrdil moc a slávu, aká patrí kráľom zeme. On, ktorý sedí po Otcovej pravici na tróne, sprevádzaný cherubínmi, sedí namiesto toho na pokornom oslíkovi a je oslavovaný mesiášskymi žalmami ako ten, ktorý nevzbudzuje strach v pokojnom a slávnostnom dave. Pánov radostný a slávnostný vstup do Jeruzalema je symbolom nášho slávneho vstupu spolu s ním do Otcovho kráľovstva.

Prečo sa v arberešskej tradícia Palmová nedeľa nazýva „Dafna“?

V našich farnostiach v Palmovú nedeľu veriaci zvyčajne prinášajú do chrámov na požehnanie vavrínové ratolesti (dafna), a nie olivové alebo palmové, a požehnané vavrínové ratolesti sa následne nesú v procesii. Pravdepodobne sa tým chcel zdôrazniť kráľovský charakter sviatku a zároveň charakter víťazstva: prepletené vavrínové ratolesti sa kládli na hlavy kráľov a korunovali hlavy víťazov, ktorí boli poctení triumfálnym sprievodom na znak slávy. Kristus, kráľ Izraela, je zároveň kráľom slávy, ktorý porazil smrť a triumfuje nad životom.

Zdroj: Eparchia di Lungro degli Italo-Albanesi dell’Italia continentale: Mistagogia della vita cristiania, L’Anno liturgico bizantino, Lungro 2019. Z taliančiny preložil o. Ján Krupa.

Zdroj obrázka: https://www.goarch.org/palmsunday-learn

Palmová nedeľa: Triumfálny vstup Ježiša do JeruzalemaNedeľa ortodoxie

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings