Veľké posvätenie vody (6. január)

Pre sviatok 6. januára je charakteristické požehnanie vody. V čom spočíva?

Kňaz: Obrad požehnania vody – po grécky Mega Haghiasmos – pripomína nielen posvätenie tohto prírodného živlu, vody, ktorej Pán od chvíle stvorenia ráčil prepožičať posväcujúcu moc, aby pripravil ekonómiu krstu, ale zároveň ešte raz pripomína zjavenie Trojice.

Pôvod tohto obradu siaha k antiochijskému patriarchovi Petrovi Fullovi („Valchovač“; † 488), zloženie modlitby sa pripisuje svätému Sofrónovi Jeruzalemskému († 638).


Odber nových článkov


V závere božskej liturgie sa celebrant a veriaci v sprievode presunú do chrámovej predsiene, kde je na štvornohom stolíku (tetrapóde) položená nádoba s vodou. Na niektorých miestach sa odoberá buď na breh rieky, jazera, alebo k verejnej fontáne, pričom už v predvečer sviatku sa prvý raz vykonal tento obrad v chráme.

Spevy, ktoré sprevádzajú procesiu, zdôrazňujú teologický obsah tohto sviatku. Účinne ho zhŕňa doxatikon: „Na pozvanie toho, ktorý volá na púšti: pripravte cestu Pánovi, prišiel si, Pane, vzal si na seba podobu otroka a ty, ktorý si nepoznal hriech, žiadal si krst. Uvideli ťa vody a naľakali sa; bázeň zachvátila Predchodcu a ten zvolal: Ako môže lampa osvietiť Svetlo? Ako môže služobník položiť ruku na svojho Pána? Ty posväť mňa a vody, Spasiteľu, ktorý snímaš hriechy sveta.“

Nasledujú tri čítania vzaté z proroka Izaiáša, v ktorých sa vyjadruje radosť „neúrodnej, vyprahnutej a neobrobenej zeme“, ktorá je premenená na bujný výhonok tryskajúcou vodou Božej slávy; nechýba výzva všetkým smädným, aby sa napili z vôd spásy a opustili cestu bezbožnosti; výzva na radosť, na ospievanie Pána, „pretože urobil vznešené veci“. Čítanie z Pavlovho listu (1 Kor 10, 1 – 4) nám pripomína záchranu Izraelského ľudu prostredníctvom vôd Červeného mora na ceste do zasľúbenej zeme, evanjeliové čítanie preberá od Marka (1, 9 – 11) udalosť Pánovho krstu.

Po čítaniach sa prednášajú početné prosby, po ktorých nasleduje veľká modlitba požehnania vody. V nej sa vyjadruje kozmický rozmer tohto sviatku: celé stvorenie žiari, jasá a raduje sa, pretože „Pán nám pripravuje cestu spásy“ tým, že zostupuje do vĺn Jordánu. „Slnko ťa chváli, mesiac ťa oslavuje, hviezdy sa ti podriaďujú, svetlo ťa poslúcha, hlbiny sa pred tebou chvejú, pramene ti slúžia… Zem a more sa podieľajú na radosti sveta a svet je plný radosti… A nebeské stvorenia sa radujú spolu s pozemskými stvoreniami.“

Ústredným bodom modlitby je zvolanie pre posvätenie vody: „A tak ty sám, Kráľu a priateľu ľudí, buď prítomný aj teraz prostredníctvom príchodu svojho Svätého Ducha a posväť túto vodu. Udeľ jej milosť vykúpenia, požehnanie Jordánu. Urob ju prameňom neporušiteľnosti, darom posvätenia, obmytím hriechov, liekom proti neduhom, skazou pre démonov; urob ju neprístupnou nepriateľským mocnostiam, nech je naplnená anjelskou silou, aby ju všetci, ktorí z nej čerpajú a berú, mali na očistenie tela a duše, ako liek proti vášňam, na posvätenie domov a na pôsobenie vo všetkých potrebách.

Zdroj: Mistagogia della vita cristiana, Lungro 2019. Z taliančiny preložil o. Ján Krupa

Jeden Boh, Jeden vo Svätej TrojiciSvätá Teofánia nášho Pána Ježiša Krista

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings