Alexander Schmemann: Palmová nedeľa

Vstup

Z liturgického hľadiska je Lazarova sobota predsviatkom Palmovej nedele – Vstupu nášho Pána do Jeruzalema. Oba sviatky majú spoločnú tému: triumfálny sprievod a víťazstvo. Sobota odhaľuje nepriateľa, ktorým je smrť. Palmová nedeľa ohlasuje zmysel víťazstva ako triumf Božieho kráľovstva, ako prijatie svojho jediného Kráľa, Ježiša Krista, svetom. V Ježišovom živote bol jeho jediným viditeľným triumfom slávnostný vstup do Svätého mesta. Až do tohto dňa dôsledne odmietal všetky pokusy o jeho oslavu. Ale šesť dní pred Paschou nielenže prijal, aby bol oslávený, ale sám toto oslávenie vyprovokoval a zariadil tým, že urobil to, čo oznámil prorok Zachariáš: „Hľa, tvoj kráľ ti prichádza… ponížený je a nesie sa na oslovi…“ (Zach 9, 9). Ježiš dal jasne najavo, že chce byť aklamovaný a uznaný ako Mesiáš, Kráľ a Vykupiteľ Izraela.

Evanjeliové rozprávania zdôrazňujú všetky tieto mesiášske črty: palmy, volanie zástupu „Hosanna“, aklamovanie Ježiša ako Syna Dávidovho a kráľa Izraela. Zmysel je jasný: dejiny Izraela sa teraz končia, pretože cieľom týchto dejín bolo ohlásiť a pripraviť Božie kráľovstvo, príchod Mesiáša. A teraz sa to naplnilo. Kráľ totiž vstupuje do svojho svätého mesta a v ňom nachádzajú svoje naplnenie všetky proroctvá, všetky očakávania. On slávnostne otvára svoje kráľovstvo. Liturgia Palmovej nedele pripomína túto udalosť. S palmovými ratolesťami v rukách sa stotožňujeme s ľudom Jeruzalema. Spolu s nimi vítame pokorného Kráľa a spievame mu Hosanna.

Aký zmysel to má pre nás dnes?

Občianstvo v Kráľovstve

Po prvé, je to naše vyznanie Krista ako nášho Kráľa a Pána. Často zabúdame, že Božie kráľovstvo už bolo slávnostne uvedené a že v deň nášho krstu sme sa stali jeho občanmi a sľúbili sme, že svoju lojalitu Božiemu kráľovstvu nadradíme všetkým ostatným lojalitám. Musíme si uvedomiť, že Kristus bol na niekoľko hodín skutočne Kráľom na zemi v tomto našom svete, len na niekoľko hodín a v jednom meste. Ale tak ako sme v Lazárovi spoznali obraz každého človeka, v tomto jednom meste uznávame mystický stred sveta a vlastne celého stvorenia. Taký je totiž biblický význam Jeruzalema, ohniska celých dejín spásy a vykúpenia, svätého mesta Božieho príchodu. Preto je kráľovstvo, ktoré sa inaugurovalo v Jeruzaleme, univerzálnym kráľovstvom, ktoré vo svojej perspektíve zahŕňa všetkých ľudí a celé stvorenie. Len na niekoľko hodín. Tieto hodiny však boli rozhodujúce: Ježišova konečná hodina, hodina Božieho naplnenia, naplnenia všetkých jeho prisľúbení, všetkých jeho rozhodnutí. Prišla na konci celého procesu prípravy zjaveného v Biblii. Bol to koniec všetkého, čo Boh urobil pre ľudí.

A tak v najslávnostnejšej chvíli nášho liturgického slávenia, keď dostávame od kňaza palmovú ratolesť, obnovujeme svoju prísahu nášmu Kráľovi a vyznávame jeho kráľovstvo ako konečný zmysel a obsah nášho života. Vyznávame, že všetko v našom živote a vo svete patrí Kristovi a že nič nemôže byť odňaté jeho jedinému skutočnému Vlastníkovi, pretože neexistuje oblasť života, v ktorej by On nemal vládnuť, zachraňovať a vykupovať. Hlásame univerzálnu a úplnú zodpovednosť Cirkvi za ľudské dejiny a podporujeme jej univerzálne poslanie.

Cesta Kríža

My však vieme, že Kráľ, ktorého Židia vtedy oslavovali a ktorého my oslavujeme dnes, je na ceste na Golgotu, na kríž a do hrobu. Vieme, že tento krátky triumf je len prológom jeho obety. Ratolesti v našich rukách preto znamenajú našu pripravenosť a ochotu nasledovať ho na tejto obetnej ceste a naše prijatie obety a sebazaprenia ako jedinej kráľovskej cesty do Kráľovstva. A napokon tieto ratolesti, toto slávenie, ohlasujú našu vieru v konečné víťazstvo Krista. Jeho kráľovstvo je zatiaľ skryté a svet ho ignoruje. Žije, akoby sa rozhodujúca udalosť neuskutočnila, akoby Boh nezomrel na kríži a človek v ňom nevstal z mŕtvych. My, pravoslávni kresťania, však veríme v príchod Kráľovstva, v ktorom bude Boh všetkým vo všetkom a Kristus jediným Kráľom.

Na liturgických sláveniach si pripomíname udalosti z minulosti. Celý zmysel a sila liturgie však spočíva v tom, že spomienku premieňa na skutočnosť. V Palmovú nedeľu je touto skutočnosťou naše vlastné zapojenie do Božieho kráľovstva a naša zodpovednosť zaň. Kristus už viac nevstupuje do Jeruzalema. Urobil to raz a navždy. A nepotrebuje žiadne „symboly“, pretože nezomrel na kríži, aby sme mohli večne „symbolizovať“ jeho život. On od nás chce skutočné prijatie Kráľovstva, ktoré nám priniesol. Ak nie sme pripravení stáť pri slávnostnej prísahe, ktorú každoročne obnovujeme v Palmovú nedeľu – ak nemienime urobiť Božie kráľovstvo meradlom celého nášho života –, potom je bezvýznamná naša spomienka a márne sú ratolesti, ktoré si z chrámu odnášame domov.

Zdroj: Alexander Schmemann, Liturgické vysvetlenie Svätého týždňa. Z angličtiny preložil o. Ján Krupa


Odber nových článkov


Sviatok Zvestovania presvätej Bohorodičky (25. marec)Palmová nedeľa: Triumfálny vstup Ježiša do Jeruzalema

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings