Panna Mária bola od svojho počatia obdarovaná krásou výnimočnej svätosti (8. december)

Ôsmy december je v kalendári Rímskokatolíckej cirkvi venovaný slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie.

Predmetom tohto prikázaného sviatku je pápežom Piom IX. v bule Ineffabilis Deus 8. decembra 1854 dogmatizovaný článok viery: „Preblahoslavená Panna Mária bola v prvej chvíli svojho počatia osobitnou milosťou a výsadou všemohúceho Boha, vzhľadom na zásluhy Ježiša Krista, Spasiteľa ľudského pokolenia, uchránená nedotknutá od akejkoľvek škvrny dedičného hriechu.“

Druhý vatikánsky koncil (1962 – 1965), ktorému záležalo na ekumenizme, toto vyhlásenie otočil na pozitívne a sformuloval stručnejšie: Mária „bola od prvej chvíle svojho počatia obdarovaná krásou celkom výnimočnej svätosti“ (Lumen gentium 56).


Odber nových článkov


Koncil pomenoval kristologický základ tejto dogmy, ako aj jej ekleziologický horizont: Mária bola „vzhľadom na zásluhy svojho Syna vykúpená vznešenejším spôsobom“, ale zároveň je „v Adamovom potomstve spojená so všetkými ľuďmi, ktorí majú byť spasení“ (Lumen gentium 53).

Predchodcom slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie je byzantský sviatok Počatie svätej Anny, keď počala presvätú Bohorodičku, slávený 9. decembra (zhruba od roku 700).

Jeho slávenie v rímskom obrade aproboval v roku 1476 pápež Sixtus IV. V roku 1863 boli pre tento sviatok vydané nové liturgické texty v súlade s dogmatickou definíciou z roku 1854, ktoré po liturgickej reforme po Druhom vatikánskom koncile zostali vo veľkej miere zachované.

A tak v súčasnosti kňaz na omši slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie prednáša:

„Svätý Bože, nepoškvrneným počatím Panny Márie pripravil si dôstojný príbytok svojmu Synovi a pre budúce zásluhy jeho smrti uchránil si ju od každého hriechu“ (modlitba dňa).

„Ty si uchránil preblahoslavenú Pannu Máriu od poškvrny dedičného hriechu a naplnil si ju svojou milosťou, aby bola dôstojnou matkou tvojho Syna a počiatkom i obrazom Cirkvi, jeho krásnej nevesty bez vrásky a poškvrny“ (prefácia).

„Pane a Bože náš, nech sviatosť, ktorú sme prijali, zahojí v nás rany po prvotnom hriechu, pred ktorým si výnimočným spôsobom uchránil Pannu Máriu, keď bola bez poškvrny počatá“ (po prijímaní).

Zázračné počatie Márie svätou Annou

Pravoslávna teológia nie je ochotná uznať mariánsku dogmu o nepoškvrnenom počatí Panny Márie. Pravoslávna cirkev síce uctieva Máriu vo svojich hymnoch ako presvätú a bezhriešnu ženu (gr. panagia), no odmieta všetky pokusy racionálno-teologicky vyskúmať a oficiálne zafixovať tieto tvrdenia. Je za tým snaha vidieť Ježišovu matku ako súčasť stvorenia, ktoré potrebuje vykúpenie.

Pravoslávna cirkev si neosvojila západný koncept dedičného hriechu a dôsledok prvotného hriechu vidí predovšetkým v smrteľnosti človeka. Máriinu nepoškvrnenosť preto neinterpretuje ako milostivé privilégium, ale ako korunováciu spolupráce milosti a ľudského úsilia (gr. symmachia) a tiež ako výraz úprimnej intimity (gr. parresia) Matky a (Spasiteľa) dieťaťa.

Na pozadí príbehu, ktorý je vyrozprávaný v prvých kapitolách Jakubovho protoevanjelia, Pravoslávna cirkev 9. decembra stredným sviatkom oslavuje zázračné počatie Márie svätou Annou. To je predzvesťou 25. marca oslavovaného zázračného počatia Ježiša Pannou Máriou, z ktorej si jednorodený Syn Boží vzal telo, čím sa splnili predpovede prorokov.

V dôsledku záľuby Byzantíncov v symbolike sa tento sviatok v byzantsko-slovanskom obrade slávi 9. decembra. Vskutku od 25. marca do 25. decembra je to presne deväť mesiacov, čo je ideálna dĺžka tehotenstva: Boží Syn, ktorý sa stal človekom, predstavuje ideál ľudskej dokonalosti.

Po ňom najdokonalejšími na svete boli Jeho presvätá Matka a Ján Predchodca, ale zaiste boli menej dokonalí než Ježiš Kristus: preto bola Mária v lone svätej Anny deväť mesiacov bez jedného dňa (9. december – 8.  september) a Ján Predchodca deväť mesiacov a jeden deň (23. september – 24. jún).

Gréckokatolícka integrácia

Gréckokatolíci akceptovali mariánsku dogmu o nepoškvrnenom počatí Panny Márie a zapracovali ju do svojich liturgických kníh, pričom nevyčiarkli staršiu ideovú náplň sviatku:

„Hoci pluky svätých a vybraných Božích zápasili so satanom a premohli ho, no nie tak ako ty, preblahoslavená Božia Matka, lebo prv než ho boli bývali premohli, boli od neho zotročení, lebo boli počatí v dedičnom hriechu. Ale ty jediná si bola počatá bez hriechu a bez hriechu si zotrvala do konca, slobodná v každom čase od jeho moci“ (gréckokatolícka večiereň).

„Dnes sa rozväzujú putá neplodnosti. Vyslyšal Boh modlitby Joachima i Anny. Proti nádeji sa dočkali požehnanej dcéry, z ktorej sa narodí Neopísateľný. Anjelom rozkázal, aby ju pozdravili: Raduj sa, Milostiplná“ (tropár sviatku).

V oficiálnom názve tohto sviatku, ktorý Gréckokatolícka cirkev na Slovensku predpisuje ako prikázaný sviatok, sa síce nepoužíva atribút „nepoškvrnené“, no gréckokatolíci ho slávia 8. decembra: Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou.

Sviatok Počatia nemá obdobie posviatku, pretože nepatrí do skupiny veľkých sviatkov a navyše pripadá na pôstne obdobie (Filipovka).   Pôvodne publikované v denníku Postoj o. Ján Krupa.

Zdroj obrázku:

Pozrite aj články na Postoj.sk https://www.postoj.sk/autor/jan-krupa

Narodenie Pána (25. december)Nepoškvrnené počatie blahoslavenej Panny Márie

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings