Vyšlo veľké svetlo

Sviatky Vianoc (Ježišovho narodenia, 25. december) a Bohozjavenia (Ježišovho krstu, 6. január) sú úzko späté s Paschou (sviatkom Pánovej smrti a zmŕtvychvstania). Mnohí cirkevní Otcovia boli toho názoru, že 25. marec, dátum zvolený pre sviatok Zvestovania, bol zároveň dňom, keď náš Pán zomrel na kríži. Významný bol aj tým, že to bol približný čas jari a podľa tradície bol dátumom stvorenia sveta. Tento dátum sa stáva ešte významnejším, keď berieme do úvahy fakt, že v mnohých oblastiach Východu 14. nisan zodpovedal 6. aprílu (o deväť mesiacov neskôr je 6. január) v rímskom kalendári. Preto sa javí ako možné, že dátum Vianoc bol vypočítaný z dátumu Paschy, lebo Ježiš sa narodil deväť mesiacov po svojom počatí. V ranom diele De Solstiss sa píše: „Náš Pán bol počatý ôsmeho kalenda apríla v mesiaci marci, čo je deň Pánovho umučenia a jeho počatia. Lebo v rovnaký deň, keď bol počatý, aj trpel.“

Z toho vidíme, prečo sa Vianoce považovali za paschálny sviatok, vlastne za „zimnú Paschu“, čo je výraz, ktorý zaviedol páter Alexander Schmemann. Podľa jedného z vedeckých názorov Vianoce vymyslela kresťanská komunita v Ríme ako protiváhu k „sviatku neporaziteľného Slnka“, ktorý zaviedol cisár Markus Aurelius v roku 274 ako pokus zaviesť cisársky monoteistický kultu slnka. Bola to aj príležitosť rozpútať  prenasledovanie kresťanov, ktorí uctievali jediného Boha. Najstarší dôkaz o slávení Vianoc v Ríme pochádza z roku 336. Na základe nových dôkazov však môžeme povedať, že situácia mohla byť opačná. Nie kresťania reagovali na sviatok nepoškvrneného Slnka, ale Markus Aurelius reagoval na Vianoce!

Ak sa pozrieme na texty predsviatku Vianoc, vidíme silnú spojitosť s Paschou, keď sa Ježiš ponížil až na smrť na kríži, ktorý sa potom stal „stromom života“ otvárajúcim cestu do raja prostredníctvom vzkriesenia. Pozrime sa najskôr na tropár: „Betlehem, priprav sa, Eden/Raj bol otvorený pre všetkých“ – Betlehem je miestom Ježišovho narodenia, otvára Eden/Raj, ktorý bol uzavretý Adamovým hriechom a kliatbou smrti. Vianoce nás vracajú k príbehu z knihy Genezis a zvrhávajú kliatbu. „Efrata, priprav sa, lebo z Panny v jaskyni vyrašil strom života.“ Efrata bol alternatívny názov pre Betlehem (Micheáš 5, 2). Prirovnanie pokračuje: Betlehem je teraz raj a Stromom života je Ježišovo telo, ktoré sa tam teraz narodilo. „Jej lono je duchovným rajom, v ktorom bolo zasadené božstvo.“ Ježiš je Boh, Ježiš je Strom života. „Ak budeme mať na ňom účasť, budeme žiť a nezomrieme ako Adam.“ Teraz jeme zo Stromu života vo Svätom prijímaní, účasťou na Kristovom tele. Táto myšlienka zodpovedá kondáku tretej nedele Veľkého pôstu, kde Strom kríža nahrádza Strom života a Eden/Raj a Hádes/Podsvetie sú znovu otvorené. Smrť je zničená a „Kristus sa narodil, aby vzkriesil podobu, ktorá padla“.


Odber nových článkov


Táto téma pokračuje v liturgických textoch Vianoc, napríklad v prvej stichire 140. žalmu na vianočnej večierni: „Zvestujme prítomné tajomstvo, prostredníctvom ktorého bolo odstránené rozdelenie a zadržaný plamenný meč. Teraz nás cherubíni všetkých privedú k stromu života…“ Paralelný tropár pre predsviatok Bohozjavenia takisto odkazuje na príbeh z knihy Genezis, tentoraz však na nahotu Adama a Evy pred ich pádom. Ježiš vstupuje nahý do Jordánu a prinavracia náš život v raji.

Veľmi zaujímavý je výskyt svetla pri každej z týchto udalostí. Svetlo je znamením Božej prítomnosti. Smrť je miestom temnoty, ktorú poráža svetlo. Vidíme to pri zostúpení do Hádu/Podsvetia pri paschálnej smrti a zmŕtvychvstaní Krista: „A v polnočnú hodinu tam nad temnotu vyšlo niečo ako svetlo slnka“ (apokryfné Nikodémovo evanjelium XVIII, 1). Pri premenení Ježišova tvár „žiarila sťa slnko“. Táto myšlienka sa slávi v liturgii: „Keď si zostúpil k smrti, Život nesmrteľný, žiarou svojho božstva zničil si Hádes/Podsvetie.“ 

Veľké svetlo na Vianoce sa pripomína v tretej stichire na večierni sviatku Vianoc. „Tvoj príchod, Kriste, vrhol na nás veľké svetlo.“ Záver celého prepleteného sviatku Vianoc – Bohozjavenia sa potom zameriava na svetlo. Evanjeliom nedele po Bohozjavení je Matúš 4, 12 –  17: „Ľud bývajúci v temnotách uvidel veľké svetlo. Svetlo zažiarilo tým, čo sedeli v temnom kraji smrti“ (Mt 4, 16). Téma svetla sa znova výslovne preberá na Paschu: „Dnes je všetko naplnené svetlom: zem, nebo i svet pod zemou. A tak nech celé stvorenie oslavuje Kristovo vzkriesenie” (Paschálny kánon, 3. óda, 1. tropár).

Aj Kristov druhý príchod sa uskutoční vo svetle: „Lebo ako blesk vzíde na východe a vidno ho až po západ, taký bude aj príchod Syna človeka“ (Mt 24, 27). Vianoce a Bohozjavenie prichádzajú počas najkratších dní v roku, ale sú sviatkom Kristovho svetla. Na Vianoce preto spievame: „Narodenie tvoje, Kriste, Bože náš, prinieslo svetu svetlo múdrosti“ (tropár) a na Bohozjavenie spievame: „Pri tvojom krste v Jordáne zjavila sa, Pane, poklonyhodná Trojica… Svojím zjavením si osvietil celý svet, Kriste Bože, sláva tebe“ (tropár). A oba tieto sviatky poukazujú na budúce svetlo Vzkriesenia.

Článok Davida Petrasa bol pôvodne publikovaný v The Byzantine catholic world. Z angličtiny preložil o. Ján Krupa.

Zdroj obrázka: https://www.oca.org/saints/lives/2008/01/03/100012-forefeast-of-the-theophany-of-our-lord-and-savior-jesus-christ

Mních, ktorý žil v jaskyni mágov (11. január)Jeden Boh, Jeden vo Svätej Trojici

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings