Katechéza pre deti: Boh je s nami v našom chráme (61)

Chrám Povýšenia sv. Kríža v Bratislave https://bratislava.grkatba.sk/chram/

Naučili sme sa, že Cirkev je Boží ľud, ktorý nasleduje Ježiša ako svojho Pána. Je vždy dobré pre ľudí, keď sa zhromažďujú, aby sa delili o svoju spoločnú vieru. Preto chodíme do chrámu. Náš chrám je miestom, kde sa schádzame, aby sme sa spoločne klaňali Bohu.

Ježiš chce, aby sme vedeli, že Boh je s nami, keď sa schádzame, aby sme sa modlili. V Biblii čítame, že Ježiš povedal učeníkom: „Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi“ (Matúšovo evanjelim 18, 20). Vždy, keď sme v chráme, sme v Božej prítomnosti.

Naše chrámy sú postavené tak, aby nám ukazovali, že sme v Božom dome. Na vrchole chrámu vidíme aspoň jednu kupolu a kríž. Kupola má tvar misy a predstavuje nebo. Týmto spôsobom dávame najavo, že náš chrám je naším nebom na zemi, naším domom pre Boha. Kríž na vrchole ukazuje všetkým, že veríme v Ježiša Krista.

Vnútro nášho chrámu je rozdelené na tri časti. Prvá časť sa nazýva predsieň / narthex. Je to miesto, kde sa pripravujeme na stretnutie s Bohom. V niektorých chrámoch je predsieň / narthex malou vstupnou cestou. V iných chrámoch je dostatočne veľká na to, aby sa do nej zmestili obetné sviece a stojan na ikony.

Z predsiene / narthexu prejdeme dverami do najväčšej chrámovej časti, ktorá sa nazýva loď. V lodi sa ľudia zhromažďujú, aby chválili a uctievali Boha. Na stenách a stojanoch s ikonami v lodi vidíme množstvo ikon. Zvyčajne je tu špeciálny stojan alebo stôl pre ikonu s motívom sviatku alebo patróna chrámu. Je tu aj stojan na čítanie evanjelia a stôl na modlitbové služby. V niektorých chrámoch sa v lodi nachádza špeciálne miesto pre kantora.

Za loďou sa nachádza svätyňa, ktorá je treťou časťou chrámu. Kňazi, diakon a služobníci oltára smú byť vo svätyni. Sú tam, aby slúžili Pánovi v najsvätejšej časti chrámu.

Keď prichádzame do chrámu, vidíme, že pred svätyňou alebo vo svätyni horí svetlo. Toto svetlo bolo zapálené v deň posviacky nášho chrámu a zostáva zapálené po celý čas. Je to večné svetlo. Toto svetlo je znakom, že náš chrám je posvätným miestom.

V chráme sa schádzame, aby sme sa klaňali Bohu.

Slová na zapamätanie:

Predsieň: Je to malá miestnosť, kde vchádzame do chrámu a pripravujeme sa na stretnutie s Pánom.

Loď: Najväčšia časť chrámu, kde sa zhromažďujú všetci ľudia, aby chválili Boha.

Svätyňa: Je to najsvätejšia časť chrámu. Vo svätyni kňaz slúži božskú liturgiu.

Zdroj: God calls us together. God with us publications 2002. Spracoval o. Ján Krupa.


Odber nových článkov


Katechéza pre deti: V chráme sa stretávame s Pánom Ježišom (62)Katechéza pre deti: Naša cirkev má predstavených (60)

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings