Katechéza pre deti: Ako Cirkev prejavujeme lásku (67)

V Biblii čítame príbehy o Ježišovi, ktorý pomáha ostatným ľuďom. Čítame aj príbehy, ktoré Ježiš rozpráva, aby nás poučil. Tieto príbehy sa nazývajú podobenstvá. Ježiš rozpráva podobenstvá, aby nám pomohol naučiť sa, ako máme milovať. Keď čítame podobenstvo, počúvame, ako sa ľudia k sebe správajú. Ježiš nás chce naučiť, ako by sme sa mali správať, keby sa to isté stalo nám. Prostredníctvom týchto podobenstiev nás Ježiš učí, ako Boh chce, aby sme milovali a správali sa k druhým.

Jedného dňa sa znalec zákona opýtal Ježiša: „Učiteľ, čo mám robiť, aby som bol dedičom večného života?“ Ježiš mu odpovedal: „Čo je napísané v zákone? Ako tam čítať.“ Znalec zákona odpovedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svoje mysle a svojho blížneho ako seba samého.“ 

A znalec zákona sa následne opýtal: „A kto je môj blížny?“ Ježiš mu odpovedal vyrozprávaním podobenstva o Samaritánovi:

„Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a padol do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomŕtveho a odišli. Náhodou šiel tou cestou istý kňaz a keď ho uvidel, obišiel ho. Takisto aj levita: keď prišiel na to miesto a uvidel ho, išiel ďalej. No prišiel k nemu istý cestujúci Samaritán, a keď ho uvidel, bolo mu ho ľúto.

Pristúpil k nemu, nalial mu na rany oleja a vína a obviazal mu ich; vyložil ho na svoje dobytča, zaviezol ho do hostinca a staral sa oň.

Na druhý deň vyňal dva denáre, dal ich hostinskému a povedal: ‚Staraj sa oň a ak vynaložíš viac, ja ti to zaplatím, keď sa budem vracať.‘

Ježiš sa spýtal: ‚Čo myslíš, ktorý z tých troch bol blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov?‘ Znalec zákona odpovedal: ‚Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo.‘ A Ježiš mu povedal: ‚Choď a rob aj ty podobne!‘“ (Lukášovo evanjelium 10, 30 – 37)

V tomto podobenstve nám Ježiš ukazuje, že sa máme starať o každého – aj o cudzích ľudí. Občas je to ťažké. Potrebujeme prosiť Ježiša, aby nám pomohol všimnúť si, kto skutočne potrebuje pomoc. Potom im musíme pomôcť.

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás“ (Jánovo evanjelium 15, 12).

Biblia nám rozpráva o Bohu, ktorý nás miluje tak veľmi, že poslal svojho Syna Ježiša, aby nám daroval večný život. Ježiš nás miluje tak veľmi, že trpel a zomrel na kríži, aby nás zachránil. Na Ježiša hľadíme ako na príklad toho, ako veľmi máme milovať.

Naša Cirkev hľadí na Ježiša, aby sa naučila, ako sa máme starať jeden o druhého. Máme spolupracovať, aby sme pomáhali ľuďom v našej Cirkvi i na celom svete. Ako kresťania máme byť známi svojou láskou.

Ako Cirkev prejavujeme našu lásku každému.

Slová na zapamätanie:

Podobenstvo: Príbeh v Biblii, ktorý poskytuje ponaučenie.

Dobrý samaritán: Niekto, kto sa postará o každého, kto potrebuje pomoc.

Ježišovo nové prikázanie: Milujte sa navzájom.

Zdroj: God calls us together. God with us publications 2002. Spracoval o. Ján Krupa.


Odber nových článkov


Katechéza pre deti: Ako Cirkev slúžime (68)Katechéza pre deti: Ako Cirkev konáme bohoslužby (66)

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.jankrupa.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings