Katechéza pre deti: Ako Cirkev veríme (65)

Ľudia, ktorí nasledovali Ježiša, radi počúvali príbehy, ktoré im Ježiš rozprával. Ježiš chcel, aby ľudia počuli, ako veľmi ich miluje Boh. Ježiš chcel aj to, aby ľudia počuli, ako veľmi majú milovať Boha. Ježišovi nasledovníci verili jeho slovám, pretože vedeli, že Ježiš ich vedie k Bohu. Vedeli, že Ježiš hovorí pravdu.

Počúvame pravdu vždy, keď počúvame Božie slovo. Biblia nám hovorí, ako máme žiť, aby sme sa udržiavali v blízkosti Boha. Potrebujeme počúvať a veriť slovám, ktoré počúvame. Boh chce, aby sme verili a dôverovali jeho slovám.

V Biblii čítame príbehy o ľuďoch, ktorí dôverovali Ježišovi. Jeden z týchto príbehov je o otcovi a jeho chorej dcére. Prečítajme si tento príbeh:

Tu prišiel muž, menom Jairus, ktorý bol predstaveným synagógy. Padol Ježišovi k nohám a prosil ho, aby šiel do jeho domu, lebo mal jedinú, asi dvanásťročnú dcéru a tá umierala.

Ako Ježiš šiel, tlačil sa naňho zástup. Kým ešte hovoril, prišiel ktosi z domu predstaveného synagógy a Jairovi povedal: „Tvoja dcéra umrela; už neunúvaj učiteľa.“

Ale keď to Ježiš počul, povedal Jairovi: „Neboj sa, len ver a bude zachránená!“

Keď Ježiš prišiel k domu… Všetci nad dievčaťom plakali a nariekali. On povedal: „Neplačte! Dievča neumrelo, ale spí.“ Ježiš ho chytil za ruku a zvolal: „Dievča, vstaň!“ I vrátil sa doň duch a hneď vstalo. A rozkázal, aby mu dali jesť.

(Lukášovo evanjelium 8, 40 – 55)

Jairus uveril Ježišovi, keď Ježiš povedal: „Len ver a bude zachránená.“ Jairova dcéra bola uzdravená, pretože Jairus uveril Ježišovým slovám.

Aj my sa musíme učiť dôverovať Bohu a veriť Božiemu slovu. Naša Cirkev nám poskytuje vyhlásenie, v ktorom sú zostavené naše najdôležitejšie presvedčenia ako členov Cirkvi. Toto vyhlásenie sa nazýva vyznanie viery. Vždy, keď hovoríme vyznanie viery, vyjadrujeme našu vieru v Boha Otca, Syna a Svätého Ducha a vyhlasujeme, že veríme v učenie Cirkvi.

Vyznanie viery sa hovorí pri každom krste. Ako členovia Cirkvi sľubujeme, že budeme nasledovať Božie slovo a veriť v Božie slovo. Dokonca aj bábätká, ktoré sa krstia, sa povolávajú, aby nasledovali Boha. Keďže ešte nevedia hovoriť, krstní rodičia hovoria vyznanie viery za nich. Krstní rodičia sľubujú, že dieťa uverí evanjeliu, že Ježiš nás zachránil z večnej smrti a dal nám večný život.

Vyznanie viery hovoríme na každej božskej liturgii. Spoločne recitujeme alebo spievame slová, ktorými rozprávame Bohu, že veríme v Otca i Syna i Svätého Ducha. Vyhlasujeme, že veríme v učenie Cirkvi. Naše vyhlásenie o našej viere sa začína slovom: „Verím.“

Ako Cirkev veríme.

Naše presvedčenie a vieru vyhlasujeme zakaždým, keď hovoríme vyznanie viery.

Slová na zapamätanie:

Veriť: Dôverovať Bohu vo všetkom a dôverovať, že to, čo nám Boh hovorí, je pravda.

Vyznanie viery: Vyhlásenie o tom, čomu Cirkev verí.

Zdroj: God calls us together. God with us publications 2002. Spracoval o. Ján Krupa.


Odber nových článkov


Katechéza pre deti: Ako Cirkev konáme bohoslužby (66)Katechéza pre deti: Ako Cirkev sa pripravujeme na sviatok Narodenia Pána (64)

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings