Katechéza pre deti: Milujeme Boha, keď zachovávame Pánov deň (46)

Dávno pred Ježišovým narodením Boh vyslobodil svoj ľud z otroctva. Boh im dal nový život. A oni sa chceli páčiť Bohu. Chceli dodržiavať Božie pravidlá.

Boh im dal Desatoro prikázaní. Hovoríme áno Bohu, keď dodržiavame jeho pravidlá. Dodržiavame Desatoro Božích prikázaní.

Prvé Božie prikázanie znie: „Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal.“

Čo to znamená? Máme uctievať pravého Boha. Nič pre nás nesmie byť dôležitejšie ako Boh.

Druhé Božie prikázanie znie: „Nevezmeš Božie meno nadarmo.“

Niektorí ľudia často používajú slovo „Boh“. Používajú ho, aj keď nehovoria s Bohom. Meno človeka je výnimočné. Božie meno je najvýnimočnejšie. Božie meno by sme mali vyslovovať len vtedy, keď hovoríme s Bohom alebo o Bohu.

Tretie Božie prikázanie znie: „Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni.“

Pánovým dňom je nedeľa. Tento deň musíme zachovávať ako výnimočný alebo svätý. Svätíme ho tým, že nepracujeme. Svätíme ho tým, že chodíme do chrámu.

Boh nám toho dal tak veľa. Dodržiavanie prvých troch prikázaní má zmysel. Prejavujeme vďačnosť Bohu. Chodenie na bohoslužbu každú nedeľu nám pomôže dodržiavať všetky Božie prikázania.

Keď chodíme do chrámu, uctievame si Boha. Uctievame si ho, keď spievame, keď sa prežehnávame, keď sa klaniame.

Keď chodíme do chrámu, plníme tretie Božie prikázanie. Na božskej liturgii si pripomíname všetko, čo pre nás Boh urobil. Na božskej liturgii prijímame Boha prostredníctvom jeho slova. Boha prijímame vo svätom prijímaní. Boh nás chce mať v chráme.

Hlavné prikázanie nám hovorí predovšetkým: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou.“ Prvé tri Božie prikázania nám hovoria, ako si môžeme Boha vážiť a milovať ho.

Boh musí byť na prvom mieste v našom živote. Keď slávime Pánov deň, hovoríme tým, že Boh je na prvom mieste v našom živote. Hovoríme áno Bohu.

Vyber vhodné slovo a doplň do vety:

Dávno pred Ježišovým narodením Boh vyslobodil svoj ___ z otroctva.

Boh im dal ________ prikázaní.

Prvé Božie prikázanie znie: „Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných _____, ktorým by si sa klaňal.“

Druhé Božie prikázanie znie: „Nevezmeš Božie ____ nadarmo.“

Tretie Božie prikázanie znie: „Pamätaj, že máš svätiť _________ dni.“

Hlavné prikázanie nám hovorí predovšetkým: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím ______, celou svojou dušou a celou svojou mysľou.“

Prvé tri Božie prikázania nám hovoria, ako si môžeme Boha _____ a milovať ho.

Boh musí byť na _____ mieste v našom živote. Keď slávime _____ deň, hovoríme tým, že Boh je na prvom mieste v našom živote. Hovoríme ___ Bohu.

Desatoro / ľud / meno / bohov / sviatočné / vážiť / srdcom / áno / prvom / Pánov

Zdroj: God gives life. God with us publications 2002. Preložil o. Ján Krupa.


Odber nových článkov


Katechéza pre deti: Milujeme Boha a dodržiavame prikázania (47)Katechéza pre deti: Keď sa modlíme, postíme a nasledujeme Božie prikázania, hovoríme áno Bohu (45)

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings