Nedeľa 9. týždňa po Päťdesiatnici / Ježiš kráča po vode

Po zázraku rozmnoženia chlebov a rýb Ježiš prikáže učeníkom, aby nastúpili na loďku, a pošle ich na druhý breh, zatiaľ čo on rozpustí zástup. Keď to dokončí, vystúpi na vrch do samoty, aby sa modlil k svojmu Otcovi: je to jeden z najhutnejších a najsymbolickejších okamihov súkromného vzťahu medzi Synom a Otcom, modlitba sa stáva momentom obnovy energie na pokračovanie v ceste smerom ku Krížu.

Po skončení modlenia Ježiš zostúpi z vrchu a vydá sa smerom k loďke, ktorá sa už nachádza na šírej hladine. Podľa Matúšovho opisu sa loďka učeníkov počas nočnej plavby nachádza uprostred búrky, je bičovaná vlnami spôsobenými silným protivetrom. Vyzerá to ako nekonečná noc, počas ktorej učeníci v hustej tme a strachu bojujú s vlnami.

Ježiš ide v ústrety učeníkom na loďke, pričom kráča po vode: Ježiš je Pán stvorenia a stvorenie mu nielenže neubližuje, ale pokorne mu slúži ako pevný koberec. Učeníci dokážu vidieť Pána, ktorý sa približuje: teraz oni ako dobrí Židia vedia, že existuje len jeden Stvoriteľ – Vládca stvorenia, a vedia, že Ježiš je Učiteľ, ale nedokážu zjednotiť tieto dve skutočnosti v osobe Učiteľa, preto nemajú pravdivú predstavu o skutočnosti.

A tak vidia „niekoho“ kráčať po rozbúrenom mori, a domnievajú sa, že sa nachádzajú tvárou v tvár nadprirodzenému prejavu, a vzrušení zvolajú: „Mátoha!“ Ale Ježiš, ktorý stojí na vode, ich uistí: „Vzchopte sa! To som ja, nebojte sa!“ Nie je to mátoha naháňajúca strach, ale je to Ježiš, Pán nad priepasťami smrti, nad vírmi a vlnami života, ktorý prichádza a žiada nás, aby sme prekonali strach, aby sme prejavovali odvahu a vieru, dôveru, pretože on je „Ja som“.

Tu sa na Ježišových perách objaví sväté a slávne Božie meno zjavené Mojžišovi a opakované prorokmi: „Ja som.“ Ten, ktorý sa zdá byť neprítomný, je v skutočnosti prítomný viac ako kedykoľvek predtým a jeho loďka zostáva jeho loďkou, či už na nej nie je, alebo sa na nej nachádza a spí na podložke.

Dôjte tu k výnimočnej udalosti: Peter, aby prekonal zdesenie, požiada: „Pane, ak si to ty, rozkáž aby som prišiel k tebe po vode!“ Vtedy Ježiš upokojujúcim hlasom dovolí Petrovi, aby k nemu prišiel. Peter však pre strach odvráti zrak od Krista a začne sa topiť! Prepadne ho zdesenie a zvolá: „Pane, zachráň ma!“ Je to výkrik človeka, ktorý žiada znamenie, dostane ho, ale zostáva nerozhodný, no keď sa ponorí do Boha milosrdenstva, ešte nájde svoju spásu.

Potom Peter a Ježiš vstúpia do loďky a vietor utíchne. Vtedy sa všetci ostatní vrhnú na kolená pred Ježišom a vyznajú: „Naozaj si Boží Syn!“ Tým prejavia, že pochopili Ježišovo slovo „Ja som“ a rozpoznali v ňom Pána.

Aktualizácia úryvku

Dnešná epizóda je síce krátka, ale dáva nám veľa podnetov na zamyslenie. Bolo by ťažké nevidieť v dnešnej loďke obraz Cirkvi, ktorá je zmietaná búrkami.

Cirkevní otcovia vždy takto vykladali túto loďku, ktorá je ďaleko od brehu a je zmietaná vlnami. V každej hodine dejín sa loďka Ježišových učeníkov stretáva s protivetrom a búrkami: v tomto svete, kde sa proti Ježišovým učeníkom často rozpútava odpor, nepriateľstvo a prenasledovanie, to inak ani nemôže byť.

Niekto hovorí, že súčasnosť je časom, keď sa „loďka naplnila vodou až po takmer prevrátenie“, a je to pravda. Ale mohli by sme povedať, že vždy to bude takto, dnes rovnako ako včera, až kým loďka nepristane na brehu Božieho kráľovstva. Skutočný problém nespočíva v búrke, ale v strachu tých, ktorí sú na loďke, pretože strach je znakom malej viery v Pána, ktorý je, hoci nie je na loďke, Pánom zeme i mora, celých dejín, ktoré v jeho rukách zostávajú a zostanú dejinami spásy.

V tej loďke sme aj my, jeho učeníci, ktorí v búrke života žiadame potvrdenia: Pán nám ich dáva, ale sme schopní neobávať sa, že sa utopíme? Aby sme sa neutopili, je potrebné mať zrak upretý na Pána aj v búrke. Ak sa však náš zrak začne odvracať od Pána, začneme sa topiť. No Božie milosrdenstvo je také veľké, že na zvolanie „Zachráň ma“ nás Pán vytiahne z rozbúrených vôd.

Zdroj: http://www.eparchialungro.it/wp-content/uploads/sites/2/2022/08/7-agosto-2022.pdf

Z taliančiny preložil o. Ján Krupa

Zdroj obrázka: https://www.standrewsgreekorthodoxcathedral.co.uk/sermon-9th-sunday-of-matthew-9-8-20/


Odber nových článkov


Sviatok svätého Premenenia a požehnanie ovocia podľa tradície byzantského obraduBiskup Pavol Peter Gojdič, OSBM: Náš statočný vyznávač viery

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings