Katechéza pre deti: Hovorím Bohu áno (33)

Boh stvoril každého človeka. Boh stvoril aj teba. Keď si sa narodil, tvoja rodina bola veľmi šťastná. Na svet prišiel nový život. Bol to výnimočný deň.

Keď Ježiš učil ľudí o Bohu, hovoril im: „Musíte sa znovu narodiť z vody a Ducha.“ Čo to znamená? Učeníci sa dozvedeli, čo tým Ježiš myslel.

Musíme sa narodiť do Božej duchovnej rodiny, ktorú nazývame Cirkev. Keď sa narodíme do Božej duchovnej rodiny, staneme sa súčasťou Božieho kráľovstva.

Tu je príbeh z evanjelia:

Ľudia prinášali Ježišovi deti, aby sa ich dotkol, ale učeníci ich okrikovali.

Keď to Ježiš videl, namrzený im povedal: „Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo. Veru, hovorím vám: Kto neprijme Božie kráľovstvo ako dieťa, nevojde doň.“ Potom ich objímal, kládol na ne ruky a požehnával ich (Markovo evanjelium 10, 13 – 16).

Ježiš vedel, že deti dôverujú Bohu, že sa o ne postará. Ježiš hovoril učeníkom, že aj oni musia dôverovať či veriť v Boha.

Ježiš chce, aby každý človek dôveroval Bohu. Ježiš pozýva všetkých ľudí do Božieho kráľovstva. Ježiš chce, aby mu každý človek povedal áno.

Keď sme boli pokrstení, povedali sme Bohu áno. Väčšina z nás bola pokrstená skôr, ako sme vedeli rozprávať. Ako sme povedali áno? Naši rodičia a krstní rodičia za nás povedali Bohu áno.

Naši rodičia a krstní rodičia chceli, aby sme boli súčasťou Božej duchovnej rodiny. Priniesli nás do chrámu, aby sme boli pokrstení.

Aktívne sa zúčastňujem na živote tej časti Božej duchovnej rodiny, ktorá sa zhromažďuje na nedeľnej svätej božskej liturgii v gréckokatolíckom cirkevnom spoločenstve v Banskej Bystrici.

Vyber a doplň vhodné slovo do vety:

Ježiš učil ľudí o _____.

Ježiš im povedal: „Musíte sa _____ _______ z vody a Ducha.“

Musíme sa narodiť do _____ _______.

Keď sa narodíme do Božej rodiny, staneme sa súčasťou _______ __________.

Naši rodičia a ______ rodičia chceli, aby sme boli súčasťou Božej rodiny.

Priniesli nás do _______, aby sme boli pokrstení.

Aktívne za zúčastňujem na živote tej časti Božej duchovnej rodiny, ktorá sa zhromažďuje na _________ svätej božskej liturgii v gréckokatolíckom __________ spoločenstve v Banskej Bystrici.

znovu narodiť / Bohu / Božieho kráľovstva / Božej rodiny / krstní / cirkevnom / chrámu / nedeľnej

Zdroj: God gives life, God with us publications 2002. Z angličtiny preložil o. Ján Krupa.

Zdroj obrázka: https://orthodoxgifts.com/christ-blessing-the-children-icon/


Odber nových článkov


Katechéza pre deti: Som pokrstený (34)Katechéza pre deti: Učeníci povedali Bohu áno (32)

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings