Katechéza pre deti: Ježiš volá všetkých ľudí k spáse (57)

Pri každej božskej liturgii počúvame čítanie z evanjelia. Počúvame príbehy o Ježišovi a jeho nasledovníkoch. 

V jednom evanjeliovom príbehu počúvame o dni, keď Ježiš videl, že za ním ide veľa ľudí. Vyšiel na vrch a posadil sa. Tam učil ľudí o tom, aký život chce Boh, aby sme žili. Pre tých, ktorí nasledujú Božie cesty, Ježiš povedal: „Radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi“ (Matúšovo evanjelium 5, 12). Poučenie, ktoré dal Ježiš v ten deň, sa nazýva Blahoslavenstvá.

Aj v evanjeliách čítame mnoho príbehov o tom, ako Ježiš povolával ľudí, aby ho nasledovali. Niektorí z nich boli rybári. Práve hádzali svoje siete do mora siete, keď ich Ježiš povolal. Prečítajme si jeden z týchto biblických príbehov:

Keď Ježiš prechádzal popri Galilejskom mori, videl, ako Šimon a jeho brat Andrej hádžu sieť do mora; boli totiž rybári. Ježiš ich oslovil: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ Hneď zanechali siete a nasledovali ho.

Keď odišiel trochu ďalej, videl Zebedejovho syna Jakuba a jeho brata Jána, ako v člne opravovali siete. Hneď ich povolal. Oni zanechali svojho otca Zebedeja s nádenníkmi v člne a odišli za ním.

(Markovo evanjelium 1, 16 – 20)

Ježiš povolával ľudí, pokým si nevyvolil Dvanástich, ktorí sa stali jeho prvými učeníkmi. Učeníci sú ľudia, ktorí nasledujú Ježiša a žijú podľa jeho učenia.

V evanjeliách čítame, že Ježiš svojim nasledovníkom povedal: „Choďte teda, učte všetky národy, krstite ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal“ (Matúšovo evanjelium 28, 19 – 20).

Ježišovi nasledovníci robili, čo im Ježiš prikázal. Delili sa o Ježišovu dobrú zvesť. Hovorili ľuďom, že Ježiš vstal z mŕtvych. Hovorili ľuďom, že Ježiš nás zjednotil s Bohom a daroval nám večný život.

Ježiš chce, aby každý počul, že On nás spasil. Ježiš chce, aby všetci boli s Bohom. Ježiš volá na každého z nás: „Poďte za mnou“ (Markovo evanjelium 1, 17).

Ježiš chce, aby sme boli jeho učeníkmi.

Ježiš chce, aby sme ostatným ľuďom povedali dobrú zvesť.

Slovo na zapamätanie:

Učeníci: Ľudia, ktorí nasledujú Ježiša a žijú podľa jeho učenia.

Dobrá zvesť: Ježišova smrť a zmŕtvychvstanie nás zachránili pred večnou smrťou a darovali nám večný život.

Zdroj: God calls us together. God with us publications 2002. Spracoval o. Ján Krupa.

Zdroj obrázka: https://www.monasteryicons.com/product/32845/original-icons-of-male-saints


Odber nových článkov


Katechéza pre deti: Naša Cirkev nasleduje Ježiša (58)Katechéza pre deti: Ježiš je náš Spasiteľ (56)

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings