Sobota vzkriesenia Lazára

Aký je zmysel tohto sviatku?

Veľká Štyridsiatnica sa končí v piatok pred Palmovou nedeľou. Nasledujúce dva dni, v ktorých sa spájajú a prelínajú dva sviatky, Sobota vzkriesenia Lazára a Vstup Krista do Jeruzalema, znamenajú začiatok obdobia Umučenia. Vzkriesenie Lazára (Jn 11, 1 – 14) nie je jediným vzkriesením, ktoré Ježiš vykonal. V evanjeliách nachádzame ďalšie dve epizódy, ktoré sa vzťahujú na vzkriesenie mŕtvych: dcéry Jaira, jedného z predstavených synagógy (Mt 4, 18 – 26; Mk 5, 21 – 43; Lk 8, 40 – 56) a syna vdovy z Naimu (Lk 7, 11 – 17).

Vzkriesenie Lazára, ktoré bezprostredne predchádza vzkrieseniu Pána, sa tak stáva predzvesťou/predobrazom nášho spoločného vzkriesenia a zároveň je očakávaným dôsledkom vzkriesenia Krista. Ježiš očakáva Lazárovu smrť, aby bol oslávený a aby sa zjavila moc prichádzajúceho Božieho kráľovstva, do ktorého ľudia patria v premenenej skutočnosti. Martu, ktorá oplakáva smrť svojho už štyri dni pochovaného brata, Ježiš ubezpečuje: Lazár vstane tu a teraz. „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie.“ A nalieha na jej vieru, aby mohol urobiť zázrak: „Ak uveríš, uvidíš Božiu slávu.“ A pred Máriou, ktorá mu v zúfalstve vyčíta jeho neprítomnosť: „Pane, keby si bol býval tu, môj brat by nebol umrel“, je Ježiš rozrušený a plače.


Odber nových článkov


Toto je jediné evanjeliové rozprávanie o Pánovom plači, v ktorom sa v dojatí a smútku nad stratou priateľa prejavuje celé jeho človečenstvo a zároveň jeho božstvo, ktoré víťazí nad smrťou. V navrátení života Lazárovi pred zástupom Židov zhromaždených pred hrobom Ježiš zjavuje, ako Otec koná v Synovi a so Synom prostredníctvom pôsobenia Ducha: „Otče, ďakujem ti, že si ma vypočul. A ja som vedel, že ma vždy počuješ, ale hovorím to kvôli ľudu, čo tu stojí ľudí, aby uverili, že si ma ty poslal.“

Odkedy sa slávi tento sviatok?

Ako nám podrobne rozpráva Egeria vo svojom „Diári cesty“ (4. storočie), tento sviatok sa slávil v Jeruzaleme za účasti veľkého počtu ľudí, ktorí sa spolu s biskupom vydali v sprievode do Lazarium, t. j. do Betánie. Cestou sa všetci zastavili pri chráme, kam podľa tradície šla Mária, aby sa stretla s Ježišom. Po prednesení hymnov, modlitieb a prečítaní evanjeliového úryvku, ktorý pripomína túto udalosť, všetci dostanú požehnanie a pokračujú do Betánie, kde sa spievajú ďalšie hymny a prednášajú sa čítania, ktoré sú vhodné pre daný deň a miesto. Vo chvíli rozlúčky sa ohlási Pascha, a to práve preto, aby sa, ako ukazuje evanjeliový príbeh, zdôraznila úzka súvislosť medzi vzkriesením Lazára a Kristovou Paschou.

Ako ikonografia predstavuje tento sviatok?

Ikonografické zobrazenie tohto sviatku sa nachádza už v katakombách, takže pochádza z prvých storočí kresťanskej éry. Ikona nie je jednoduchou transpozíciou evanjeliového príbehu, ale možno na nej vidieť aj ďalšie zaujímavé prvky. Hornej časti scény dominujú dva horské masívy, na ktorých sútoku sa týči mesto. Pravdepodobne ide o Betániu, ale účelom zobrazenia je ukázať, že scéna sa odohráva mimo hradieb. Vidno aj dve skupiny ľudí: za Pánom je skupina apoštolov, v oblasti pohoria naľavo sa zdá, že vychádzajú zo skalnej štrbiny. Sú to osvietení, tí, ktorí počuli Pánovo slovo, ktorí vyšli z jaskyne smrti, aby vstali s Kristom. Druhou skupinou sú Židia, ktorí vyšli z mesta a s úžasom hľadia na Ježiša, pričom Lazára takmer ignorujú.

V strede scény dominujú dvaja protagonisti, Kristus a Lazár, umiestnení oproti sebe. Kristus má vystretú pravú ruku a prikazuje Lazárovi „poď von“ a prítomným, aby mu odstránili ovinadlá. Predstavuje akýsi predel medzi apoštolmi a zástupom Židov, z ktorých niektorí zoči-voči tomu, čo Ježiš urobil, z toho vyvodili skôr prvok odsúdenia než znamenie spásy a všetko oznámili farizejom, ktorí spolu s veľkňazmi zhromaždenými v synedriu nariadili Pánovu smrť: „Tento človek robí mnohé znamenia. Ak ho necháme tak, uveria v neho všetci, prídu Rimana a zničia nám i toto miesto i národ“ (Jn 11, 47 – 48). V popredí, sklonené pri Pánových nohách, možno rozoznať postavy Marty a Márie, sestier Lazára.

Aké posolstvo prináša toto tajomstvo pre môj život?

Dnešný sviatok nám všetkým prináša významné posolstvo: smrť nemala prevahu nad mladým Lazárom. Jeho telo, pochované už štyri dni a už sa rozkladajúce, ožíva, vstáva z mŕtvych v akomsi novom stvorení a odieva sa do nádhery a radosti Paschy. Kameň, ktorý uzatvára Lazárov hrob, sa odvalí, podobne ako kameň, ktorý zapečaťuje Kristov hrob. Pán vie robiť svoje zázraky, aby sa Božia sláva stala zjavnou, ale je to aj viera, ktorá všetko umožňuje človeku. Marta a Mária nás to učia.

Zdroj: Eparchia di Lungro degli Italo-Albanesi dell’Italia continentale: Mistagogia della vita cristiania, L’Anno liturgico bizantino, Lungro 2019. Z taliančiny preložil o. Ján Krupa.

Zdroj obrázka: http://www.orthodoxcharleston.org/events/2016/4/23/lazarus-saturday

Druhá nedeľa po Pasche – o TomášoviAlexander Schmemann: Svätý štvrtok

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings