Štvrtá veľkopôstna nedeľa – pamiatka nášho prepodobného Otca Jána, autora spisu Rebrík

Na úpätí vrchu Sinaj na rovnomennom egyptskom polostrove sa nachádza Monastier svätej Kataríny. Už vyše 1700 rokov je nepretržite obývaný, čo z neho robí jeden z najstarších monastierov na svete. Vďaka jeho jedinečnej klíme sa v ňom zachovali ikony a rukopisy z prvého tisícročia nášho letopočtu, ktoré vyzerajú tak, ako keby boli práve vyrobené. Avšak najväčším pokladom, ktorý tento monastier vyprodukoval, je jeho duchovné bohatstvo: vyše 170 svätých, ktorí sú uctievaní v Pravoslávnej i Katolíckej cirkvi, medzi nimi je na prvom mieste svätý Ján Klimak.

Svätý Ján bol rodákom z tohto regiónu a žil v šiestom storočí. Ako 16-ročný sa stal mníchom a zvyšok svojho života strávil ako askéta. Väčšinu svojho života prežil v pustovni na úpätí vrchu Sinaj. Keď mal 75 rokov, zvolili ho za igumena Monastiera svätej Kataríny, ale svoj život dokončil v samote ako askéta prebývajúci v púšti.

Na začiatku siedmeho storočia iný Ján, igumen monastiera Raithu na brehu Červeného mora, požiadal nášho Jána, aby napísal príručku duchovného života pre mníchov monastiera Raithu. Výsledkom bol spis Klimakos či Rebrík, vďaka ktorému je Ján zo Sinaja známy dodnes, a to ako Ján Klimak. Pomocou obrazu Jakubovho rebríka (porov. Gn 28, 10 – 19) Ján Klimak znázorňuje asketický život ako výstup do neba, pričom každá priečka na rebríku predstavuje cnosť, ktorú treba získať.

Ikona z dvanásteho storočia, ktorá sa zachovala v monastieri, zobrazuje mníchov, ktorí stúpajú po tomto rebríku. Niektorí získajú všetky cnosti a dokončia výstup k Bohu, iní spadnú, strhnutí vášňami, neschopní vydržať asketický život až do konca.

V monastieroch je už dlho zvykom každoročne počas Veľkého pôstu čítať dielo Rebrík. Z tejto praxe vznikla aj pamiatka nášho prepodobného Otca Jána, autora spisu Rebrík, slávi sa v štvrtú veľkopôstnu nedeľu.

Priečky rebríka

Prvých sedem priečok zobrazuje najzákladnejšie cnosti, ktoré sú potrebné pre asketický život: zrieknutie sa sveta; odpútanie sa od toho, čo sme zanechali; vyhnanstvo zo všetkého, čo sme poznali; poslušnosť (ktorá je dobrovoľnou smrťou vlastného ja); pokánie; pamätanie na smrť; pestovanie ducha smútku.

Na zvyšných priečkach sú podrobne opísané kroky, ktoré sú potrebné pre dosiahnutie pokroku na tejto ceste života, ako napríklad oslobodenie sa od hnevu a podráždenosti, zabúdanie na utrpené krivdy, vyhýbanie sa klebetám a ohováraniu a prekonávanie skľúčenosti. Boj s obžerstvom, žiadostivosťou a chamtivosťou pomocou pôstu od jedla, pitia a spánku je opísaný ako každodenná práca mnícha. „Bohatstvo roľníka sa zhromažďuje na mláťačke a v lisovni vína, ale bohatstvo a poznanie mníchov sa zhromažďuje počas večerných a nočných hodín, keď stoja v modlitbe a venujú sa duchovnej činnosti“ (Krok 20).

Na ďalších priečkach sa mních pomocou pokory a odhalenia svojich najvnútornejších myšlienok postaví nebezpečnejším nepriateľom – pýche a márnivosti. Iba osvojením si týchto cností môže mních dosiahnuť modlitbu, lásku a nebo na zemi: stav spoločenstva s Bohom.

Niekoľko úryvkov zo spisu Rebrík

„Blažený je ten, kto sa núti byť trpezlivý, hoci je každý deň urážaný a znevažovaný pre Pána. Pripojí sa k chóru mučeníkov a odvážne sa bude rozprávať s anjelmi.

Blažený je mních, ktorý sa považuje za toho, kto si každú hodinu zaslúži každú potupu a zneváženie. Blažený je ten, kto umŕtvuje svoju vlastnú vôľu až do konca a starostlivosť o seba prenecháva svojmu vodcovi v Pánovi, lebo bude postavený po pravici Ukrižovaného. Kto neakceptuje výčitku, spravodlivú či nespravodlivú, zriekol sa vlastnej spásy. Kto ju však akceptuje s plánom práce na sebe, alebo aj bez neho, čoskoro dostane odpustenie svojich hriechov.“

Zo štvrtej priečky

„Väčší ako samotný krst je prameň sĺz po krste, aj keď je trochu odvážne takto hovoriť. Krst je totiž zmytím zla, ktoré v nás bolo predtým, ale hriechy spáchané po krste sa zmývajú slzami. Keďže krst sme prijali v detstve, všetci sme ho poškvrnili, ale my ho nanovo očisťujeme slzami. A keby nám Boh nedal slzy, ktoré nám dáva zo svojej lásky k človeku, spasených by bolo naozaj málo ľudí.“

Zo siedmej priečky

„Zabúdať na krivdy, ktoré sme utrpeli, je znakom pravého pokánia. Ale ten, kto sa nad nimi pozastavuje a myslí si, že robí pokánie, je ako človek, ktorý si myslí, že beží, zatiaľ čo v skutočnosti spí.“

Z deviatej priečky

„Ten, kto si uvedomil svoje hriechy, kontroluje svoj jazyk, ale ten, kto priveľa hovorí, ešte nespoznal seba samého tak, ako by mal.“

Z jedenástej priečky

„Kto okúsil to, čo je hore, ľahko opovrhuje tým, čo je dole, ale kto neokúsil to, čo je hore, nachádza radosť vo vlastnení.“

Zo sedemnástej priečky

„Nie temnota alebo opustenosť miesta dáva démonom moc proti nám, ale neplodnosť duše. Z Božej prozreteľnosti sa to niekedy stáva, aby sme sa z toho poučili.“

Z dvadsiatej prvej priečky

„Rúhavá myšlienka, tento zvodca a kazič duší, často vyviedla mnohých z miery. Žiadnu inú myšlienku nie je také ťažké povedať pri spovedi ako rúhavú myšlienku. Preto často zostáva u mnohých až do konca ich života. Nič totiž nedáva démonom a zlým myšlienkam takú moc nad nami ako živenie a ukrývanie nevyznaných rúhavých myšlienok v našom srdci.“

Z dvadsiatej tretej priečky

„Prirodzenou vlastnosťou citrónovníka je to, že keď nemá ovocie, dvíha svoje konáre nahor, ale čím viac sa konáre skláňajú, tým viac ovocia prinášajú. Tí, ktorí majú rozum na chápanie, pochopia toho význam.“

Z dvadsiatej piatej priečky

„Pred všetkým ostatným uveďme úprimnú vďačnosť na zvitku našej modlitby. Následne by sme mali urobiť vyznanie a prejaviť úprimnú ľútosť duše. Potom predložme svoju prosbu Kráľovi všetkých. Toto je najlepší spôsob modlitby, ako ho jednému z bratov zjavil Pánov anjel.

Ak pri niektorom slove svojej modlitby pocítiš sladkosť alebo súcit, zastav sa pri ňom, lebo vtedy sa s nami modlí náš strážny anjel.

Tvoja modlitba ti ukáže, v akom stave sa nachádzaš. Teológovia hovoria, že modlitba je zrkadlom mnícha.“

Z dvadsiatej ôsmej priečky

A ak nie si mních…

„Niektorí ľudia, ktorí žijú bezstarostne vo svete, sa ma spýtali: ‚Máme manželky a sme zavalení spoločenskými starosťami, ako môžeme viesť osamelý život?‘

Odpovedal som im: ‚Robte všetko dobré, čo môžete. O nikom nehovorte zle. Nikoho neokrádajte. Nikomu neklamte. Nebuďte voči nikomu arogantní. Nikoho nenáviďte. Neabsentujte na bohoslužbách. Buďte súcitní s núdznymi. Nikoho neurážajte. Nerušte cudzie domáce šťastie a uspokojte sa s tým, čo vám môžu dať vaše vlastné ženy. Ak sa budete takto správať, nebudete ďaleko od nebeského kráľovstva.“

Z prvej priečky

Zdroj: https://melkite.org/faith/sunday-scriptures/john-climacus Preložil o. Ján Krupa

Zdroj obrázka: https://en.wikipedia.org/wiki/Ladder_of_Divine_Ascent_%28icon%29


Odber nových článkov


Nedeľa 5. týždňa Veľkého pôstu – pamiatka našej prepodobnej matky Márie EgyptskejTretia veľkopôstna nedeľa – Uctievanie svätého Kríža

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings