Východná tradícia pozná tri dvojice bratov Kozmu a Damiána (1. november)

Ako sa v kresťanskom staroveku pretvárali príbehy svätých kvôli úspešnému zakoreneniu ich kultu v rozličných regiónoch.

Konferencia biskupov Slovenska (KBS) vydala obrázky s modlitbou k svätým lekárom a divotvorcom Kozmovi a Damiánovi, ktorí sú patrónmi lekárov, lekárnikov i chorých. Vyšli v náklade 120-tisíc výtlačkov, ktorý reflektuje súčasný počet pracovníkov v zdravotníctve a študentov zdravotníckych škôl a fakúlt na Slovensku. Práve prebieha distribúcia obrázkov do jednotlivých diecéz.

Pri príležitosti Prvej púte zdravotníkov na Skalke pri Trenčíne v júli 2016 vladyka Milan Lach, vtedajší predseda Rady pre pastoráciu v zdravotníctve pri KBS, zveril slovenské zdravotníctvo a slovenských zdravotníkov i pacientov pod patronát svätých Kozmu a Damiána.

Modlitba zasvätenia slovenských zdravotníkov a slovenského zdravotníctva svätým lekárom a divotvorcom Kozmovi a Damiánovi:

K vám, svätí a nezištní divotvorcovia, Kozma a Damián, prichádzame dnes my nehodní ako k pohotovým pomocníkom a mocným orodovníkom. Skláňame sa pred vami a vrúcne prosíme: Neprehliadnite prosby nás hriešnych, nemocných a ponorených do mnohých prehrešení. Proste Pána, aby nám, svojim nehodným služobníkom, udelil hojné milosti. Zbavte nás každého zármutku a bolesti, lebo vy ste od nášho Spasiteľa, Ježiša Krista, prijali nevyčerpateľnú milosť uzdravovať, a to za vašu pevnú vieru, nezištné liečenie a mučenícku smrť. Vám zverujeme samých seba, naše zdravotníctvo, celý zdravotnícky personál i všetkých, ktorí potrebujú našu ľudskú pomoc a vašu pomoc zhora. Vyproste nám od Pána všetko, čo nám môže byť osožné už v tomto časnom živote, ale najmä to, čo nám prispeje k večnej spáse, aby sme na váš príhovor mohli zakončiť svoj život po kresťansky, bez bolesti, bez zahanbenia a v pokoji a aby sme boli zbavení diabolských nástrah i večných múk a mohli sa stať dedičmi blaženého Nebeského kráľovstva.

A hoci si pre množstvo svojich hriechov nezaslúžime vašu priazeň, vy však, ako verní uskutočňovatelia Božej lásky v praxi, pomôžte nám, aby sme prinášali dôstojné ovocie pokánia a dosiahli blažený pokoj, chváliac a oslavujúc Pána a Boha, ktorý je obdivuhodný vo svojich svätých, nášho Spasiteľa, Ježiša Krista, i jeho prečistú Matku, stále, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Legendy o Kozmovi a Damiánovi

Spoľahlivé správy o svätých lekároch Kozmovi a Damiánovi chýbajú. Východná tradícia pozná tri dvojice bratov tohto mena, ktorí patria k nezištníkom (gr. anargyroi).

Vita Asiatica predstavuje Kozmu a Damiána ako synov kresťanky Theodoty, ktorí za lekárske výkony neprijímali nijaké peniaze a po pokojnej smrti pôsobili z hrobu na mieste Phereman (v Cýre v Sýrii?) zázračné uzdravenia.

Passio Romana podáva Kozmu a Damián ako lekárov pôsobiacich v Ríme, ktorí obrátili na kresťanstvo cisára Carina (283 – 285). Ich násilná smrť nemá náboženské pozadie. Ukameňoval ich starší učiteľ medicíny, ktorý im závidel úspech a žiakov. Aj podľa sýrskej legendy, ktorá je zo všetkých legiend najstaršia (5. storočie), lekári Kozma a Damián obrátili na kresťanstvo cisára Carina, avšak zomreli prirodzenou smrťou. V sýrskej legende sa vôbec neuvádza miesto narodenia, pôsobenia a kultu Kozmu a Damiána.

Passio Arabica opisuje Kozmu a Damiána ako lekárov pochádzajúcich z Arábie, ktorí spolu s tromi ďalšími kresťanskými spolubratmi podstúpili mučenícku smrť v období Diokleciánovho prenasledovania kresťanov (303 – 305).

Tri dvojice bratov

Elena Giannarelli (NDPAC) sa domnieva, že príbeh svätých Kozmu a Damiána sa pretváral kvôli úspešnému zakoreneniu ich kultu v rozličných regiónoch. Za nepochybné historické údaje možno považovať: Kozma a Damián žili na prelome 3. a 4. storočia, boli lekári a nezištníci; boli prenasledovaní, vyznávali vieru. Ak zomreli prirodzenou smrťou, de facto ich kresťanskí spisovatelia veľmi skoro postavili na roveň s mučeníkmi.

Kult relikvií svätých Kozmu a Damiána sa z Cýru rozšíril do mnohých miest a následne prekvitala literatúra o svätých Kozmovi a Damiánovi, ktorá bola zameraná na potrebu odstrániť chorobu a utrpenie skrze vieru.

Kult na starovekom kresťanskom Východe

Prvé historické svedectvá o Kozmovi a Damiánovi sa týkajú ich kultu. Cýrsky biskup Teodoret spomína okolo roku 432 ich kult ako mučeníkov v jeho domovskom meste. Podľa archidiakona Teodóza, De situ terrae sanctae 32, hrob Kozmu a Damiána v Cýre bol vyhľadávaným pútnickým cieľom v 6. storočí a nachádzal sa na mieste ich popravy, pričom pravdepodobne išlo o miesto, ktoré tradícia nazýva Phereman.

Medzi vznešenými ctiteľmi svätých Kozmu a Damiána vynikol cisár Justinián (527 – 565), ktorého zázračne uzdravili. Prokopios v De aedificiis opisuje panovníkovu vďačnosť svojim zázračným liečiteľom, na ktorých počesť nechal zväčšiť a opevniť Cýrus.

Obľúbenosť týchto dvoch nezištných divotvorcov je dosvedčená v Edesse, kde biskup Nonno v roku 457 dal postaviť martyrion na ich počesť v mestskej nemocnici.

Chrám svätých Kozmu a Damiána v Jeruzaleme je dosvedčený mníškou s menom Damiána, čo naznačuje popularitu mien Kozma a Damián v kresťanskom staroveku.

Libellus miraculorum

V Konštantínopole bolo Kozmovi a Damiánovi zasvätených až šesť sakrálnych stavieb, pričom všetky dali postaviť patriarchovia a cisárske manželské páry v 5. a 6. storočí.

Najdôležitejšou bola svätyňa, ktorú v roku 439 vybudoval Pavlín, rival Teodóza II. Bolo to mimoriadne miesto zázračných uzdravení z chorôb, o ktorých rozpráva Libellus miraculorum: vodnatieľka, zhubný nádor, žalúdočné problémy, hemoroidy, ako aj bežné evanjeliové zázraky na slepých, hluchých, nemých, chromých a posadnutých.

V Solúne sa svätí Kozma a Damián objavia na mozaike kupoly Chrámu svätého Juraja. Nápis ich nazýva lekármi a stanovuje ich sviatok na september. V Konštantínopole si ich však pripomínali 1. novembra.

Kult na starovekom kresťanskom Západe

Úcta svätých Kozmu a Damiána sa začala šíriť v 5. storočí na Západe. Pápež Symachus (498 – 514) im dal postaviť v blízkosti Baziliky Santa Maria Maggiore oratórium, okolo ktorého neskôr vznikol kláštor.

Pápež Félix IV. (526 – 530) dostal dve budovy v Rímskom fóre, Templum Urbis a Templum Romuli, ktoré prestaval na dodnes existujúcu Baziliku svätých Kozmu a Damiána. Tá predstavovala styčný bod kultu nezištných divotvorcov v Itálii. Jej mozaika stvárňuje Kozmu a Damiána, ako idú smerom ku Kristovi, uvádzaní Petrom a Pavlom, ktorí sú stvárnení vo väčších rozmeroch, pretože sú apoštolmi a patrónmi Ríma.

Rímska cirkev významne prispela k upevneniu a šíreniu úcty svätých Kozmu a Damiána tým, že ich zahrnula do eucharistickej modlitby (kánona) svätej omše.

Veriaci byzantského obradu na sviatok svätých divotvorcov a nezištníkov Kozmu a Damiána (1. novembra) na božskej liturgii spievajú:

Svätí divotvorcovia Kozma a Damián, uzdravte naše choroby. Zdarma ste dostali, zdarma dávajte. (tropár)

Preslávni lekári a divotvorcovia, dostali ste dar uzdravovať a nešťastným pomáhať. Svojimi návštevami ste ukrutnosť zločinov napravili a ľuďom zdravie vracali. (kondák)

Publikované v konzervatívnom denníku Postoj.  o. Ján Krupa


Odber nových článkov


Náš prepodobný otec a vyznávač Teodor Studitský (11. november)Slávnosť všetkých svätých už klope na dvere

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings