Veľký pôst pre domácu Cirkev: Tretí piatok (19)

Ježišova verejná služba sa začala na brehu Galilejského jazera, keď začal zhromažďovať ľudí, ktorí ho nasledovali, počnúc niekoľkými rybármi. Neskôr vytvoril užší kruh dvanástich učeníkov. Neskôr sa tento okruh rozšíril na sedemdesiat, ktorých poslal, aby niesli jeho posolstvo do okolitých dedín. V čase jeho zmŕtvychvstania sa v Jeruzaleme zhromaždilo 120 blízkych nasledovníkov, ktorí mali prijať Ducha Svätého.

V Mt 4,18-22 čítame, že prví štyria učeníci, ktorých Pán povolal, boli rybári. Matúš nám nehovorí, prečo ho mali nasledovať. V Lk 5,1-11 čítame, čo na nich tak zapôsobilo, že zanechali svoju prácu a išli s Ježišom. Boli jeho prvými a najbližšími učeníkmi.


Odber nových článkov


Pán dáva každému zo svojich nasledovníkov v každom veku konkrétne povolanie. Niektorí sú povolaní starať sa o chorých alebo starých ľudí. Iní sú povolaní slúžiť Cirkvi v službe. Rodičia sú povolaní slúžiť svojim deťom tým, že ich „vychovávajú a napomínajú v Pánovi“ (Ef 6, 4). Aké ďalšie príklady povolania viete uviesť?

• Nájdi si v Biblii evanjeliá a prečítaj si vyššie uvedené úryvky z Matúša a Lukáša.

• Prerozprávajte príbeh o zázračnom rybolove, pričom použite slová siete, úlovok, voda, ryby, pretrhnúť, člny, plný a potopiť.

• Prečítaj si Lk 6,12-16 a nájdi mená dvanástich apoštolov. Nauč sa ich to srdca a popros ich, aby sa za teba modlili.

Daruj mne, svojmu služobníkovi, ducha miernosti, poníženosti, trpezlivosti a lásky.

Zdroj: The Great Fast. A Resource for the Domestic Church. Preložili Ing. Juraj Šipula a Bc. Maroš Tažik.

Veľký pôst pre domácu Cirkev: Tretia sobota (20)Veľký pôst pre domácu Cirkev: Tretí štvrtok (18)

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings