David M. Petras: Božská liturgia svätého Bazila Veľkého

V byzantskej cirkvi sa používajú dve rôzne eucharistické modlitby. Vo východnej liturgickej tradícii sa riadne nazývajú anafory (modlitby obetovania). Základná štruktúra liturgie zostáva rovnaká, ale menia sa modlitby používané na rôznych miestach: prvá a druhá modlitba veriacich, modlitba obetovania, anafora, modlitba pred Otčenášom, modlitba sklonenia hláv, modlitba vďakyvzdania a modlitba pri požívaní svätých darov. Anafora svätého Jána Zlatoústeho bola prevzatá zo sýrskej Antiochijskej cirkvi, kde Ján bol kňazom. Použil sýrsku anaforu pripisovanú dvanástim apoštolom a urobil niekoľko úprav, takže v byzantskej cirkvi táto modlitba získala jeho meno. Anafora svätého Bazila bola prevzatá z Kapadóckej cirkvi, kde Bazil bol arcibiskupom. S najväčšou pravdepodobnosťou mal veľký podiel na jej konečnej podobe.

Je dobre známe, že modlitby Bazilovej anafory sú oveľa dlhšie než modlitby Zlatoústeho anafory. Z tohto dôvodu Bazilova anafora získala povesť „kajúcej“ liturgie.  Používa sa však aj na sviatočné dni, akými sú predvečery Narodenia Pána, Bohozjavenia a Paschy, a tiež na sviatok svätého Bazila Veľkého a Veľký štvrtok. Chvíľa reflexie ukazuje, že naše charakterizovanie tejto liturgie ako „kajúcej“ pochádza len z našej modernej znudenosti z bohoslužieb. Zostať v chráme dlhšie, byť prítomný s naším Pánom na mystickej hostine, ktorá sľubuje budúcu hostinu v Božom kráľovstve, môže byť len zdrojom radosti. Preto sa eucharistické modlitby svätého Bazila Veľkého používali na veľké sviatky a nedele, deň Pána. Liturgia svätého Bazila Veľkého teda nie je kajúca, ale vlastne slávnostnejšia.

Dôvod, prečo sa vo veľkopôstne nedele slávi liturgia svätého Bazila, zatiaľ čo počas zvyšku roka sa používa liturgia svätého Jána Zlatoústeho, vychádza z zaužívaného liturgického princípu: veľkopôstne obdobie je obradovo oveľa konzervatívnejšie.  Liturgia Bazila Veľkého zostáva dodnes počas nedieľ Veľkého pôstu, pretože Veľký pôst uchováva starobylejšie tradície. Keďže toto obdobie je pre cirkevné spoločenstvo oveľa dôležitejšie, Cirkev sa zdráha robiť zmeny, „majstrovať“ v niečom, čo dalo jej ľudu toľko života. Pôvodnou praxou bolo každú nedeľu sláviť liturgiu svätého Bazila Veľkého, slávnostné stretnutie kresťanského ľudu na pamiatku Ježišovej životodarnej smrti a zmŕtvychvstania.

Bazilova anafora podrobnejšie rozpráva celý príbeh spásy nášho Pána. Svätý Bazil prevzal staršiu modlitbu a votkal do nej mnohé biblické úryvky, aby prerozprával celý príbeh našej spásy prostredníctvom Božej lásky k nám. V minulosti nám bol krásny text anafory skrytý, pretože ho kňaz recitoval potichu, kým sa spievali predpísané hymny. Dnes, ruka v ruke s častejším používaním ľudovej reči, sa tieto modlitby čoraz častejšie hovoria nahlas v pravoslávnych aj katolíckych cirkvách byzantskej liturgickej tradície.  Pravdaže, dĺžka modlitby predstavuje výzvu tak pre ohlasovateľa, čiže celebrujúceho kňaza, ako aj pre poslucháča, ale počuť a pochopiť znamená dotknúť sa toho, o čom je naša viera.

Hoci Bazilova anafora určite nebola napísaná len pre obdobie Veľkého pôstu, odráža jeho štruktúru. Počas Veľkého pôstu sme totiž vedení od poníženia pochádzajúceho z nášho pádu do hriechu k obnove našej prirodzenosti prostredníctvom smrti a zmŕtvychvstania nášho Pána. V prvej časti Veľkého pôstu sa na večierňach, a teda aj na liturgii vopred posvätených darov, znovu rozpráva o neposlušnosti Adama a Evy a pokračujúcom zhoršovaní ľudského rodu, tak sa koná až do druhého piatka Veľkého pôstu, keď v rámci čítania Boh vysloví hrozné slová: „Vyničím zo zemského povrchu ľudí, ktorých som stvoril… lebo ľutujem, že som ich urobil“ (Gen 6, 7). To nás privádza k najhlbšiemu poníženiu, lebo si uvedomujeme, že „sme na zemi neurobili nič dobré“ a „podľa svojho spravodlivého rozhodnutia [Bože] vyhnal [si Adama, v ktorom všetci zhrešili, porov. Rim 5, 19,] z raja do tohto sveta a vrátil si ho do zeme, z ktorej bol vzatý“. Príbeh Noema sa však v anafore svätého Bazila Veľkého nespomína.

Od tej chvíle tak vo Veľkom pôste, ako aj v anafore vidíme, že Boh začína obnovu ľudského rodu, lebo „Ty [Bože] si sa celkom neodvrátil od svojho stvorenia, ani si nezabudol, Dobrotivý, na dielo tvojich rúk“. Veľký pôst rozpráva príbeh novej zmluvy s Noemom, obetovania Izáka, vyvolenia Jakuba, povýšenia Jozefa, ako aj odpustenia márnotratnému synovi a kajúcemu mýtnikovi a záchrany chudáka Lazára. Anafora svätého Bazila sa sústreďuje na sebazriekenutie (gr. kenosis) Krista v Liste svätého Pavla Filipanom 2, 5 – 11 a Kristovo obnovenie Adama (Rim 5) a ohlasuje, že Kristus „odstránil hrôzy smrti. Na tretí deň vstal z mŕtvych a každému telu otvoril cestu ku vzkrieseniu“.  Anafora týmto spôsobom potvrdzuje ústredné tajomstvo našej viery, že sme svet poškodili svojou neposlušnosťou voči Božiemu plánu a že jedine Boh ho môže obnoviť, urobiť z nás „vyvolený ľud, kráľovské kňazstvo a svätý národ (citát z 1 Pt 2, 9)“.

To všetko sa deje prostredníctvom božskej liturgie. Pri Mystickej [Poslednej či Tajomnej] večeri nášho Pána pred jeho umučením, „keď sa rozhodol ísť na svoju dobrovoľnú, životodarnú a naveky pripomínanú smrť“, nám dal svoje telo a krv ako pokrm a nápoj, aby sme mohli ohlasovať jeho smrť a zmŕtvychvstanie nielen slovami, ale aj samotným životom. Po slovách ustanovenia a epikléze sa kňaz modlí: „Nás všetkých, prijímajúcich z jedného chleba a z jednej čaše, zjednoť medzi sebou navzájom, aby sme mali účasť aj na prijatí jediného Svätého Ducha.“ Anafora svätého Bazila Veľkého je ohlasovaním a proroctvom, ktoré sa napĺňa v samotnej službe.

Z angličtiny preložil o. Ján Krupa

Zdroj obrázka: http://full-of-grace-and-truth.blogspot.com/2011/10/divine-liturgies-of-st-james.html


Odber nových článkov


Večiereň: Večerné liturgické modlitby podľa tradície byzantského obraduBožská liturgia nášho otca svätého Bazila Veľkého podľa tradície byzantského obradu

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings