Alexander Schmemann: Lazárova sobota

Začiatok Kríža

„Po splnení Štyridsiatich dní… prosíme, aby sme videli Veľký týždeň tvojho umučenia.“

Týmito slovami, ktoré sa spievajú na piatkovej večierni, sa končí Veľký pôst a my vstupujeme do každoročnej spomienky na Kristovo utrpenie, smrť a vzkriesenie. Začína sa v Lazárovu sobotu. Dvojitý sviatok Vzkriesenia Lazára a Vstupu Pána do Jeruzalema (Palmová nedeľa) sa v liturgických textoch opisuje ako „začiatok Kríža“, a preto ho treba chápať v kontexte Veľkého týždňa. Spoločný tropár týchto dvoch dní výslovne tvrdí, že vzkriesením Lazára z mŕtvych Kristus potvrdil pravdu o všeobecnom vzkriesení. Je veľmi významné, že do temnoty Kríža nás uvádza jeden z dvanástich veľkých sviatkov Cirkvi. Svetlo a radosť žiaria nielen na konci Veľkého týždňa, ale aj na jeho začiatku; osvetľujú samotnú tmu, odhaľujú jej konečný zmysel.


Odber nových článkov


Všetci, ktorí sú oboznámení s pravoslávnou bohoslužbou, poznajú zvláštny, takmer paradoxný charakter bohoslužieb Lazárovej soboty. Je to nedeľná bohoslužba – teda bohoslužba Vzkriesenia – v sobotu, v deň, ktorý je obvykle venovaný liturgickej spomienke na zosnulých. A radosť, ktorá preniká týmito bohoslužbami, zdôrazňuje jednu ústrednú tému: nadchádzajúce Kristovo víťazstvo nad Hádom. Hádes je biblický výraz pre Smrť v jej univerzálnej moci, pre tú neodvrátiteľnú temnotu a skazu, ktorá pohlcuje všetok život a otravuje svojím tieňom celý svet. Ale teraz – po vzkriesení Lazára – sa „smrť začína triasť“. Tam sa totiž začína rozhodujúci súboj medzi Životom a Smrťou, ktorý nám dáva kľúč k celému liturgickému tajomstvu Paschy. V ranej Cirkvi sa Lazárova sobota nazývala „Ohlásenie Paschy“. Oznamuje a anticipuje nádherné svetlo a pokoj nasledujúcej soboty – Veľkej a Svätej soboty, dňa Životodarného Hrobu.

Lazár – priateľ Ježiša

Pochopme predovšetkým, že Lazár, priateľ Ježiša, zosobňuje celé ľudstvo a tiež každého človeka, a Betánia, domov Lazára – človeka, je symbolom celého sveta ako domova človeka. Každý človek bol totiž stvorený ako priateľ Boha a bol povolaný k tomuto priateľstvu s Bohom: k poznaniu Boha, k spoločenstvu s ním, k zdieľaniu života s ním. „V ňom bol život a život bol svetlom ľudí“ (Jn 1, 4).

A predsa tento priateľ, ktorého Boh miluje, ktorého Boh z lásky stvoril, ktorého Boh povolal do života, je zničený a vyhladený mocou, ktorú Boh nestvoril: smrťou. Boh sa vo svojom vlastnom svete stretáva s mocou, ktorá ničí jeho dielo a zničila jeho zámer. Svet je len nárekom a smútkom, slzami a smrťou.

Ako je to možné? Ako sa to stalo? To sú otázky, ktoré naznačuje Jánovo pomalé a podrobné rozprávanie o Ježišovom príchode k hrobu jeho priateľa. A keď tam Ježiš už bol, „zaslzil“ (Jn 11, 35). Prečo slzí, keď vie, že o chvíľu povolá Lazára späť do života? Byzantskí hymnografi nedokážu pochopiť pravý zmysel týchto sĺz. Pripisujú ich Ježišovej ľudskej prirodzenosti, zatiaľ čo moc vzkriesiť patrí Bohu v ňom.

Pravoslávna cirkev však učí, že všetky Kristove činy sú „teandrické“, t. j. bohoľudské, sú to činy jedného a toho istého Bohočloveka. Ale potom aj jeho samotné slzy sú božské. Ježiš slzí, pretože uvažuje o triumfe smrti a skazy vo svete stvorenom Bohom.

Láska – sila Života

„Páchne“, hovoria Židia, ktorí sa snažia zabrániť Ježišovi, aby sa priblížil k mŕtvole, a toto hrozné varovanie sa vzťahuje na celý svet, na všetok život. Boh je Život a Darca života. On povolal človeka do božskej reality Života a, hľa, človek „páchne“. Svet bol stvorený, aby odrážal a ohlasoval Božiu slávu, a „páchne“. Pri Lazárovom hrobe sa Boh stretáva so Smrťou, ktorá je realitou antiživota, ničenia a zúfalstva. Stretáva sa so svojím Nepriateľom, ktorý mu vzal jeho svet a stal sa kniežaťom sveta. Keď sa Ježiš blíži k hrobu, my, ktorí ho nasledujeme, vstupujeme s ním do tej jeho hodiny, ktorú tak často ohlasoval ako vrchol a naplnenie celého svojho diela. Kríž, jeho nevyhnutnosť a univerzálny význam sú ohlásené v najkratšom verši evanjelia: „A Ježiš zaslzil.“ Teraz chápeme, že Ježiš práve preto, že slzil – teda preto, že miloval svojho priateľa Lazára –, mal moc povolať ho späť do života. Moc vzkriesiť nie je božskou „mocou sama osebe“, ale je mocou lásky, či skôr láska sa stala mocou. Boh je Láska a Láska je život, Láska vytvára život. Je to Láska, ktorá plače pri hrobe, a je to Láska, ktorá obnovuje život. To je zmysel Ježišových božských sĺz. V nich opäť pôsobí láska – stvárňuje, vykupuje, obnovuje zatemnený život človeka: „Lazár, poď von!“

A práve preto je Lazárova sobota začiatkom oboch: Kríža ako najvyššej obety z lásky a Vzkriesenia ako konečného triumfu lásky.

Zdroj: Alexander Schmemann, Liturgické vysvetlenie Svätého týždňa. Z angličtiny preložil o. Ján Krupa.

Štvrtá nedeľa Veľkého pôstu: Jána KlimakaLiturgia vopred posvätených darov: historické aspekty

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings